Nezabudnutí susedia

Východný dištrikt VD, mnohé cirkevné zbory ako aj evanjelické školy na jeho území sa dňa 9. 9. 2021 zapojili do celoslovenskej akcie – spomienkovej tryzny pod názvom „Nezabudnutí susedia“. Pripomenuli si tak smutné 80. výročie prijatia tzv. „Židovského kódexu“.

Nariadenie bolo súhrnom právnych predpisov o spoločenskej a hospodárskej degradácii židovských občanov, ktorá vyústila až k deportáciám Židov do koncentračných táborov. Židovský kódex vznikol podľa nemeckého nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské opatrenia vo vtedajšej Európe. Práve preto sa 9. september stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

Predstavitelia Východného dištriktu ECAV na Slovensku, biskup VD Peter Mihoč a tajomník biskupa VD Marek Cingeľ, sa tak zúčastnili spomienkovej tryzny v Prešove (pred Mestským úradom) a v Košiciach (v Ev. a . v. kostole) a spolu so zborovými farármi Ondrejom Kočom a Stanislavom Kockom, vedením škôl Mariánom Damankošom a Martinom Ilavským, žiakmi EKG v Prešove a EGJAK v Košiciach vzdali úctu tým, ktorí zahynuli krutou smrťou v koncentračných nacistických táboroch.

Prítomní si vypočuli príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľku či príhovor biskupa VD Petra Mihoča ako aj svedectvo preživšieho známeho lekára prof. Pavla Traubnera. Prítomným sa prihovorili aj zástupcovia samosprávy – viceprimátor mesta Prešov Pavol Neupauer a námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbaľová.

V Prešove riaditeľ ESŠ Marián Damankoš predstavil vo svojom príhovore školský projekt Prázdna stolička. Vyhlásenie Vlády SR k 80. výročiu prijatia Židovského kódexu prečítal prorektor Prešovskej univerzity Gabriel Paľa. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia Rímsko – katolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej.Ordinovaní, riaditelia, učitelia i žiaci sa zapojili do čítania mien tých, ktorí nemajú svoj hrob ale aj tých, ktorí zachránili životy mnohých židovských spoluobčanov a ich odvaha bola štátom Izrael ocenená titulom „Spravodliví medzi národmi“.

Prítomní si na záver mohli vypočuť príhovor hlavného rabína v SR Miša Kapustina a modlitbu Kadiš v aramejskom jazyku.

Ako uviedol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko vo svojom liste: Vyslovme vnútorný sľub, že sami nebudeme nikým pohŕdať, nikoho preklínať, nikomu fyzicky ubližovať. Povzbuďme sa do skutkov lásky. Odpustenie, pokoj a spravodlivosť nech naplnia ľudské srdcia! Nech sa šíria medzi nami a nech naplnia priestory našej pozemskej vlasti.

Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD)