Posviacka a otvorenie diakonického domova pre seniorov Elim