Zbory – Gemerský seniorát

Betliar
Ev. a. v. farský úrad, Kaštieľna 260, 049 21 Betliar; 0911 882 201;valko-kristakova@fevth.uniba.sk; Mgr. Erika Sýkorová, PhD. – zborová farárka; zborový dozorca: Viliam Grieger; kantorka: Jarmila Dorová;9:00 (GES)

Čierna Lehota
Ev. a. v. farský úrad, Čierna Lehota 59, 049 36 p. Slavošovce; ciernalehota@ecav.sk; zbor je administrovaný zo Štítnika (Mgr. Jana Hrivniaková); zborová dozorkyňa: Kvetoslava Zacharová; kantorka: Kvetoslava Gallová; 8:45 (GES)

Dlhá Ves
Ev. a. v. farský úrad, Kostolná 179, 049 55 Dlhá Ves; zbor je administrovaný z Rožňavského Bystrého (Mgr. Peter Hlavatý); zborový dozorca: Ing. Zoltán Flander; 11:30 Dlhá Ves, 13:15 Kečovo 1. a 3. nedeľa, 10:15 Ardovo 1. a 3. nedeľa v mesiaci (GES)

Dobšiná
Ev. a. v. farský úrad, Zimná 108, 049 25 Dobšiná; 0918 828 348; dobsina@ecav.skwww.ecavdobsina.sk; Mgr. Radovan Gdovin − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Kavková; kantorka: Ivana Takáčová; 9:00 Dobšiná, Mlynky podľa dohody (GES)

Gemerská Poloma
Ev. a. v. farský úrad, Súľovská 77, 049 22 Gemerská Poloma; 0904  122 969; gem.poloma@ecav.sk; zbor je administrovaný z Betliara (Mgr. Erika Sýkorová PhD.); zástupca zborového dozorcu: Ján Očkaik; 10:30 (GES)

Gemerské Teplice
Ev. a. v. farský úrad, 049 16 Gemerské Teplice 63; zbor je administrovaný z Jelšavy (Mgr. Ivan Bojna); zborová dozorkyňa: Mgr. Laura Durančíková; kantorka: Jana Januchová; 11:00 Gemerské Teplice 1. nedeľa, Gemerský Milhosť 2. nedeľa, ďalšie nedele podľa dohody (GES)

Chyžné
Ev. a. v. farský úrad, Chyžné 51, 049 18 p. Lubeník; 0918 828 314; v.emilia@seznam.skwww.efach.websnadno.cz; Mgr. Emília Völgyiová – zborová farárka, konseniorka; zborový dozorca: Peter Benedikty;kantorky: Danka Smidtová, Danka Bergelová; 9:30 Revúcka Lehota, 11:00 Chyžné, 8:30 Lubeník a Magnezitovce striedavo, 15:00 Kopráš 1x za mesiac (GES)

Jelšava
Ev. a. v. farský úrad, Nám. SNP 488, 049 16 Jelšava; 058/448 20 65, 0903 135 443; jelsava@ecav.sk, bojnaivan@gmail.com; Mgr. Ivan Bojna − zborový farár; zborový dozorca: MVDr. Milan Kolesár; kantorka: Jana Januchová; 9:00 Jelšava, 17:00 Domov s opatrovateľskou službou 4. nedeľa, 13:00 Stacionár posledná nedeľa v mesiaci (GES)

Kameňany
Ev. a. v. farský úrad, 049 62 Kameňany; zbor je administrovaný z Jelšavy (Mgr. Ivan Bojna); kantorka: Jana Januchová; 14:00 Kameňany každá 2. nedeľa v mesiaci (GES)

Koceľovce
Ev. a. v. farský úrad, Koceľovce 31, 049 35 p. Ochtiná; 0911 747 211; zbor je administrovaný z Nižnej Slanej – Kobeliarovo (Mgr. Ľubica Štefanidesová); zborová dozorkyňa: Božena Tomková; kantorka: Bc. Erika Šmiaková; 11:00 Koceľovce, 9:30 Slavoška každá 2. nedeľa, 9:30 Markuška každá 2. nedeľa, Hanková a Brdárka príležitostne (GES)

