Krabice požehnania po tretíkrát doručené

Už do tretice pripravili slovenskí evanjelici zásielku Krabíc požehnania pre vojnou zasiahnuté rodiny na Ukrajine. Začiatkom letných prázdnin (7. – 10. júla) distribúciu 300 kusov krabíc do centrálneho skladu blízko Kyjeva zabezpečila medzinárodná humanitárna spoločnosť ADRA, ktorá východným susedom tentoraz doručila celkovo 21 ton humanitárnej pomoci. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku tak ušetrila finančné prostriedky spojené s dopravou. „ADRA je veľmi dobrý partner pre spoluprácu aj do budúcnosti,“ uviedol Bevan Douglas Stein – koordinátor humanitárnej pomoci ECAV na Slovensku a Svetového luteránskeho zväzu, ktorý projekt Krabice požehnania organizačne a logisticky zastrešuje. Je vďačný za každého, kto sa akokoľvek zapojil do prípravy.

Dopravca neziskovej organizácie ADRA zásielku vyložil v centrálnom sklade v meste Brovary, 12 kilometrov na východ od hlavného mesta – v prímestskej časti Kyjeva. Krabice prevzala Lýdia Tselsdorfová z Cirkevného zboru sv. Kataríny, koordinátorka humanitárnej pomoci partnerskej Nemecko-ukrajinskej luteránskej cirkvi. Zdôraznila, že Krabice požehnania dostanú prioritne rodiny, ktoré „prišli o domov v dôsledku vojny, početné rodiny, osoby so zdravotným postihnutím, rodiny mŕtvych vojakov z Charkova, Chersonu, Záporožia, Donecka ako aj obrancovia Ukrajiny“. Jeden balík obsahuje hygienické potreby a základné potraviny, z ktorých môže priemerná rodina žiť asi mesiac.

Do prípravy Krabíc požehnania sa po výzve zapojili nasledujúce evanjelické školy: Ev. gymnázium Tisovec, ESŠ Martin, EMŠ Spišská Nová Ves, ESŠ L. Mikuláš a Evanjelická špeciálna škola internátna v Červenici; a cirkevné zbory: Bratislava-Legionárska, Senica Čáčov, Bardejov, Hanušovce n. Topľou, Prešov, Dolný Kubín, Zemianske Kostoľany, Háj, Lučenec, Revúca, Trnava, Poprad, Iliašovce, Diakovce, Hontianska Vrbica, Svätý Kríž-Lazisko, Liptovský Ján, L. Mikuláš, L. Peter, L. Ondrej, Jasenová, Ružomberok, Rankovce, Košice, Košice Terasa a Trebišov.

Najviac krabíc pripravili cirkevné zbory Tučianskeho seniorátu (77), Košického seniorátu (76) a Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (40).

Mnohí z darcov do balíčka vložili aj osobné venovanie, biblický veršík alebo fotografiu, keďže vojnou zasiahnuté rodiny  nepotrebujú len pomoc materiálnu, ale aj morálnu a duchovnú. Koordinátorka Lýdia Tselsdorfová, ktorá na distribúciu humanitárnej pomoci osobne dohliada, na svojom facebookovom profile uviedla: „Drahí bratia a sestry zo Slovenska, ďakujeme za vaše modlitby, podporu, pomoc a úprimnú lásku k Ukrajine! Nech Boh ochraňuje vás a vašich blízkych!“

Projekt Krabice požehnania finančne podporil aj cirkevný zbor zo Spojených štátov amerických – Christ-the-Servant Lutheran Church v meste Houstone, v štáte Texas. Na fundraisingu – získavaní finančných prostriedkov určených na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu sa osobne angažuje brat Richard Ruskan, ktorý má korene práve na Slovensku. Cirkevnému zboru Christ-the-Servant Lutheran Church patrí veľká vďaka za angažovanosť pri zmierňovaní následkov nezmyselného utrpenia.

Utrpenie ukrajinského ľudu nás nenecháva ľahostajnými. Túžime naše modlitby premieňať na konkrétne činy lásky, ako je napísané v Liste Galatským 6,2: „Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ Veď ten, kto si chce udržať spojenie s nebom, musí zostať verný zemi, ktorej je verný aj Pán Boh (Ján 3,16).

E. Mihočová