Dar nemeckého seniorského centra pre diakonický domov ÉLIM v Prešove

1. etapa generálnej rekonštrukcie budovy diakonického domova Élim v Prešove je v záverečnej fáze. Súčasťou prípravy na spustenie tohto zariadenia pre seniorov je aj jeho vybavenie potrebnými zdravotníckymi pomôckami.

Preto sme s radosťou a vďačnosťou prijali dar od nemeckého diakonického strediska Diakonissen – Mutterhause Cecilienstift z mesta Halberstadt v podobe 14 polohovateľných postelí a stolíkov, ktoré toto zariadenie vyradzovalo.

V roku 1873 diakonická organizácia CECILIENSTIFT zareagovala na sociálnu krízu v Nemecku založením vzdelávacej inštitúcie pre malé deti. Rodičia sa nemohli primerane starať o svoje deti v 16-hodinovom pracovnom dni, a preto túto starostlivosť o deti a ich vzdelávanie prevzali diakonisy.
Sprevádzanie detí v ich prvej fáze života je dodnes stále dôležitým aspektom práce tejto diakonickej organizácie, ktorá sa časom rozrástla aj o iné cieľové skupiny. Jej zamestnanci okrem toho vykonávajú hodnotnú prácu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím a starších občanov. Dnes má celé toto diakonické dielo 35 zariadení, patrí do oblasti Diakonie Mitteldeutschland a spolupracuje aj s inými poskytovateľmi sociálnej práce v Nemecku. Dar pre novovznikajúci Domov sociálnych služieb Élim v Prešove je zo seniorského centra Sever, v ktorom sa nachádza 90 lôžok dlhodobej starostlivosti, 4 lôžka krátkodobej starostlivosti ako aj denný stacionár. Seniorské centrum poskytuje aj návštevnú službu.

Dňa 21. 8. 2020 prevzali dar od vedúcej Seniorského centra Sever Ramony Ibe vedúci Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku Samuel Miško a tajomník biskupa VD Marek Cingeľ. Po prevezení z Nemecka boli postele a stolíky aj za pomoci študentov ESŠ v Prešove a pracovníkov BÚ VD Miroslava Čurlíka a Miloša Kožleja uložené v priestoroch BÚ VD na Jarkovej ulici a budú k dispozícii na krátkodobý či dlhodobý prenájom pre rodiny, ktoré tieto pomôcky potrebujú v starostlivosti o svojich nemocných príbuzných. Bližšie informácie a podmienky prenájmu budú zverejnené už čoskoro.