Dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV

Biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč zvoláva ordinovaných vo VD ECAV na Slovensku na DIŠTRIKTUÁLNU PASTORÁLNU KONFRENCIU, ktorá sa bude konať dňa 4. marca 2024 (pondelok) so začiatkom o 9. 30. hod. v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove (Hlavná 137) s témou „Väzenie s kľúčom zvnútra“.

Poznáme dva druhy duchovnej neslobody, s ktorými má osobnú skúsenosť azda každý človek: väzenie „neodpustenia“ a väzenie „samospravodlivosti“. V prvom prípade niekto človeku ublížil a on nedokáže povedať „odpúšťam“, v druhom prípade sa previnil on sám a nedokáže poprosiť o odpustenie. O možných príčinách takéhoto stavu, ťažkostiach, ktoré sa s ním spájajú, a ceste k uzdraveniu bude prednášať známa česká psychologička, teologička, autorka mnohých duchovných kníh, známa prednášateľka PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964).

Registrácia pred konferenciou začína o 8. 30 hod. Predpokladaný záver stretnutia je o 15. 30. Účasť je potrebné nahlásiť do 28. 2. 2024 tajomníkovi biskupa VD Marekovi Cingeľovi (tajomnik@vdecav.sk; 0908/368889).