Zbory – Košický seniorát

Budimír
Ev. a. v. farský úrad, 044 43 Budimír 16; 055/ 695 82 46; Mgr. Anna Debnárová; zborový dozorca: Vladimír Peter; kantorky: Mgr. Ivana Petrová, Mgr. Miroslava Maková, Miroslava Nosáľová a RNDr. Denisa Hrehorová; 7:45 striedavo každú 2. nedeľu Beniakovce, Rozhanovce, 9:00 Budimír, 10:30 každá 2. nedeľa Chrastné (KOS)

Gelnica
Ev. a. v. farský úrad, Lutherovo nám. 5, 056 01 Gelnica; 0904 602 333; gelnica@ecav.sk; Mgr. Karolína Konopeusová – námestná farárka; zborový dozorca: Karol Konrád; kantorka: Hana Schlosser; 9:00 Gelnica, 10:30 Veľký Folkmár (KOS)

Košice
Ev. a. v. farský úrad, Mlynská 23, 040 01 Košice; tel./fax 055/622 02 47, 0907 915 128 FÚ, 055/623 45 96 zborové centrum, 0904 803 892 Kocka, 0907 951 648 Linkesch, 0905 155 749 Havrila; kosice@ecav.skwww.ecavke.sk; PaedDr. Dušan Havrila, PhD. − zborový farár, Mgr. Samuel Linkesch − zborový farár – senior, Stanislav Kocka − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Daniel Kobyľan; kantor: Ing. Ladislav Sedlák; 9:30 a 18:00 slov., 8:15 raz za štvrťrok maď., utorok 18:00 večerné; 14:00 Hrašovík 4. nedeľa v mesiaci, pondelok 14:00 DSS Skladná, streda 9:30 DDS Opatovská cesta, streda 14:00 DSS Barca, piatok 9:30 DSS Garbiarska (KOS)

Košice-Terasa
Ev. a. v. farský úrad, Mlynská 23, 040 01 Košice; 055 309 21 58;poštová adresa: Toryská 1/D, 040 11 Košice; Matis 0911 158 322, Mišina 0911 636 605; kosice-terasa@ecav.skwww.terasa.sk; Mgr. Ján Matis − zborový farár; Mgr. Igor Mišina – námestný farár na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Igor Simon; kantorky: Mgr. Emília Brnová, Ing. Katarína Vološinová, Ing. Ľubica Matisová; 10:00 Košice-Terasa (v mesiacoch júl – august o 9:00), 9:30 Štós 2. nedeľa v mesiaci, 18:00 Šaca 3. nedeľa v mesiaci, 17:30 večerné v stredu (KOS)

Mníšek nad Hnilcom
Ev. a. v. farský úrad, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 568; 053/489 61 06; mnisek@ecav.sk; zbor je administrovaný z Gelnice (Mgr. Karolína Konopeusová); zborová dozorkyňa: Iveta Grossová; kantori: Mgr. Karolína Lukáčová, Martin Theis; 10:30 Mníšek, 13:00 Smolník 1. nedeľa v mesiaci, (KOS)

Obišovce
Ev. a. v. farský úrad, Obišovce 186, 044 81 p. Kysak; 0902 277 898; obisovce@ecav.skwww.lutheran.sk; Mgr. Jaroslav Petro − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Ján Brozman; kantorky: Zuzana Martonová, Lenka Brozmanová, Mariana Lukáčová, Matúš Petro; 8:00 a 11:00 striedavo Kysak, Trebejov, Drienovská Nová Ves, 9:30 Obišovce, 14:00 Suchá Dolina 1. nedeľa v mesiaci, 14:00 Lemešany 2. nedeľa v mesiaci (KOS)

Opiná
Ev. a. v. farský úrad, Opiná 11, 044 47 p. Kecerovce; 0918 828 376; opina@ecav.skwww.czecavopina.sk; Mgr. Radoslav Grega − zborový farár; zborový dozorca: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.; kantorka: Mgr. Zuzana Ferjová; 9:30 Opiná, 8:00 Červenica 1. nedeľa, 11:00 Čižatice 1. a 3. nedeľa; 11:00 Kecerovce 2. nedeľa v mesiaci (KOS)

Rankovce
Ev. a. v. farský úrad, 044 45 Rankovce 21; 0918 828 307 Beňo, 0918 828 309 Beňová; rankovce@ecav.skecav.rankovce.sk; Mgr. Ľuboslav Beňo − zborový farár, Mgr. Monika Beňová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Jaroslav Hrehor; kantori: Andrea Hrehorová, Andrea Petriková, Lenka Grešová, Nikola Korečková, Gabriela Beňová, Maroš Matej; 9:00 Bačkovík a Čakanovce, 10:30 Rankovce a Boliarov; 17:00 Ďurďošík 2. sobota v mesiaci, 18:00 Trsťany 2. sobota v mesiaci; 17:00 Herľany 2. nedeľa v mesiaci (KOS)

Švedlár
Ev. a. v. farský úrad, 053 34 Švedlár 13; 053/489 53 06; svedlar@ecav.sk; administrovaný z Gelnice (Mgr. Karolína Konopeusová); zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Patzová; kantor: Erich Rosner; 9:00 Švedlár – 1., 3., 4. (5.) nedeľa v mesiaci, 9:00 Nálepkovo 2. nedeľa v mesiaci (KOS)

Vyšná Kamenica
Ev. a. v. farský úrad, Vyšná Kamenica 41, 044 45 p. Bidovce; 0905 744 937; kamenica@ecav.sk, ecavvysnakamenica@gmail.com; www.ecavvysnakamenica.com; ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. − zborový farár-konsenior; zborový dozorca: Ing. Ladislav Mičko; kantorky: Martina Gondoľová, Bc. Andrea Dolgošová, Dominika Dolgošová; 8:00 Nižná Kamenica – 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 9:30 Vyšná Kamenica; 8:00/ 11:00 Svinica – 2. a 4. nedeľa v mesiaci (KOS)