Nedeľa diakonie 2024

Dlhoročnou tradíciou v našej ECAV na Slovensku je, že si každý rok v tretiu májovú nedeľu cirkevné zbory pripomínajú diakonickú činnosť. Tretia májová nedeľa je aj NEDEĽOU DIAKONIE.

Výťažok zo zbierky Nedele diakonie bude v tomto roku použitý na podporu zariadenia pre seniorov v Stredisku Evanjelickej diakonie Horné Saliby.