Kunova Teplica
Ev. a. v. farský úrad, 049 32 Kunova Teplica; zbor je administrovaný z Rožňavského Bystrého (Mgr. Peter Hlavatý); administrátorka zborového dozorcu: Eva Gyenesová; 14:30 Kunova Teplica každá 2. a 4. nedeľa v mesiaci; bohoslužobnú a misijnú činnosť v maďarskom jazyku zabezpečuje Mgr. Tibor Lóczy, 0907 885 384 (GES)

Mokrá Lúka
Ev. a. v. farský úrad, 050 01 Mokrá Lúka 232; 0918 828 373; Mgr. Marta Klátiková − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Margita Paličková; kantor: Ing. Igor Klátik; 9:30 (GES)

Muránska Dlhá Lúka
Ev. a. v. farský úrad, Muránska Dlhá Lúka 126, 050 01 Revúca; 058/443 33 13; dusanaadrianah@centrum.sk; Mgr. Dušan Pavel Hrivnak − zborový farár; zborový dozorca: Ján Ondrík ml.; kantorka: Zuzana Petrovičová; 10:00 Muránska Dlhá Lúka (GES)

Nandraž
Ev. a. v. farský úrad, Nandraž, 049 61 p. Rákoš; zbor je administrovaný z Muránskej Dlhej Lúky (Mgr. Dušan Pavel Hrivnak); zborová dozorkyňa: Martina Jesenáková; kantorka: Katarína Šedivá; 14:00 Nandraž 2. nedeľa, 13:00 Rákoš 2. nedeľa v mesiaci (GES)

Nižná Slaná – Kobeliarovo
Ev. a. v. farský úrad, Letná 39, 049 23 Nižná Slaná; Mgr. Ľubica Štefanidesová – námestná farárka; zboroví dozorcovia: Ing. Marian Turic (Nižná Slaná a Henckovce), Božena Kolesárová (Kobeliarovo); kantorka: Emília Poláková; 8:00 Kobeliarovo, 9:30 Nižná Slaná, 10:30 Henckovce (GES)

Ochtiná
Ev. a. v. farský úrad, 049 35 Ochtiná 150; 0905 874 096; Martin Dudáš − diakon; administrovaný z Dobšinej (Mgr. Radovan Gdovin); Mgr. Eva Vidová, Dis.art. – zborová dozorkyňa; kantori: Milan Leng, Mgr. Eva Vidová, Dis.art.; 10:00 Ochtiná, 13:15 Rochovce (GES)

Ratková
Ev. a. v. farský úrad, 982 65 Ratková 2; zbor je administrovaný z Ratkovského Bystrého (Mgr. Vladimír Vančík); zborový dozorca: Ján Lihan; 11:00 Ratková 1. a 3. nedeľa, 11:00 Španie Pole a 13:00 Sása 2. nedeľa v mesiaci, Ploské nepravidelne (GES)

Ratkovské Bystré
Ev. a. v. farský úrad, 982 66 Ratkovské Bystré 62; 047/549 12 15; Mgr. Vladimír Vančík – zborový farár; zborový dozorca: Vladimír Ďuriška; kantorka: Ing. Zuzana Borošová; 9:30 Ratkovské Bystré, 11:00 Hrlica 4. nedeľa v mesiaci, Krokava nepravidelne (GES)

Rejdová
Ev. a. v. farský úrad, 049 26 Rejdová 33; zbor je administrovaný z Vyšnej Slanej (Mgr. Karmen Želinská); zborový dozorca: Ing. Ján Kolesár, PhD.; kantorka: Jarmila Dorová; 9:30 Rejdová, 14:00 Dom seniorov 1. nedeľa v mesiaci (GES)

Revúca
Ev. a. v. farský úrad, Francisciho 19, 050 01 Revúca; 058/442 18 62, 0918 828 311; revuca@ecav.sk; Mgr. Ing. Danica Hudecová − zborová farárka; Mgr. Viera Kmecová – námestná farárka; zborová dozorkyňa: Anna Vrbiarová; kantorka: PhDr. Jana Januchová; 9:30 Revúca, 15:00 Zariadenie opatrovateľskej služby 1. a 3. nedeľa, 16:00 nemocnica 1. nedeľa v mesiaci (GES)

