Mravčekovia

Už 20 rokov ubehlo od založenia detského spevokolu Mravčekovia, počas ktorých absolvoval stovky vystúpení nielen v domácom cirkevnom zbore Bystré, ale aj ďaleko za hranicami Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Okrúhle výročie svojho vzniku oslávil pred Silvestrom – 30. decembra 2022 v priestoroch Kultúrneho domu v Bystrom – v kruhu súčasných aj bývalých Mravčekov a ich rodín. Moderátori Štefan Kovaľ a Anna Chmeľovská priblížili hlavný zámer stretnutia: „Chceme spomínať a tešiť sa z toho, čo sme za dvadsať rokov zažili.“ Modlitbou podujatie otvoril Jaroslav Jurko, bývalý člen spevokolu a dnes farár cirkevného zboru v Trenčíne. Na výročnom stretnutí zaznela aj hymna speváckeho zboru Choď k mravcovi, leňoch. Od roku 2006 až po súčasnosť spevokol pôsobí pod dirigentskou taktovkou Anny Chmeľovskej, vydal dve CD a vystúpil aj na SEMfeste v Necpaloch. Prezentáciu mapujúcu doterajšie účinkovanie zboru doplnili dobové fotografie a amatérske videá. Špendlíky zapichnuté do mapy označili desiatky miest po celom území Slovensku, kde Mravčekovia doposiaľ vystúpili, vrátane spoločného sústredenia na pobreží Chorvátska. Za dve desaťročia svojej existencie spevácky zbor účinkoval nielen v rámci evanjelického cirkevného zboru Bystré, ale aj na ekumenických a obecných podujatiach. Starosta Ľubomír Hreha vedúcim súboru – Štefanovi Kovaľovi, Marte Lelkovej (rod. Kentošovej) a Anne Chmeľovskej – odovzdal ďakovné listy za  príkladnú reprezentáciu obce a obetavú prácu s deťmi a mládežou. Pred krájaním výročnej torty sa Mravčekom prihovoril a požehnanie im udelil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Činnosť zboru si cení o to viac, že detských spevokolov je v súčasnosti na pôde Evanjelickej cirkvi a. v. ako šafranu. Spevokolu želá, aby bola jeho služba naďalej svetlom pre svet aj cirkevný zbor, ale najmä pre deti, ktoré v spevokole účinkujú a radi v ňom spievajú.

-emi-

Viac v Evanjelickom posli spod Tatier 2/2023

Foto: Nina Mihočová©Východný dištrikt