Zbory-Turčiansky seniorát

Blatnica
Ev. a. v. farský úrad, 038 15 Blatnica 155; 043/494 82 34, 0918 828 357; farablatnica@gmail.com; Mgr. Tomáš German – zborový farár; zborový dozorca: Ing. Peter Špánik; kantorka: Beata Markušovská; 9:00 (TUS)

Háj
Ev. a. v. farský úrad, Háj 67, 039 01 p. Turčianske Teplice; 0911 122 510; ecavhaj@gmail.com;www.ecavhaj.sk; Mgr. Tomáš Lipovský – zborový farár, Mgr. Zuzana Lipovská – námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Branislav Záborský; kantorka: Mgr. Katarína Záborská; 9:00 Háj, 10:45 Dolná Štubňa 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 10:45 Turčianske Teplice-Vieska 2. a 4. nedeľa v mesiaci, 10:45 Horná Štubňa 5. nedeľa v mesiaci, 14:00 Horná Štubňa Turček 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 14:00 Turček 2. a 4. nedeľa v mesiaci, Čremošné príležitostne (TUS)

Ivančiná
Ev. a. v. farský úrad, 038 45 Ivančiná 38; tel./fax 043/496 21 31; ivancina@ecav.sk, ivancina@gaya.sk; Mgr. Zdenko Zacher − námestný farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Želmíra Vlasová; kantori: Mgr. Janka Vráblová, Ing. Alžbeta Pyšná-Vyboch; 9:00 Ivančiná, 10:45 Dubové (TUS)

Košeca
Ev. a. v. farský úrad, Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca; 0944 242 530; koseca@ecav.sk; www.koseca.eca.sk; Mgr. Lucia Fagová − zborová farárka; kantori: Jana Vlasatá, Alžbeta Babeková; 8:00 Košeca, 9:30 Dubnica nad Váhom, 11:00 Nová Dubnica, 14:00 Ilava 1. nedeľa v mesiaci (TUS)

Krpeľany
Ev. a. v. farský úrad, Farská 85/2, 038 54 Krpeľany; 043/429 53 83, 0915 774 117; krpelany@ecav.skwww.krpelany.ecav.eu; Mgr. Pavel Tomka – zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Špirková; kantorky: Bc. Adela Ľachká, Mgr. Katarína Vaňková; 10:00 (TUS)

Lazy pod Makytou
Ev. a. v. farský úrad, 020 55 Lazy pod Makytou 232; 0918 828 488; lazy@ecav.sk, lazypodmakytou@gmail.comwww.lazypodmakytou.ecav.eu; Mgr. Peter Fabok − zborový farár; zborový dozorca: Milan Fujerík; kantor: Milan Michňo; 10:45 (TUS)

Martin
Ev. a. v. farský úrad, M. R. Štefánika 13, 036 01 Martin; 0905 511 926, 0905 741 472 (Kubík), 0907 770 858 (Danielová), 0944 642 564 (Šofranková); ecavmartin@gmail.comwww.ecavmt.sk; Mgr. Milan Kubík − zborový farár-konsenior, Mgr. Slávka Danielová − zborová kaplánka na farárskom mieste, Mgr. Paulína Šofranková – zborová kaplánka; zborový dozorca: doc. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, PhD.; kantori: Lenka Kramárová, Mgr. Slávka Danielová, Martina Šuvadová, Ing. doc. Štefan Husár, PhD., PaedDr. Renáta Hrkútová, Samuel Moric; 8:30 a 10:00 Martin, 11:00 Univ. nemocnica (kaplnka), 14:30 Bystrička 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 15:00 DD na Ľadovni každý druhý štvrtok, 17:00 Dražkovce a Diaková každá druhá streda, 10:00 DSS Medik M každý druhý štvrtok v mesiaci, posledný štvrtok v mesiaci v DSS Podháj (TUS)

