Zbory – Šarišsko-zemplínsky seniorát

Bardejov
Ev. a. v. farský úrad, Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov; 054/472 24 81,0918 828 326 (Grega), 0905 950 316 (Kolesár); 0907 941 165 (Kolesárová), 0918 828 304 (Sabol), bardejov@ecav.skwww.ecavbardejov.sk; Mgr. Marián Grega – zborový farár, Mgr. Ján Kolesár − zborový farár, Mgr. Eva Kolesárová − námestná farárka na kaplánskom mieste, Mgr. Samuel Sabol − námestný farár na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta; kantori: Mgr. Katarína Germanová-Sobeková, Ing. Ján Mišák, Mgr. Daniela Klučariková, DiS. art. Eva Gajdošová,  Mgr. Jela Petričová, Mgr. Zuzana Vantová a Mgr. Martina Kotuľová, Mgr. Zuzana Vantová, Martina Voľanská – Martičková; 9:00 a 17:00 Bardejov (počas letných prázdnin o 18:00), 18:30 Vinbarg (okrem letných prázdnin); 9:00 Mokroluh a Lukavica, 10:30 Rokytov a Vyšná Voľa, 14:00/15:00 Bardejovský Mihaľov, Janovce, Kobyly príležitostne (ŠZS)

Bystré
Ev. a. v. farský úrad, Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré; 0940 327 670; bystre@ecav.sk; www.ecavbystre.sk; Mgr. Marek Ivan − zborový farár; zborový dozorca: Ján Rozkoš; kantorka: Tomáš Rozkoš; 8:30 Hermanovce nad Topľou, 10:00 Bystré (ŠZS)

Giraltovce
Ev. a. v. farský úrad, Dukelská 46, 087 01 Giraltovce; 0905 292 777; giraltovce@ecav.skwww.ecavgiraltovce.sk; Mgr. Martin Fečko − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Ján Hažlinský; kantori: Mgr. Renáta Vašková, Ing. Katarína Hliboká, Alexandra Vaňková; 9:00 Giraltovce, 10:30 Železník, 14:00 Lužany 4. nedeľa v mesiaci, 14:45 Svidník 2. nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Hanušovce nad Topľou
Ev. a. v. farský úrad, Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou; 057/445 22 44, 0948 505 561 (Kmec), 0918 828 344 (Gallo); hanusovce@ecav.sk; www.ecavhanusovce.sk; Mgr. Martin Kmec – zborový farár; Mgr. Slavomír Gallo – námestný farár na kaplánskom mieste; zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Kožlejová; kantorky: Katarína Balogová, Ľubica Balogová, Marcela Verčimáková, Július Tobiáš Kolesár, Ján Lukáč; 9:00 Petrovce a Pavlovce, 10:30 Hanušovce nad Topľou a Medzianky, 8:00 Vlača 1. nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Chmeľov
Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71; 0907 307 779; chmelov@ecav.sk; Mgr. Tomáš Valašík − zborový farár – konsenior; zborový dozorca: Radoslav Duda; kantori: Michal Drábik, Sabinka Dzurková, Slavomila Hričáková, Otília Michňáková; 8:00 Babie, 9:30 Radvanovce, 10:45 Chmeľov (ŠZS)

Chmeľovec
Ev. a. v. farský úrad, 082 12 Chmeľovec 25; +421 905 689 175; tibor.molnar@yahoo.com; chmelovec@ecav.sk; Mgr. Tibor Molnár – zborový farár; zástupca zborového dozorcu: Ing. Pavol Majerník; kantor: Tomáš Soták; 9:00 striedavo Chmeľovec a Čelovce (ŠZS)

Chminianske Jakubovany
Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves; 0917 173 885; ch.jakubovany@ecav.sk; Mgr. Peter Ferenčík − zborový farár; zborová dozorkyňa: Mgr. Zdenka Jeremiašová; kantori: Ľubica Nováková, Milan Kisacký; 9:30 Chminianske Jakubovany (ŠZS)

Kladzany
Ev. a. v. farský úrad, Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec; 057/449 31 12; kladzany@ecav.sk; Mgr. Mária Juhásová − zborová farárka; zástupca zborového dozorcu: Slavomír Haňov; kantorky: Dagmar Juhásová, Danka Hrušková; 9:00 Kladzany, 10:30 Hencovce 2x za mesiac, 11:00 Humenné 2x za mesiac, Tovarnianska Polianka 1x za mesiac, Snina 1x za mesiac, DSS Slnečný dom Humenné 1x za mesiac, Centrum sociálnych služieb Tovarné 1x za mesiac (ŠZS)

