Biskupi diskutovali o utečeneckej kríze

Utečenecká kríza a spôsoby jej riešenia sa stali hlavnou témou rozhovoru medzi biskupom Východného dištriktu ECAV Petrom Mihočom a  Christianom Stäbleinom, biskupom krajinskej evanjelickej cirkvi v Berlíne, Brandenbursku a Sliezskej Hornej Lužici (EKBO), povereným koordinátorom pre prácu s utečencami v rámci Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD – Evangelische Kirche Deutschland).

Osobné stretnutie sa uskutočnilo v utorok 10. mája v priestoroch Biskupského úradu evanjelickej cirkvi Berlín-Brandeburg-Sliezska Horná Lužica. Biskup Mihoč svojho nemeckého partnera v úrade oboznámil so  situáciou a aktuálnymi problémami, ktorými sa   ECAV na Slovensku v súčasnosti zaoberá, a ktoré súvisia predovšetkým s prijatím cirkevného ústavného zákona o finančnom zabezpečení. Predstavil tiež základné spôsoby riešenia utečeneckej krízy, ktorá slovenskú spoločnosť aj cirkev zastihla nepripravenú: ekumenický stan a sklad humanitárnej pomoci v pohraničí, ako aj starostlivosť o odídencov priamo v zariadeniach. Naopak, nemecká evanjelická cirkev má s migráciou a následnou integráciou do spoločnosti bohaté skúsenosti, keďže Nemecko ako jedna z mála európskych krajín prijalo v uplynulých rokoch nespočetné množstvo utečencov z Blízkeho východu a tretích krajín. Na stretnutí sa zúčastnila tiež Dagmar Apel, farárka krajinskej cirkvi EKBO pre migráciu a integráciu, pre ktorú je táto téma prioritou.

Nemecko sa stalo cieľovou krajinou aj pre mnohých utečencov z Ukrajiny, ktorým poskytujú ubytovanie, stravu a zázemie tak cirkevné zariadenia, ako jednotlivci. Biskup  Christian Stäblein sa zaujímal tiež o to, aké postoje slovenská spoločnosť zaujíma voči utečencom a či má obavy z prípadnej hrozby vojny. Čo sa týka Nemecka, krajina ako taká zaujala jednotný postoj k potrebe humanitárnej pomoci a podpore vojnou zmietanej Ukrajiny. V názoroch sa však rozchádza v otázke dodávok zbraní, ku ktorým má najmä po skúsenostiach s hrôzami 2. svetovej vojny odmietavý alebo zdržanlivý postoj. Táto téma rozdeľuje aj nemeckých farárov na dva názorové tábory.  Biskup Stäblein je presvedčený, že tvárou v tvár brutálnej agresii a v záujme ochrany civilistov je nutná nielen humanitárna, ale aj vojenská pomoc.

Biskup Peter Mihoč využil  príležitosť osobného stretnutia na to, aby pozval biskupa Stäbleina na návštevu Slovenska a ukrajinsko-slovenského pohraničia. Zvažujú aj prípadnú spoločnú cestu priamo na územie Ukrajiny za účelom zváženia priorít humanitárnej pomoci a podpory miestnych evanjelických cirkevných zborov.

Stretnutie oboch biskupov sprostredkoval Vladimír Kmec, od 1. mája 2022 farár krajinskej cirkvi EKBO pre nadnárodnú ekuménu a tajomník pre východnú Európu, absolvent Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Na Biskupskom úrade Berlín-Brandeburg-Sliezska Horná Lužica okrem neho pracuje takmer 300 zamestnancov v rôznych referátoch. EKBO má takmer 900-tisíc členov a je jednou z 20 členských krajinských cirkví EKD.

Text a foto: E. Mihočová