Zbory – Šarišsko-zemplínsky seniorát

Bardejov
Ev. a. v. farský úrad, Dlhý rad 15, 085 01 Bardejov; 054/472 24 81,0918 828 326 (Grega), 0905 950 316 (Kolesár); bardejov@ecav.skwww.ecavbardejov.sk; Mgr. Ján Kolesár − zborový farár, Mgr. Marián Grega – zborový farár, Mgr. Eva Kolesárová − námestná farárka na kaplánskom mieste, Mgr. Samuel Sabol − zborový kaplán; zborový dozorca: Ing. Jaroslav Foľta; kantori: Mgr. Katarína Germanová-Sobeková (Bardejov, Rokytov), Ing. Ján Mišák, Mgr. Daniela Klučariková a Adam Velebír (Bardejov), Mgr. Jela Petričová a Jela Petričová (Mokroluh), Mgr. Zuzana Vantová a Mgr. Martina Kotuľová (Lukavica, Vyšná Voľa), Zuzana Nováková (Rokytov); 9:00 a 17:00 Bardejov, 18:30 Vinbarg (okrem letných prázdnin); 9:00 Mokroluh a Lukavica, 10:30 Rokytov a Vyšná Voľa, 14:00/15:00 Bardejovský Mihaľov, Janovce, Kobyly príležitostne (ŠZS)

Bystré
Ev. a. v. farský úrad, Zemplínska 564/30, 094 34 Bystré; 0940 327 670; bystre@ecav.sk; www.ecavbystre.sk; Mgr. Marek Ivan − zborový farár; zborový dozorca: Ján Rozkoš; kantorka: Anna Chmeľovská; 10:00 Bystré, 8:30 Hermanovce (ŠZS)

Giraltovce
Ev. a. v. farský úrad, Dukelská 46, 087 01 Giraltovce; 054/736 41 87, 0905 292 777; giraltovce@ecav.skwww.ecavgiraltovce.sk; Mgr. Martin Fečko − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Ján Hažlinský; kantori: Andrej Kmec, Mgr. Renáta Vašková; 9:00 Giraltovce, 10:30 Železník a Mičakovce (advent a pôst), 14:00 Lužany 4. nedeľa v mesiaci, 14:45 Svidník 2. nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Hanušovce nad Topľou
Ev. a. v. farský úrad, Kláštorná 64/16, 094 31 Hanušovce nad Topľou; 057/445 22 44, Škarupa 0904 126 937, Škarupová Lašáková 0910 912 068, Gallo 0918 828 344; hanusovce@ecav.sk; www.ecavhanusovce.sk; Mgr. Martin Škarupa – zborový farár, Mgr. Eva Škarupová Lašáková – zborová farárka, Mgr. Slavomír Gallo – námestný farár na kaplánskom mieste; zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Kožlejová; kantorky: Ľubica Balogová, Marcela Kominková, Dominika Kiššová, Simona Kiššová, Miroslava Molitorisová,Lenka Škrepáčková; 9:00 Petrovce, 9:00 Pavlovce, 10:30 Hanušovce nad Topľou, 10:30 Medzianky, 8:00 Vlača 1. nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Chmeľov
Ev. a. v. farský úrad, 082 15 Chmeľov 71; 0907 307 779; chmelov@ecav.sk; Mgr. Tomáš Valašík − zborový farár – konsenior; zborový dozorca: Radoslav Duda; kantori: Ján Kahanovský, Slavomila Hričáková; 8:00 Babie, 9:30 Radvanovce, 10:45 Chmeľov (ŠZS)

Chmeľovec
Ev. a. v. farský úrad, 082 12 Chmeľovec 25; 051/794 41 22; chmelovec@ecav.sk; Mgr. Marcela Uhláriková − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Pavol Majerník; kantor: Tomáš Soták; 9:00 striedavo Chmeľovec a Čelovce (ŠZS)

