NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019

Vedomé spojenie života muža a ženy znamená veľa úsilia a námahy. Odmena je však istá – zdravý partnerský vzťah je dokázanou zárukou zdravej rodiny, šťastných detí a prosperujúcej spoločnosti.

Aké by mohli byť charakteristiky zdravého manželstva a ako sa k nemu dopracovať…? Rovnakú otázku si kladie aj celosvetová kampaň so známym  názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Počas tohtoročnej kampane, ktorej téma znie – „hráme spolu“ – budú mať páry možnosť zúčastniť sa aj na príjemnom večery s užitočným workshopom. Ten účastníkom predstaví 7 pilierov spokojného manželstva, ktoré odborníci sledovali na stovkách párov a ktoré následne potvrdili relevantnými psychologickými výskumami. Dozvieme sa, ako je možné obnovovať a prehĺbiť vzájomnú lásku a rásť v partnerskom sťahu, či sme spolu 1 mesiac alebo 100 rokov.

Odborníci zaradili medzi sedem najdôležitejších partnerských zručností komunikáciu, riešenie problémov, poznanie partnera, životné zručnosti, sebariadenie, sex a romantiku a napokon kompetenciu s názvom zvládanie stresu. Počas seminára sa s nimi účastníci krátko zoznámia a následne sa budú baviť – seminár prináša akčné úlohy pre páry, ktoré do manželského spolunažívania vnáša hra Duet. Predstavenie tejto hry a možnosť si ju zakúpiť bude súčasťou tohto seminára, ktorý prebehne na 14-tich miestach naprieč Slovenskom: Bratislava – Petržalka (10. a 11. 2), Bratislava Trnávka (12. 2.), Trenčín (12. 2.), Považská Bystrica (11. 2.), Prievidza (14. 2.), Topoľčany (15. 2.), Žilina (13. 2.), Ružomberok (16. 2.), Liptovský Mikuláš (16. 2.), Rabča (17. 2.), Poprad (13. 2.), Prešov (17. 2.), Košice (15. 2.) a Snina (14. 2.).

Dodajme, že téma manželského týždňa v roku 2019 – „Hráme spolu“ – má na Slovensku úspešných predchodcov. Vydarené boli aj predchádzajúce ročníky, ktoré ste mohli zaznamenať prostredníctvom tém „Manželstvo – umenie lásky“ (2018), „Manželstvo – spolu na ceste“ (2017), „Recept na dobré manželstvo“ (2016), „On a ona – jednota v rozdielnosti“ (2015), „Manželstvo – viac ako papier“ (2014), „Vernosť nie je slabosť“ (2013), „V dobrom i zlom“ (2012) a „Na všetko dvaja“ (2011).

 

Za prípravný tím NTM 2019

Hedviga Tkáčová