Deň farárskych rodín VD

Prvý septembrový deň strávilo niekoľko farárskych rodín Východného dištriktu na spoločnom výlete. Vzhľadom na to, že išlo o rodiny s malými deťmi, prehodnotili pôvodne vytýčený cieľ – výstup na „strechu Slovenska“ Kráľovú hoľu. Absolvovali spolu fyzicky aj časovo menej náročnú prehliadku Jasovskej jaskyne – ktorá patrí k najstarším jaskyniam na Slovensku, výstup náučným chodníkom na Jasovské skaly a k Premonštrátskemu kláštoru, opátstvu Jasov.

Na najvyššom poschodí Jasovskej jaskyne, v suchom výklenku v Husitskej sieni sa na stene nachádza známy, švabachom písaný nápis z roku 1452, hovoriaci o víťazstve bratríckych vojsk nad J. Huňadym pri Lučenci. Farárske rodiny ocenili  možnosť byť po dvoch rokoch pandémie opäť spolu, zdieľať sa so špecifickými radosťami aj starosťami farárskych rodín, prehĺbiť vzťahy, a to najmä medzi „deťmi z fary“.

Na vrchole Jasovských skál si zaspievali niekoľko spoločných piesní v sprievode gitary, bolo však náročné prekričať silný vietor.

Program ukončili spoločným obedom v krásnom prostredí liečebných kúpeľov Štós.

Napriek tomu, že každá rodina rieši iné problémy a žije v inom špecifickom prostredí, predsa ich spája spoločný cieľ – snaha nasledovať Pána Ježiša Krista.

Deň farárskych rodín organizačne zastrešil Biskupský úrad Východného dištriktu. Uskutočniť sa mohol aj vďaka finančnej podpore z projektu Hoffnung für Osteuropa.

-emi-

foto – Nina Mihočová ©Východný dištrikt