AVÍZO: Vyšlo 18. číslo EPST

Číslo 18/2022 prináša text Mariána Damankoša, predsedu Generálneho hospodárskeho výboru, o Fonde finančného zabezpečenia. V čísle sa vydávame po stopách najstarších kontaktov Slovenska s kresťanstvom, pokračuje kurz viery. Tiež prináša zaujímavý rozhovor s farárom Milom Velebírom, ktorý väčšinu života pôsobil medzi dolnozemskými Slovákmi v Austrálii, no v súčasnosti je kaplánom v austrálskom námorníctve. Spomíname na Augusta Roya, Ondreja Gálika aj na nedávno zosnulého Dušana Ondrejoviča. Pozývame vás k pravidelnému čítaniu Evanjelického posla spod Tatier, ktorý prináša informácie z diania v cirkevných zboroch a zariadeniach, zamyslenia ku každej nedeli, rozhovory, modlitby, dôležité informácie a mnoho ďalšieho. Môže vám slúžiť nielen ako zdroj informácií, ale byť aj inšpiráciou vo vašej službe.

Predplaťte si Posol alebo prispejte do tlačového fondu: IBAN SK39 1111 0000 0066 0564 7031, poznámka: tlacovy fond, variabilný symbol: 413. Podporíte tak prácu redaktorov a vydavateľstva – prácu pre vás a službu pre evanjelickú cirkev. Vďaka vašej podpore môžeme prinášať autentické reportáže z cirkevných akcií, zúčastňovať sa na slávnostiach a udalostiach, z ktorých často vznikajú inšpirujúce rozhovory. Spoznáte tak nových ľudí, sestry a bratov, autorov kníh, duchovných, pracovníkov s deťmi či v diakonii – príbehy tých, ktorých služba je inšpiráciou pre nás všetkých a svedectvom, že práca na Pánovej vinici má mnoho podôb a potrebuje množstvo služobníkov. Vopred vám ďakujeme.