Martin-Záturčie
Ev. a. v. farský úrad, Riečiny 4, 036 01 Martin-Záturčie; 043/423 92 91, 0918 828 330; zaturcie@ecav.sk; Mgr. Margita Dieová − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Pavol Pokrievka; kantor: Peter Mamatej; 9:00 Záturčie, 14:00 Priekopa (TUS)

Mošovce
Krčméryho 142, 038 21 Mošovce; 043/494 43 95; mosovce@ecav.skwww.faramosovce.szm.sk; Mgr. Andrea Cabadová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Ing. Milina Kašubová; kantorky: Danuša Lúdiková, Ivana Židová; 10:30 Mošovce, 14:30 Rakša posledná nedeľa v mesiaci (TUS)

Necpaly
Ev. a. v. farský úrad, 038 12 Necpaly 39; 043/429 61 04, 0918 828 323; necpaly@ecav.sksites.google.com/site/necpalyecav; Mgr. Belo Húska − zborový farár; Ján Feja – zborový dozorca; kantori: Mgr. Lucia Bielická, Mgr. art. Martin Zachar, Renáta Sumková; 9:45 Necpaly, 11:00 Belá-Dulice 1. a 3. nedeľa, Žabokreky 2. a 4. nedeľa; 14:00 Folkušová 2. nedeľa, 15:00 Ďanová 2. nedeľa v mesiaci (TUS)

Považská Bystrica
Ev. a. v. farský úrad, Školská 227/3, 017 01 Považská Bystrica; 0918 828 514; info@diakoniakoseca.skwww.pb.ecav.eu; Ľubomír Marcina – diakon; Peter Kedro – zborový dozorca; kantori: Samuel Boško, Jaroslava Polláková; 8:30 Považská Bystrica, 10:30 Bodiná 3. nedeľa v mesiaci (TUS)

Príbovce
Ev. a. v. farský úrad, 038 42 Príbovce 117; 043/429 41 26, 0918 995 908 (Szabó), 0918 720 164 (Szabóová); Mgr. Marek Szabó – zborový farár, Mgr. Zuzana Szabóová – námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Peter Šalát; kantorka: Mgr. art. Lucia Dobošová; 9:30 Príbovce, 11:00 Košťany 1. a 3. nedeľa v mesiaci a Slovany 2. a 4. nedeľa v mesiaci (TUS)

Púchov
Ev. a. v. farský úrad, Royova 4, 020 01 Púchov; 0918 828 385 Cina), 0948 746 100 (Devečka) puchov@ecav.skwww.ecavpuchov.sk; Mgr. Dušan Cina – zborový farár, Mgr. Timotej Devečka – zborový kaplán; Radovan Fujerík – zborový dozorca; kantor: Martin Melišík; 10:00 a 18:00 Púchov, 14:30 Hoštiná 1. nedeľa v mesiaci, 14:30 Dohňany, Nimnica, Mostište, Vieska, Ihrište, Streženice striedavo (TUS)

Slovenské Pravno
Ev. a. v. farský úrad, 038 22 Slovenské Pravno 310; 043/496 21 92, 0917 722 154; farapravno@gmail.com; Mgr. Zlatica Karásková − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Jana Dírerová; kantorka: PhDr. Monika Kalnická; 10:45, 14:00 nešporné 1x za mesiac striedavo v 6 filiálkach (TUS)

Sučany
Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 22, 038 52 Sučany; 043/429 31 36, 0904 126 937 (Škarupa), 0910 912 068 (Škarupová Lašáková); ecavsu@gmail.comwww.ecavsu.sk; Mgr. Martin Škarupa – zborový farár, Mgr. Eva Škarupová Lašáková− zborová farárka; zborová dozorkyňa: MUDr. Milena Drímalová; kantori: Mgr. Jarmila Hanáková, Mgr. Dana Grenová, Michal Chalupka; 9:45 Sučany, 11:15 Turčianske Kľačany 1. nedeľa v mesiaci, 11:15 Podhradie 3. nedeľa v mesiaci, 11:15 Turčianska Štiavnička 4. nedeľa v mesiaci, 15:00 Lipovec posledná nedeľa v mesiaci (TUS)

