Šarišsko-zemplínsky seniorát

Seniorský úrad: Kellerova 2, 085 01 Bardejov


telefón: 054/472 24 81
mobil: 0918 828 340
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  


Senior: Mgr. Ján Velebír (CZ Bardejov)
Konsenior: Mgr. Martin Chalupka (CZ Marhaň), Mgr. Ľuboš Kubačka (CZ Soľ)
Seniorálny dozorca: JUDr. Juraj Gáll (CZ Prešov) 

 šarišsko zemplinsky

Cirkevné zbory: Bardejov, Bystré, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov, Chmeľovec, Chminianske Jakubovany, Kladzany, Kuková, Lopúchov, Marhaň, Merník, Michalovce, Nemcovce, Pozdišovce, Prešov, Richvald, Sabinov, Soľ, Trebišov, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov, Zlaté, Žehňa (24)

Bardejov
Ev. a. v. farský úrad, Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov; 0918 828 340;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Ján Velebír − zborový farár-senior, Mgr. Anna Velebírová − námestná farárka na kaplánskom mieste, Mgr. Viera Šoltés Tipulová − zborová kaplánka; zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta; kantori: Mgr. Katarína Germanová-Sobeková (Bardejov, Rokytov), Ing. Ján Mišák, Mgr. Daniela Klučariková a Adam Velebír (Bardejov), Mgr. Jela Petričová a Jela Petričová (Mokroluh), Mgr. Zuzana Vantová a Mgr. Martina Kotuľová (Lukavica, Vyšná Voľa), Zuzana Nováková (Rokytov); 9:00 a 17:00 Bardejov, 9:00 Mokroluh a Lukavica, 10:30 Rokytov a Vyšná Voľa, 18:30 Bardejov-Vinbarg (počas šk. roka); 14:00/15:00 DD, Bardejovský Mihaľov, Bardejovská Nová Ves, Janovce, Kobyly, Nižná Voľa príležitostne (ŠZS)

Bystré
Ev. a. v. farský úrad, 564, 094 34 Bystré; 057/445 02 99, 0940 327 670;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Marek Ivan − zborový farár; zborový dozorca: Ján Rozkoš; kantorka: Anna Chmeľovská; 10:00 Bystré, 8:30 Hermanovce (ŠZS)

Giraltovce
Ev. a. v. farský úrad, Dukelská 46, 087 01 Giraltovce; 054/736 41 87, 0905 292 777;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.ecavgiraltovce.sk; Mgr. Martin Fečko − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Ján Hažlinský; kantori: Andrej Kmec, Mgr. Renáta Vašková; 9:00 Giraltovce, 10:30 Železník, 13:00 Mičakovce príležitostne, 13:00 Lužany príležitostne, 14:30 Svidník 2. nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Hanušovce nad Topľou
Ev. a. v. farský úrad, Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou; 057/445 22 44, Škarupa 0904 126 937, Škarupová Lašáková 0910 912 068, Gallo 0918 828 344;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Martin Škarupa – zborový farár, Mgr. Eva Škarupová Lašáková – zborová farárka, Mgr. Lenka Janotková – námestná farárka na kaplánskom mieste (RD), Mgr. Slavomír Gallo – námestný farár na kaplánskom mieste; zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Kožlejová; kantorky: Ľubica Balogová, Marcela Kominková, Dominika Kiššová, Simona Kiššová, Miroslava Molitorisová; 9:00 Petrovce, 9:00 Pavlovce, 10:30 Hanušovce nad Topľou, 10:30 Medzianky, 14:00 Vlača 1. nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Chmeľov
Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71; 0907 307 779;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Tomáš Valašík − zborový farár; zborový dozorca: Radoslav Duda; kantori: Ján Kahanovský, Slavomila Onderišinová, Kvetoslava Drabiková, Katarína Kahanovská, Simona Marcinková; 8:00 Babie, 9:30 Radvanovce, 10:45 Chmeľov (ŠZS)

Chmeľovec
Ev. a. v. farský úrad, 082 12 Chmeľovec 25; 051/794 41 22; Mgr. Marcela Uhláriková − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Pavol Majerník; kantor: Tomáš Soták; 9:00 striedavo Chmeľovec a Čelovce (ŠZS)

Chminianske Jakubovany
Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves; 051/779 53 10, 0918 828 382; Mgr. Iveta Hazdová – námestná farárka; zborový dozorca: Pavol Šalamun; kantori: Ľubica Nováková, Milan Kisacký; 9:30 Chminianske Jakubovany, 14:00 Chmiňany 1. a 3. nedeľa v mesiaci okrem letných prázdnin (ŠZS)

Kladzany
Ev. a. v. farský úrad, Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec; 057/449 31 12;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Mária Juhásová − zborová farárka; zástupca zborového dozorcu: Slavomír Haňov; kantorky: Dagmar Juhásová, Danka Hrušková; 9:00 Kladzany, 10:30 Hencovce 2x za mesiac, 11:00 Humenné 2x za mesiac, Tovarnianska Polianka 1x za mesiac (ŠZS)

Kuková
Ev. a. v. farský úrad, 086 44 Kuková 58; 054/732 26 10, Činčurák 0915 829 297, Činčuráková Tipulová 0911 829 297;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.zbory.ecav.sk/kukova; Mgr. Ľuboš Činčurák − zborový farár, Mgr. Anna Činčuráková Tipulová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. František Kožlej; kantorka: Katarína Cinová; 8:00 Kračúnovce a 9:15 Kalnište striedavo, 10:30 Kuková; 14:00 Dukovce posledná nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Lopúchov
Ev. a. v. farský úrad, Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice; 054/479 22 69; Mgr. Erika Kaňuchová − zborová farárka; zborový dozorca: Dušan Homulka; kantori: Tomáš Homulka, Dušan Zuščin; 8:00 Buclovany (11:00 párny mesiac), 11:00 Raslavice (8:00 párny mesiac), 9:30 Lopúchov (ŠZS)

Marhaň
Ev. a. v. farský úrad, 086 45 Marhaň 52; 054/739 32 17, 0918 828 369;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Martin Chalupka − zborový farár-konsenior; zborový dozorca: Ing. Radoslav Brehuv; kantori: Miriam Šoltýsová, Slavomír Havír; 9:00 Marhaň, 7:30 Porúbka 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 10:30 Hankovce, 14:00 Oľšavce výročné sviatky (ŠZS)

Merník
Ev. a. v. farský úrad, 094 23 Merník 169; 0918 828 343;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Peter Soták − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Stanislav Kozák; kantori: Ján Lehet, Dominika Kamenská; 10:00 Merník, 8:00 Michalok a Komarany striedavo, 14:00 Kvakovce (advent a pôst) (ŠZS)

Michalovce
Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce; 056/643 31 10;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.ecavmichalovce.eu; Mgr. Ján Meňky − zborový farár; zborový dozorca: Július Peržeľ; kantor: Štefan Poľaško ml.; 9:30 Michalovce, Masarykova 37, 8:15 Lastomír 1. nedeľa, 14:00 Trakany 2. nedeľa maď., 15:00 Sobrance 3. nedeľa (ĽŠU), 15:30 Čierna n/T (Jilemnického 10) posledná nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Nemcovce
Ev. a. v. farský úrad, Nemcovce 61, 082 12 Kapušany pri Prešove; 051/794 21 55, 0911 224 672;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.zbory.ecav.sk/ecavnemcovce; Mgr. Peter Székely − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Ľubomír Pankuch; kantori: Mgr. Zuzana Onderová, Ľubomír Benko; 9:00, 10:30 striedavo Nemcovce, Lada, Šarišská Poruba, Lipníky (ŠZS)

Pozdišovce
Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce; 056/647 22 63, 0905 624 700;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.ecavpozdisovce.sk; Mgr. Denisa Vargová − námestná farárka; zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Pavlikánová; kantori: Mgr. Ivana Pavlikánová, Martin Kukolos, Eliška Plutková; 8:30 Šamudovce a Bracovce striedavo, 10:00 Pozdišovce, 13:30 Moravany 1x za mesiac (ŠZS)

Prešov
Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; tel./fax 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664, Bakalár 0905 232 804, Koč 0905 286 420, Chlpíková 0949 245 797;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.patmos.sk; Mgr. Ján Bakalár − zborový farár, Mgr. Ondrej Koč ml. − zborový farár, Mgr. Lenka Wagnerová − námestná farárka na kaplánskom mieste, Mgr. Marta Chlpíková − zborová kaplánka (RD); zborový dozorca: Ing. Milan Dreveňák; kantori: Juraj Lenhardt, MUDr. Daniela Pastirčáková, Ing. Anna Štetinová, Mgr. Ivana Bendíková; 9:00 a 18:00 Prešov (v zime 17:00), 1. a posledná nedeľa v mesiaci aj 11:00, štvrtok 18:00 (v zime 17:00), streda 7:45 študentské (okrem prázdnin), 11:00 Rokycany, Janov striedavo, 9:30 Kojatice každá 2. nedeľa, 14:00 Petrovany nešporné 1. nedeľa, Ústav TP 1x v mesiaci (ŠZS)

Richvald
Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73; 054/479 32 30, 0908 368 889;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Marek Cingeľ – zborový farár; zborový dozorca: Milan Adamuščin; kantorka: Mgr. Daniela Klučariková; 10:00 Richvald (ŠZS)

Sabinov
Ev. a. v. farský úrad, Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov; 0918 850 973; PhDr. Marta Ferjová – zborová farárka; zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Toporcerová; kantorky: Mgr. Zita Gargalíková, Bc. Miroslava Pelenčárová; 9:45 Sabinov, 3. nedeľa v mesiaci 14:00 Daletice, 15:00 Medzany, 16:00 Orkucany (ŠZS)

Soľ
Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; tel./fax 057/449 63 35, 0918 828 322;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.ecavsol; Mgr. Ľuboš Kubačka − zborový farár-konsenior, Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka; zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová; kantori: RNDr. Michal Jenčo, Bc. Eva Hajníková; 9:30 Soľ, 8:00 Zámutov, 9:30 Čaklov, 11:00 Hlinné, 14:00 Zlatník 1x za mesiac, Jastrabie nad Topľou 2x za rok (ŠZS)

Trebišov
Ev. a. v. farský úrad, Kukučínova 3, 075 01 Trebišov; 056/672 28 46, 0918 828 325;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.ecavtv.unas.cz; Mgr. Marek Semko − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Milan Žiaran; kantor: Ing. Ľuboš Plachtinský; Trebišov 1O:00, štvrtok 18:00; Sečovce 8:00 (ŠZS)

Vranov nad Topľou
Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou; 057/446 10 33, 0918 828 337, 0907 132 767;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Martin Vargovčák – zborový farár, Mgr. Kristína Vargovčáková – námestná farárka; zborová dozorkyňa: Ing. Helena Madurová; kantorky: Mgr. Jana Sedláková, Silvia Sabovíková; 9:30 a 17:30 Vranov nad Topľou, Stredisko ED piatok 9:00, Kvakovce 1x mesačne 9:00 (ŠZS)

Vyšný Žipov
Ev. a. v. farský úrad, 094 33 Vyšný Žipov 12; 057/449 14 44, 0918 828 355; Mgr. Stanislav Haluška − zborový farár; zástupkyňa zborového dozorcu: Ing. Anna Kachmanová; kantori: Stanislava Kachmanová, Danka Mattová, Stanislav Kachman; 8:45 Čierne nad Topľou, 10:00 Vyšný Žipov, 11:15 Skrabské 1x za mesiac (ŠZS)

Zlaté
Ev. a. v. farský úrad, 086 01 p. Rokytov; 054/472 60 40, 0907 638 246;  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Mgr. Jaroslav Majer − zborový farár; zborová dozorkyňa: Zuzana Priščáková; kantor: Martin Tipul; 9:00 Zlaté, 2., 3. a 4. nedeľa 14:00; 10:30 Sveržov, 1. nedeľa v mesiaci 14:00 (ŠZS)

Žehňa
Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 051/779 82 41, 0915 308 247; Milan Kapitáň − diakon; zborový dozorca: Vladimír Sabol; kantorky: Simona Kapitáňová, Ing. Jana Sabolová; 10:00 Žehňa, 8:30 striedavo Lesíček, Tuhrina, Šarišské Bohdanovce (ŠZS)

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair