Zbory – Tatranský seniorát

Batizovce
Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 53, 059 35 Batizovce; 052/0905 210 582, 0905 210 582; batizovce@ecav.sk; Mgr. Miroslav Maťo − zborový farár; zborová dozorkyňa: Ružena Durániová; kantor: Mgr. Vladimír Andraš; 9:00 Batizovce, 10:30 Gerlachov;  13:30 nešporné Gerlachov (TAS)

Iliašovce
Ev. a. v. farský úrad, 053 11 Iliašovce 134; 053/443 23 81, 0910 484 368; iliasovce@ecav.sk; Mgr. Daniela Kissová − zborová farárka; zborový dozorca: Igor Štrauch; kantorky: Veronika Rusnačková, Andrea Betherová; 10:00 (TAS)

Kežmarok
Ev. a. v. farský úrad, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok; tel./fax 052/452 22 42, 0918 828 321; ecavkk@gmail.comwww.ecavkk.sk; Mgr. Roman Porubän − zborový farár – senior; zborový dozorca: Ing. Jozef Horváth; kantor: Roman Uhlár; 9:00 Kežmarok, 10:30 Ľubica každá 2. nedeľa v mesiaci, 10:30 nepárny týždeň striedavo Veľká Lomnica a Huncovce, 14:00 raz v mesiaci Stráne pod Tatrami, 10:00 každý 2. utorok v mesiaci Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Rakúsy, Vrbov, Tvarožná nepravidelne (TAS)

Levoča
Ev. a. v. farský úrad, Vysoká 1, 054 01 Levoča; 0918 828 199, 0917 771 758; faralevoca@gmail.comwww.ecavlevoca.sk; Mgr. Zuzana Durcová – námestná farárka; zborový dozorca: Mgr. Branislav Klein; kantorky: Zuzana Durcová ml., Martina Rusnáčková; 9:00 (TAS)

Mengusovce
Ev. a. v. farský úrad, 059 36 Mengusovce 79; 052/775 40 17, 0911 747 211; ecav.mengusovce@gmail.comwww.ecav-mengusovce.wbl.sk; Mgr. Emília Velebírová − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Ondrej Alexaj; kantori: Jana Rusnačková, Ing. Ondrej Alexaj; 9:30 Lučivná, 11:00 Mengusovce, 14:00 Štôla (v zime každá 2. nedeľa) (TAS)

Podolínec
Ev. a. v. farský úrad, Mariánske nám. 30, 065 03 Podolínec; 052/439 12 08, 0940 349 064; ecav.podolinec@gmail.com; Mgr. Ján Gdovin ml. − zborový kaplán; administruje Mgr. Ľubica Sobanská (CZ Slovenská Ves); zborový dozorca: JUDr. Andrej Kubinský; kantorka: Marek Matava; 8:00 Podolínec, 9:30 Holumnica 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 9:00 Plavnica 2. a 4. nedeľa v mesiaci, 10:45 Stará Ľubovňa − ZŠ Komenského (TAS)

Poprad
Ev. a. v. farský úrad, Nám. sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad; 052/789 58 72, 0903 602 902; poprad@ecav.sk, www.ecavpp.sk; Ing. Mgr. Michal Findra − zborový farár – konsenior; zborový dozorca: Jozef Dubašák; kantor: Ing. Michal Nikerle; 9:00 Poprad, 10:30 Poprad-Stráže 1. nedeľa v mesiaci, 10:30 Poprad-Spišská Sobota posledná nedeľa v mesiaci, 15:00 DD Komenského ul. posledná streda (TAS)

Poprad-Matejovce
Ev. a. v. farský úrad, Lidická 19, 059 51 Poprad-Matejovce; 0918 828 372; matejovce@ecav.sk; zbor je administrovaný zo Svitu (Mgr. Janka Maťová); zborová dozorkyňa: PaedDr. Františka Kuzielová; 8:30 Veľký Slavkov, 10:00 Matejovce (TAS)

Poprad-Veľká
Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 2044/ 39, 058 04 Poprad-Veľká; 052/776 85 46, 0905 458 136; verescak.j@vecav.skwww.vecav.sk; Mgr. Jozef Vereščak − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Vladimír Margetaj; kantori: Radoslav Bednár, Alena Kusnyér Šišková; 10:00 a 18:00 (TAS)

Slovenská Ves
Ev. a. v. farský úrad, 059 02 Slovenská Ves 233; tel. 052/459 31 01; lubicasobanska@gmail.com; Mgr. Ľubica Sobanská − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Katarína Kolumberová; kantori: Marcela Makovská, Jana Slivinská, Mária Zastková; 9:00 Vojňany, 10:45 Slovenská Ves, Podhorany a Červený Kláštor nepravidelne, Toporec a Výborná 1x za rok (TAS)

Spišská Belá
Ev. a. v. farský úrad, Hviezdoslavova 384/16, 059 01 Spišská Belá; 052/459 16 28, 0904 844 103; spisska.bela@ecav.skwww.ecav.spisskabela.sk; Mgr. Eva Germanová, PhD. − zborová farárka; zborový dozorca: Jozef Gemza; kantorky: Irena Gemzová, Miriam Ulbrichová, Zdenka Krempaská; 9:00 Spišská Belá; 10:30 Krížová Ves, 16:30 Tatranská Kotlina 1. nedeľa (máj – október), Bušovce 1x ročne (TAS)

Spišská Nová Ves
Ev. a. v. farský úrad, Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves; 053/446 51 25, 0918 828 399; sn.ves@ecav.sk, efu@ecavsnc.skwww.ecavsnv.sk; Mgr. Jaroslav Matys − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Miroslav Klein; kantori: Mgr. art. Igor Grega, Božena Kleinová; 9:00 Spišská Nová Ves, 10:30 Smižany, 9:30 Domov dôchodcov každý 2. štvrtok v mesiaci (TAS)

Spišské Vlachy − Krompachy
Ev. a. v. farský úrad, Námestie slobody 18, 053 42 Krompachy; 0915 400 320; spisskevlachy.krompachy@gmail.com; Mgr. Monika Vdovjáková – zborová farárka; zborová dozorkyňa: Soňa Grinvalská; 10:00 Spišské Vlachy a Spišské Podhradie striedavo, 11:00 Krompachy (TAS)

Svit
Ev. a. v. farský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 5, 059 21 Svit; 052/775 51 26, 0918 828 372; svit@ecav.sk; Mgr. Janka Maťová – zborová farárka; zborový dozorca: Miloš Teťuľa; kantor: Bohumil Činčurák; 8:15 (TAS)

Štrba
Ev. a. v. farský úrad, M. Janošku 354, 059 38 Štrba; 052/779 11 02, 0949 868 914; strba@ecav.sk; Mgr. Stanislav Baloc − zborový farár; zborový dozorca: Milan Macko; kantor: Ing. Tomáš Hyben, PhD.; 8:30 Dom seniorov Tatranská Štrba, 10:00 Štrba,  (TAS)

Švábovce
Ev. a. v. farský úrad, 059 12 Švábovce 66; 052/779 33 77, 0918 145 505; ThDr. Martin Zaťko − zborový farár, Mgr. Viera Zaťková Pališinová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Ján Mlynár; kantori: Oľga Kleinová, MUDr. Ján Zachar; 8:00 Gánovce, 9:30 Švábovce, 11:00 Hranovnica (TAS)

Vysoké Tatry
Ev. a. v. farský úrad, Nový Smokovec 19 227, Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec; 052/442 21 52, 0918 828 320; vysoketatry@ecav.sk, www.ecavtatry.sk; Mgr. Pavel Kušnír − zborový farár; zborová dozorkyňa: Ivica Pjateková; kantorka: Ing. Emília Kušnírová; 7:30 Nová Lesná a Stará Lesná striedavo každú 2. nedeľu v mesiaci, 8:45 Tatranská Lomnica, 10:10 Nový Smokovec (TAS)