Súľov-Hradná
Ev. a. v. farský úrad, Súľov 203, 013 52 Súľov-Hradná; 041/557 40 14, 0940 515 133; sulovhradna@ecav.sk, www.sulovhradna.ecav.sk; Mgr. Marek Hrivňák − zborový farár; zástupkyňa zborového dozorcu: Mgr. Anna Ďurajková; 8:15 Vrchteplá každá 2. nedeľa v mesiaci, 10:10 Súľov,  8:30 Bytča raz v mesiaci, Hradná 2x za rok (TUS)

Turany
Ev. a. v. farský úrad, Komenského 313/2, 038 53 Turany; 0944 409 389; ecavturany@gmail.com; ThDr. Danica Fojtíková − námestná farárka; Ing. Viliam Volna – zástupca zborového dozorcu; kantor: Ing. Róbert Ťaptík; 10:15 Turany, 8:45 Nolčovo, Ratkovo a Šútovo 1x za mesiac striedavo (TUS)

Turčianske Jaseno
Ev. a. v. farský úrad, Turčianske Jaseno 70, 038 02 p. Dražkovce; 043/426 21 85, 0904 149 845; tur.jaseno@ecav.sk; Mgr. Jana Keliarová − zborová farárka; zborový dozorca: Peter Krško; kantorka: Eva Rojková; 10:00 Turčianske Jaseno (TUS)

Vrútky
Ev. a. v. farský úrad, Horná Kružná 18, 038 61 Vrútky; 043/428 43 88, 0911 349 355; czvrutky@gmail.comwww.vrutky.estranky.sk; ThDr. Marián Krivuš − zborový farár; zborová dozorkyňa: Ing. Danica Ertlová; kantorky: PhDr. Milina Bubeníková PhD., Mgr. Dana Grenová, Ružena Krivušová; 9:05 (TUS)

Záriečie
Ev. a. v. farský úrad, 020 52 Záriečie 192; 0908 233 457, 0948 746 100; ecav@zariecie.skwww.ecav.zariecie.sk; Mgr. Simona Devečková PhD.- zborová farárka; zborová dozorkyňa: Emília Dundeková; kantor: Marek Mikáč; 9:30 Záriečie, 11:00 Zbora, Vydrná, Mestečko, Lúky, Dubková − advent a pôst (TUS)

Zemianske Kostoľany
Partizánksa 188/28, 972 43 Zemianske Kostoľany; 046/ 548 86 08,  0918 828 332, 0948 505 561 (Kmec), 0944 288 998 (Kmecová); zem.kostolany@ecav.sk, fara@ecavprievidza.sk; www.ecavprievidza.sk; Mgr. Martin Kmec − námestný farár, Mgr. Miroslava Kmecová – zborová kaplánka; zborový dozorca: Štefan Hurný; kantorky: Lýdia Krpelanová, Ivana Krpelanová; 8:00 Zemianske Kostoľany, 9:30 Prievidza, 11:15 Handlová (párny týždeň), 11:15 Nitrianske Pravno (podľa dohody), 13:00 Zariadenie pre seniorov Prievidza (každý párny štvrtok) (TUS)

Žilina
Ev. a. v. farský úrad, Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina; 041/562 56 27, 0948 828 332 (Kaňuch), 0904 992 624 (Kaňuchová), 0918 828 356 (Havrila); ecavza@ecavza.skwww.ecavza.sk; Mgr. Marián Kaňuch, PhD. − zborový farár-senior, Mgr. Oľga Kaňuchová – zborová farárka, Mgr. Jozef Havrila st. − námestný farár na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Ján Šimko; kantori: Ing. Ján Beňuch, Denis Dinga, JUDr. Miroslava Maková, Mgr. art. Marta Gáborová, Milada Golierová (Rajec), Mgr. Marián Lehotský (Čadca); 9:00 a 18:00 Žilina (17:00 v advente a pôste aj streda), 9:30 Rajec, 11:30 Čadca 1. a 3. nedeľa v mesiaci (TUS)