PONUKA literatúry VD v akciových cenách

MARTIN LUTHER – OMAĽOVÁNKA

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci s nemeckými autormi Johannesom Sauerom a Ulrike Albers vydal pri 500. výročí reformácie komix pre deti, konfimandov a mládež – Martin Luther: Mních, ktorý mení svet. Pokračovaním komiksu o reformátorovi cirkvi Dr. Martinovi Lutherovi je omaľovávanka, ktorá ponúka deťom spracovaný životopis M. Luthera. Pod obrázkami sú vždy vysvetlivky, ktoré zdôrazňujú nejakú udalosť z Lutherovho života. Publikácia má 28 strán.

Cena je 3 € za 1 ks, pri nákupe nad 10 ks je cena 2, 50 € za 1 ks. 

YOUBE – Evanjelický katechizmus pre mladých

Evanjelický katechizmus pre mladých bol vydaný v spolupráci so švajčiarskym vydavateľstvom Fontis. Je vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie. Na viac ako 170 stranách sa kladú otázky a hľadajú odpovede, ktoré stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s touto Pravdou, ten dokáže veriť, milovať, a dúfať v rôznych situáciách života. Katechizmus kladie 3 otázky života, ktorých odpovede sa stávajú piliermi, či základnými kameňmi života mladého človeka: 1. Kam (komu) patríme? – YOUBELONG, 2. Komu môžeme veriť? – YOUBELIEVE, 3. Ako máme žiť? – YOUBEHAVE. Katechizmus je obsahovo aj graficky veľmi pútavo spracovaný. Kniha je vhodným darčekom k slávnosti konfirmácie, či iných príležitostí týkajúcich sa života mladých ľudí.

Cena je 10 € za 1 ks, pri nákupe nad 5 ks – 9 € za 1 ks, nad 10 ks – 8 € za 1 ks

CESTA DO KRAJINY VIERY

Kniha dáva svojím obsahom odpovede na základné existencionálne otázky dnešného človeka. Je vhodným čítaním ako pre jednotlivca, tak pre vyučovanie konfirmácie dospelých, alebo aj ako biblické štúdium v spoločenstve mladých, prípadne rodinného spoločenstva. Svojím formátom a obsahom určite osloví aj sekulárneho človeka, nakoľko celá kniha je vedená formou rozhovoru s človekom mimo spoločenstva cirkvi. Viera je pre mnohých ľudí dnešnej doby cudzou krajinou. Kurz viery od Burgharda Krauseho (ev. a. v. farár a biskup v Nemecku) pozýva čitateľov aj s ich otázkami na cestu objavovania. Táto cesta však môže byť zaujímavá i pre kresťanov, ktorí by chceli ešte raz nanovo pochopiť základné súvislosti viery. Kniha vyrástla popri seminári „Stať sa kresťanom – zostať kresťanom“, ktorý Burghard Krause viedol pred desiatimi rokmi. Seminár sa medzičasom stal v mnohých členských cirkvách Evanjelickej cirkvi v Nemecku, ale aj v cirkvách v zámorí, dôležitou súčasťou misijného života jednotlivých cirkví. V siedmich oblastiach pátrania prináša rôzne indície, ktoré sú smernicou ku vstupu do krajiny viery. Kniha sa svojím obsahom prihovára najmä sekulárnemu človeku, ktorému na základe obrazov a podobenstiev zo života prináša množstvo podnetov k premýšľaniu o zmysle života.

Cena je 12 € za 1 ks, pri nákupe nad 5 ks – 11 € za 1 ks, nad 10 ks – 10 € za 1 ks

Z CELÉHO SRDCA

Pracovný materiál pri detské besiedky a dorast vznikol v spolupráci s nemeckým vydavateľstvom Diakonische Mutterhaus in Aidlingen. „Z celého srdca” – to je nosná téma celej publikácie, ktorá približuje životný príbeh proroka Samuela a jeho cestu viery a služby v prostredí Izraela. Každá lekcia je vypracovaná pre dve vekové kategórie – deti a dorast, samozrejme s odlišným obsahom a aktivitami.

Akciová cena je 9 € za 1 ks, pri nákupe nad 5 ks – 8 € za 1 ks, nad 10 ks – 7 € za 1 ks

JEŽIŠ ŤA DRŽÍ PEVNE / BEŽÍM PRE KRISTA

Pracovný materiál pri detské besiedky a dorast vznikol v spolupráci s nemeckým vydavateľstvom Diakonische Mutterhaus in Aidlingen.  Prvá časť „Ježiš ťa drží pevne“ vychádza zo známeho životného príbehu učeníka Pána Ježiša Šimona Petra. Upriamuje pozornosť na Pána Ježiša Krista, ktorý môže zmeniť nielen kolísavého učeníka na spoľahlivého muža, pevného ako skala, ale chce byť pevnou kotvou aj v našom vlastnom živote. Keď sa všetko naokolo kolíše, jedno je isté: Ježiš  ťa drží pevne. Druhá časť „Bežím pre Krista“ vychádza tiež zo známeho životného príbehu apoštola Pavla. Kniha má 173 strán.

Akciová cena je 10 € za 1 ks z pôvodných 13, 90


Knihy si môžete objednať na e- maily: tajomnik@vdecav.sk alebo telefonicky na čísle 0908/368889 u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa.