Inštalácia biskupa Východného dištriktu Petra Mihoča, 2. 2. 2022