Cesta do krajiny viery

Dávame Vám do pozornosti novoročný knižný debut – Cesta do krajiny, ktorú vydal Biskupský úrad Východného dištriktu. Svojím obsahom dáva odpovede na základné existencionálne otázky dnešného človeka. Je vhodným čítaním ako pre jednotlivca, tak pre vyučovanie konfirmácie dospelých, alebo aj ako biblické štúdium v spoločenstve mladých, prípadne rodinného spoločenstva. Svojím formátom a obsahom určite osloví aj sekulárneho človeka, nakoľko celá kniha je vedená formou rozhovoru s človekom mimo spoločenstva cirkvi.  

Viera je pre mnohých ľudí dnešnej doby cudzou krajinou. Kurz viery od Burgharda Krauseho (ev. a. v. farár a biskup v Nemecku) pozýva čitateľov aj s ich otázkami na cestu objavovania. Táto cesta však môže byť zaujímavá i pre kresťanov, ktorí by chceli ešte raz nanovo pochopiť základné súvislosti viery. Kniha vyrástla popri seminári „Stať sa kresťanom – zostať kresťanom“, ktorý Burghard Krause viedol pred desiatimi rokmi. Seminár sa medzičasom stal v mnohých členských cirkvách Evanjelickej cirkvi v Nemecku, ale aj v cirkvách v zámorí, dôležitou súčasťou misijného života jednotlivých cirkví. V siedmich oblastiach pátrania prináša rôzne indície, ktoré sú smernicou ku vstupu do krajiny viery. Kniha sa svojím obsahom prihovára najmä sekulárnemu človeku, ktorému na základe obrazov a podobenstiev zo života prináša množstvo podnetov k premýšľaniu o zmysle života.

Burghard Krause  – preklad knihy nemeckého biskupa B. Krause vydal koncom roka 2019 Biskupský úrad Východného dištriktu.
Cena: 12 eur.
Objednávky: sekretariát@vdecav.sk
alebo na tel. čísle: +421 51/772 25 15,
Mobil: +421 918 828 379

Objednané knihy sú posielané poštou na dobierku. Poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty:

1 kniha 3,30€

2 knihy 4,10€

3 knihy 4,80€

Ďalšou možnosťou je osobný odber na BÚ VD, Hlavná 137, Prešov.