O syndróme vyhorenia

Štatistiky hovoria, že jedným zo štyroch štádií syndrómu vyhorenia si prejde až každý druhý človek. Vyhorieť sa dá nielen z práce, ale aj z partnerstva, rodičovstva alebo zo vzťahu s Bohom. Varovným signálom je, keď sa radosť z vecí, ktoré robíme a zo vzťahov, v ktorých žijeme, zmení len na nutnú povinnosť. Viac o tom, kto patrí medzi ohrozené skupiny a ako vyčerpaniu preventívne predchádzať, v aprílovom vydaní Východu.

Z obsahu aprílového čísla vyberáme:

 • HOMÍLIA Martina Chalupku: Slabé chvíle silných
 • ROZHOVOR s psychológom Karolom  Kováčom, lektorom a zakladateľom Inštitútu stresu
 • TÉMA Techniky ako predchádzať stresu
 • PRÍBEH farára Jána Velebíra ml: Návrat k Bohu
 • TÉMA Cirkevný zbor ako motivácia v službe
 • Čo služobníka (de)motivuje
 • POSTOJ Boh, ktorý kladie život na oltár
 • ROZHOVOR s insitnou maliarkou z Padiny Annou Kotvašovou
 • REPORTÁŽ Kovačická insita v galérii Múr   
 • ANKETA Kurikulárna reforma školstva
 • ROZHOVOR  s Jozefom Sopoligom, riaditeľom ESŠ v Martine: „Keď sa myslenie žiakov stáva viditeľným.“  
 • PROJEKT Krabice požehnania II. doručené
 • KOMENTÁR Dva aspekty pôstu
 • RODINA Dagmar a Martin Muránski – manželia a pestúni
 • RECEPTY Z FARY Orieškový koláč
 • FILM Fabelmanovci

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné print: 24 eur / Pre online predplatiteľov: 18 eur