Kuková
Ev. a. v. farský úrad, 086 44 Kuková 58; 0902086 443; ecav.kukova@gmail.com; jakubferko82@gmail.com; www.kukova.ecv.sk; Mgr. Jakub Ferko − zborový farár; zborový dozorca: Ľubomír Vereščak; kantori: Michaela Jurčenková, Andrea Maťašová, Lenka Marková; 8:00 Kračúnovce a 9:15 Kalnište striedavo, 10:30 Kuková; 14:00 Dukovce posledná nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Lopúchov
Ev. a. v. farský úrad, Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice; 054/479 22 69; e.kanuchova@gmail.com; Mgr. Erika Kaňuchová − zborová farárka; zborový dozorca: Dušan Homulka; kantori: Tomáš Homulka, Ľubomír Cina, Peter Olšavský; 9:00 Buclovany (11:00 nepárny mesiac), 11:00 Raslavice (9:00 nepárny mesiac), 10:00 Lopúchov (ŠZS)

Marhaň
Ev. a. v. farský úrad, 086 45 Marhaň 52; 054/739 32 17, 0918 828 301; marhan@ecav.sk; slavomir.sabol@gmail.com; Mgr. Slavomír Sabol − zborový farár, emeritný biskup; zborový dozorca: Ing. Radoslav Brehuv; kantori: Miriam Berilová, Slavomír Havír; 7:30 Porúbka 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 9:00 Hankovce, 10:30 Marhaň, 14:00 Oľšavce výročné sviatky (ŠZS)

Merník
Ev. a. v. farský úrad, 094 23 Merník 169; 0918 828 343; mernik@ecav.sk; Mgr. Peter Soták − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Stanislav Kozák; kantori: Ján Lehet, Dominika Kamenská; 8:00 Michalok a Komarany striedavo, 10:00 Merník, 14:00 Kvakovce (advent a pôst) (ŠZS)

Michalovce
Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce; 0903 621 010; menkyjan@gmail.comwww.ecavmichalovce.eu; Mgr. Ján Meňky − zborový farár; kantori: Štefan Poľaško ml., Bc. Štefan Goras; 9:30 Michalovce, 8:15 Lastomír (kostol RKC) 1. nedeľa v mesiaci, 14:00 Veľké Trakany 2. nedeľa v mesiaci (v maďarčine), 15:00 Sobrance (Centrum voľného času) 3. nedeľa v mesiaci, 14:00 Veľké Trakany posledná nedeľa v mesiaci, 15:30 Čierna n/T posledná nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Nemcovce
Ev. a. v. farský úrad, Nemcovce 60, 082 12 Kapušany pri Prešove; 051/794 21 55, 0911 224 672; nemcovce@ecav.skwww.zbory.ecav.sk/ecavnemcovce; Mgr. Peter Székely − zborový farár; zborová dozorkyňa: Viera Cinová; kantor: Ľubomír Beňko; 9:00 a 10:30 striedavo Nemcovce, Lada, Šarišská Poruba, Lipníky (ŠZS)

Pozdišovce
Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce; 056/647 22 63, 0911 857 880; pozdisovce@ecav.sk; Mgr. Denisa Kuruc Vargová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Milica Ondo-Eštoková; kantori: Peter Adam, Zdeno Smaržík; 8:30 Šamudovce a Bracovce striedavo, 10:00 Pozdišovce, 13:30 Moravany 5x ročne (ŠZS)

Prešov
Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664, 0918 828 369 (Chalupka); 0905 286 420 (Koč), 0908 577 744 (Wagnerová); ev.fara@patmos.sk; www.patmos.sk; Mgr. Martin Chalupka− zborový farár – senior, Mgr. Ondrej Koč− zborový farár, Mgr. Lenka Wagnerová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Miroslav Iľko; kantori: Juraj Lenhardt, MUDr. Daniela Pastirčáková, Ing. Anna Štetinová, Mgr. Ivana Bendíková; 9:00 a 18:00 Prešov(17:00 zimný čas), 11:00 1. nedeľa v mesiaci s Večerou Pánovou, posledná nedeľa v mesiaci s požehnaním detí (okrem letných prázdnin), 18:00 každý štvrtok (17:00 zimný čas), 7:45 streda školské SB (okrem prázdnin), 11:00 Rokycany a Janov striedavo, 9:30 Kojatice každá 2. nedeľa v mesiaci, 14:00 Petrovany nešporné 1. nedeľa v mesiaci, 10. 30 DD ELIM (každý utorok), 15:20 streda jedenkrát v mesiaci Zariadenie pre seniorov Náruč, 15:30 nedeľa jedenkrát v mesiaci CSS Vita Vitalis (ŠZS)

Richvald
Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73; 054/479 32 30, 0902 268 849, richvald@ecav.sk, ivo.hav@gmail.com; Mgr. Ivan Havassy – zborový farár; Maroš Hankovský- zborový kurátor; kantorka: Mgr. Daniela Klučariková; 10:00 Richvald (ŠZS)

Sabinov
Ev. a. v. farský úrad, Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov; 0918 850 973; PhDr. Marta Ferjová – zborová farárka; zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Toporcerová; kantorky: Mgr. Zita Gargalíková, Bc. Miroslava Filová; 9:45 Sabinov; 14:00 Daletice 3. nedeľa v mesiaci, 15:00 Medzany, 16:00 Orkucany (ŠZS)

Soľ
Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; tel./fax 057/449 63 35, 0918 828 322 (Kubačka), 0908 205 289 (Kubačková); sol@ecav.sk; www.sol.ecav.sk; Mgr. Ľuboš Kubačka − zborový farár-konsenior, ThDr. Zuzana Kubačková – námestná farárka; zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová; kantori: Bc. Eva Hajníková, Rebeka Kubačková, Mgr. Zuzana Kentošová PhD.; 8:00 Zámutov, 9:30 Soľ, 9:30 Čaklov, 11:00 Hlinné (ŠZS)

Trebišov
Ev. a. v. farský úrad, Kukučínova 3, 075 01 Trebišov; 056/672 28 46, 0917 555 739; 0918 828 325 trebisov@ecav.skwww.trebišov.ecav.sk; Mgr. Marek Semko − zborový farár; zborová dozorkyňa: Ing. Eva Timková; kantor: Ing. Ľuboš Plachtinský; 8:00 Sečovce, 10:00, 18:00 štvrtok Trebišov (ŠZS)

Vranov nad Topľou
Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou; 057/446 10 33, 0918 828 337; vranov@ecav.sk; Mgr. Kristína Vargovčáková – námestná farárka; zborová dozorkyňa: Ing. Helena Madurová; kantori: Silvia Sabovíková, Rebeka Roziková, Martin Olexa; 9:30 a 17:00 (letný čas 18:00), 17:00 štvrtok (18:00 letný čas) Vranov nad Topľou, 9:00 piatok SED, 9:30 Kvakovce 1x mesačne (ŠZS)

Vyšný Žipov
Ev. a. v. farský úrad, 094 33 Vyšný Žipov 12; 057/449 14 44, 0915 960 028;vysnyzipov@ecav.sk, ecav.vz@centrum.sk; Mgr. Jana Kendžurová − zborová farárka; zborový kurátor: Mgr. Juraj Sabol; kantori: Mgr. Stanislava Kachmanová, Danka Mattová, Rastislav Kachman; 8:45 Čierne nad Topľou, 10:00 Vyšný Žipov, 11:15 Skrabské 1x ročne (ŠZS)

Zlaté
Ev. a. v. farský úrad, Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov; 054/472 60 40, 0907 638 246; zlate@ecav.sk; Mgr. Jaroslav Majer − zborový farár; zborová dozorkyňa: Zuzana Priščáková; kantor: Mgr. art. Martin Tipul; 9:00 Zlaté, 2., 3. a 4. nedeľa 14:00; 10:30 Sveržov, 1. nedeľa v mesiaci 14:00 (ŠZS)

Žehňa
Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 0948 633 373, 0915 308 247; Milan Kapitáň − diakon; zborový dozorca: Vladimír Sabol; kantorka: Ing. Jana Pillárová; 8:30 striedavo Lesíček, Tuhrina, Šarišské Bohdanovce, 10:00 Žehňa (ŠZS)