MISIJNÉ DNI VD A RODINNÁ KONFERENCIA SÚ ZRUŠENÉ

Oznamujeme s ľútosťou, že kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v našej krajine a zákazu Vlády SR konať hromadné podujatia nad 50 účastníkov, Misijné dni VD ECAV na Slovensku a Rodinná konferencia sa rušia. Akcia sa mala konať v termíne 12. – 15. 11. 2020 v Ľubovnianskych Kúpeľoch. Tým, ktorí už zaplatili účastnícky poplatok, budú peniaze vrátené.

Veríme, že i tento výnimočný čas a rušenie mnohých pripravovaných misijných podujatí našej cirkvi a dištriktu, budú pre nás v cirkvi impulzom k hlbšiemu a dôvernejšiemu spoločenstvu s naším Pánom.

Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku), Marek Cingeľ (predseda VMV VD ECAV na Slovensku)