Ordinácia novokňazov v Magdeburgu

Biskup Peter Mihoč zastupoval ECAV na Slovensku pri  ordinácii novokňazov v nemeckom Magdeburgu. V nedeľu 8. mája, 3. nedeľu po Veľkej noci v magdeburskom Dóme sv. Maurícia a Kataríny krajinský biskup Friedrich Kramer ordinoval 16 mužov a žien, a to za účasti predsedníctva EKM – Evanjelických cirkví stredného Nemecka. Pred samotným aktom zaznela dialogická kázeň biskupa Kramera a regionálneho biskupa Bernharda Scholza – zhromaždeniu v Dóme sa prihovárali striedavo spred oltára a kazateľnice. Pri akte skladania rúk každého novokňaza sprevádzal asistent – blízky človek, ktorý držiac za plece do služby vyprevadil biblickým citátom.

V magdeburskej katedrále zaznel aj biblický text v slovenčine z Listu apoštola Pavla do Ríma 12,9 – 18. Biskup Mihoč pripomenul, že v dnešnej sekulárnej dobe už vôbec nie je samozrejmosťou, ak cirkev vysiela do služby nových služobníkov. V príhovore na základe 3. listu Jánovho 1, 1 –  6 zdôraznil, že v dnešných časoch, kedy sa šíria dezinformácie, konšpirácie a propaganda, je veľmi vzácnou hodnotou pravda. Je dôležité pravdu hľadať, zvestovať a bojovať za ňu. Novokňazom prial, aby vo svojej službe „chodili v pravde a s Pravdou“.

Program ukončila spoločná pieseň, ktorú hrou na gitaru sprevádzal biskup Kramer a hrou na klarinet biskup Scholz. Finančná zbierka z ordinácie bola  určená pre potreby hudobnej práce v cirkevnom zbore pri magdeburskom Dóme. Po občerstvení na slnečnom zelenom nádvorí program pokračoval opäť v katedrále, kde Friedrich Kramer novokňazom odovzdal osvedčenia o ordinácii.  Zazneli krátke príhovory domácich aj zahraničných hostí, medzi nimi príhovor Martina Goricka, biskupa Anglikánskej cirkvi diecézy Worcester, pre ktorú je cirkevný zbor v Magdeburgu partnerskou organizáciou.

Biskup Peter Mihoč pozdravil zhromaždenie aj v mene generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka a ocenil pritom dobré dlhoročné vzťahy medzi našimi partnerskými cirkvami. Vyjadril vďačnosť za duchovnú a materiálnu podporu, a to aj počas terajšej utečeneckej krízy: „Ako biskup Východného dištriktu som spomedzi predstaviteľov evanjelickej cirkvi najbližšie k ukrajinskej hranici, kde sme od samého začiatku spustili rôznorodé formy humanitárnej pomoci, a to cez obetavý prístup cirkevných zborov a množstva dobrovoľníkov.“

Partnerskej Evanjelickej cirkvi v Strednom Nemecku (EKM) biskup Mihoč poďakoval tiež za finančnú podporu výstavby diakonického domova ELIM, ktorý buduje Východný dištrikt v Prešove. Rekonštrukcia by mala byť ukončená na jeseň tohto roka, výzvou stále ostáva materiálne vybavenie zariadenia, kuchyne, ako aj personálne obsadenie. Predstaviteľov EKM – so stáročnú tradíciu rôznorodej diakonickej služby, Peter Mihoč pozval na slávnostné otvorenie zariadenia, ktoré by sa malo konať v októbri tohto roku.

Text a foto: E. Mihočová