Evanjelické služby Božie počas vianočných sviatkov v médiách

Milí bratia a sestry!

Tohtoročné vianočné sviatky budú kvôli nezlepšujúcej sa pandemickej situácii ohľadom COVID 19 výnimočné a v určitom zmysle historické. Mnohé cirkevné zbory už s ľútosťou, ale i s prosbou o pochopenie situácie avizovali na svojich webových či facebookových stránkach, že nevedia garantovať na základe epidemiologických usmernení a obmedzení hlavného hygienika SR primeraný počet bohoslužieb počas vianočných sviatkov, kde vo všeobecnosti prichádza podstatne väčší počet veriacich ako cez rok. Mnohé cirkevné zbory preto presúvajú svoje Služby Božie do online priestoru. Sme vďační za ich neľahké, ale zodpovedné a kreatívne riešenie.

O to si viac vážime možnosť ponúknúť vám sledovanie evanjelických Služieb Božích počas vianočných sviatkov aj pri prijímačoch či televíznych obrazovkách RTVS.

Tu sú bližšie informácie o jednotlivých službách Božích na Štedrý večer alebo na 1. slávnosť vianočnú.

ŠTEDRÝ VEČER (24.12.2020)

Rozhlasový prenos Služieb Božích z ev. a. v. chrámu v Martine

Rádio Regina o 16:04

kazateľ: Milan Kubík
liturgovia: Milan Kubík a Paulína Šofranková
kantorka: Slávka Danielová
piesne ES: 19, A 10, 5, 14, A 11, 60

Televízny prenos Služieb Božích z ev. a. v. chrámu v Senci

TA3 o 17:00

kazateľ: Tibor Jančík
kantorka: Mária Neuszerová
piesne ES: 25, A 16, 11, 42, 60

 

1. SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ (25.12.2020)

Televízny prenos Služieb Božích z ev. a. v. chrámu v Obišovciach

Dvojka o 10:00

kazateľ: Jaroslav Petro
kantorka: Zuzana Martonová
piesne ES: 42, 34, A 13, 54, 35, A 14, 592

 

NEDEĽA PO VIANOCIACH (27.12.2020)

Rozhlasový prenos Služieb Božích z ev. a. v. chrámu v Dudinciach

Rádio Regina o 9:05

kazateľ: Michal Tekely
kantor: Michal Cmarko
piesne ES: 37, 55, 36, 53 a A16