Rožňava

Ev. a. v. farský úrad, Šafárikova 5, 048 01 Rožňava; 058/732 50 66, 0918 828 353 Olejár, 0908 324 755 Olejárová, 0904 255 427 Solárik; roznava@ecav.skwww.ecav-rv.sk; ThDr. Jerguš Olejár, PhD. − zborový farár, Mgr. Ľubica Olejárová, PhD. − zborová farárka, Mgr. Viliam Solárik − zborový farár (maďarská stanica); zborový dozorca: Ing. Ivan Nemčok; kantorka: Mgr. Janka Tomášiková; 8:30 Rožňava maď., 8:30 zariadenie pre seniorov Nadabula 1. a 3. nedeľa slov., 8:45 DD Subsídium 2. a 4. nedeľa slov., 9:30 zariadenie pre seniorov Čučma 2. a 4. nedeľa slov., 9:45 Jovice 1. nedeľa v mesiaci maď., 10:00 Rožňava slov., 11:00 Nemocnica sv. Barbory slov., 10:00 Kružná 2. a 4. nedeľa maď., 13:00 Rudná 5. nedeľa maď., 15:00 Čučma 1. nedeľa maď. (GES)

Rožňavské Bystré
Ev. a. v. farský úrad, 049 31 Rožňavské Bystré 76; 0911 747 211; roz.bystre@ecav.skwww.ecav-roznavskebystre.sk; Mgr. Peter Hlavatý − námestný farár; zborová dozorkyňa: Marta Lajčáková; 13:00 Rožňavské Bystré, 14:30 Rakovnica (GES)

Sirk
Ev. a. v. farský úrad, 049 64 Sirk 75; 058/443 33 13; dusanaadrianah@centrum.sk; Mgr. Adriana Hrivnaková − námestná farárka; zástupca zborového dozorcu: Tibor Alberti; kantorka: Viktória Alexandra Hrivnaková; 13:00 Sirk, 15:00 Turčok nepravidelne (GES)

Slavošovce
Ev. a. v. farský úrad, 049 36 Slavošovce 161; 058/799 91 55, 0949 008 739; slavosovce@ecav.sk; Mgr. Kristína Halžová – zborová kaplánka; zbor je administrovaný zo Štítnika (Mgr. Jana Hrivniaková); zborový dozorca: Bc. Július Lalik; kantorky: Andrea Jakubovská, Beáta Barboriaková, Vladimíra Nemčková; 10:00 (GES)

Šivetice
Ev. a. v. farský úrad, 049 15 Šivetice; zbor je administrovaný z Jelšavy (Mgr. Ivan Bojna); zborový dozorca: Ladislav Greguš; kantorka: Jana Januchová; 14:00 Šivetice 3. nedeľa v mesiaci, 13:00 Prihradzany 4. nedeľa v mesiaci, Mikolčany a Nováčany podľa dohody (GES)

Štítnik
Ev. a. v. farský úrad, Teplická 208, 049 32 Štítnik; 0907 337 855; stitnik@ecav.sk; Mgr. Jana Hrivniaková – zborová farárka; zborová dozorkyňa: Mgr. Erika Šmiaková; kantorka: Mgr. Erika Šmiaková; 9:00 Honce, 10:30 Štítnik (GES)

Vlachovo
Ev. a. v. farský úrad, Kamenná 137, 049 24 Vlachovo; 058/795 91 98, 0908 970 100, 0918 828 319; vlachovo@ecav.skwww.ecav-vlachovo.eu; Mgr. Martina Gdovinová − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Miloš Hajdúk; kantori: Paulína Hrubošová, Lukáš Hajdúk, Filip Kováč; 9:30 Vlachovo, 11:00 Gočovo (GES)

Vyšná Slaná
Ev. a. v. farský úrad, 049 26 Vyšná Slaná 185; 058/794 01 46, 0911 297 209; vysnaslana@ecav.sk, karmenzelinska@gmail.com; Mgr. Karmen Želinská − zborová farárka-konseniorka; zborový dozorca: Miloš Klima; kantor: Ing. Ján Bezek; 11:00 (GES)