Chminianske Jakubovany
Ev. a. v. farský úrad, Chminianske Jakubovany 156, 082 33 p. Chminianska Nová Ves; 051/779 53 10, 0917 173 885; ch.jakubovany@ecav.sk; Mgr. Peter Ferenčík − zborový farár; zborová dozorkyňa: Zdenka Jeremiašová; kantori: Ľubica Nováková, Milan Kisacký; 9:30 Chminianske Jakubovany, 14:00 Chmiňany 1. a 3. nedeľa v mesiaci (okrem júla − septembra) (ŠZS)

Kladzany
Ev. a. v. farský úrad, Kladzany 108, 094 21 Nižný Hrabovec; 057/449 31 12; kladzany@ecav.sk; Mgr. Mária Juhásová − zborová farárka; zástupca zborového dozorcu: Slavomír Haňov; kantorky: Dagmar Juhásová, Danka Hrušková; 9:00 Kladzany, 10:30 Hencovce 2x za mesiac, 11:00 Humenné 2x za mesiac, Tovarnianska Polianka 1x za mesiac, Snina 1x za mesiac, DSS Slnečný dom Humenné 1x za mesiac, Centrum sociálnych služieb Tovarné 1x za mesiac (ŠZS)

Kuková
Ev. a. v. farský úrad, 086 44 Kuková 58; 054/732 26 10, 0902/086443; kukova@ecav.sk; jakubferko82@gmail.com; www.zbory.ecav.sk/kukova; Mgr. Jakub Ferko − zborový kaplán; zborový dozorca: Ľubomír Vereščak; kantori: Michela Jurčenková, Andrea Maťašová, Lenka Marková, Samuel Ľuboš Činčurák; 8:00 Kračúnovce a 9:15 Kalnište striedavo, 10:30 Kuková; 14:00 Dukovce posledná nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Lopúchov
Ev. a. v. farský úrad, Lopúchov 77, 086 41 p. Raslavice; 054/479 22 69; e.kanuchova@gmail.com; Mgr. Erika Kaňuchová − zborová farárka; zborový dozorca: Dušan Homulka; kantori: Tomáš Homulka, Dušan Zuščin; 8:00 Buclovany (11:00 párny mesiac), 11:00 Raslavice (8:00 párny mesiac), 9:30 Lopúchov (ŠZS)

Marhaň
Ev. a. v. farský úrad, 086 45 Marhaň 52; 054/739 32 17, +421 918 828 301; marhan@ecav.sk; slavomir.sabol@gmail.com; Mgr. Slavomír Sabol − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Radoslav Brehuv; kantori: Miriam Berilová, Slavomír Havír; 9:00 Hankovce, 7:30 Porúbka 1. a 3. nedeľa v mesiaci, 10:30 Marhaň, 14:00 Oľšavce výročné sviatky (ŠZS)

Merník
Ev. a. v. farský úrad, 094 23 Merník 169; 0918 828 343; mernik@ecav.sk; Mgr. Peter Soták − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Stanislav Kozák; kantori: Ján Lehet, Dominika Kamenská; 10:00 Merník, 8:00 Michalok a Komarany striedavo, 14:00 Kvakovce (advent a pôst) (ŠZS)

Michalovce
Ev. a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 7, 071 01 Michalovce; 056/643 31 10; menkyjan@gmail.comwww.ecavmichalovce.eu; Mgr. Ján Meňky − zborový farár; zborový dozorca: Július Peržeľ; kantori: Štefan Poľaško ml., Štefan Goras; 9:30 Michalovce, 8:15 Lastomír (kostol RKC) 1. nedeľa, 14:00 Veľké Trakany 2. nedeľa maď., 15:00 Sobrance (Centrum voľného času) 3. nedeľa, 14:00 Veľké Trakany posledná nedeľa v mesiaci, 15:30 Čierna n/T posledná nedeľa v mesiaci (ŠZS)

Nemcovce
Ev. a. v. farský úrad, Nemcovce 60, 082 12 Kapušany pri Prešove; 051/794 21 55, 0911 224 672; nemcovce@ecav.skwww.zbory.ecav.sk/ecavnemcovce; Mgr. Peter Székely − zborový farár; zborová dozorkyňa: Viera Cinová; kantor: Ľubomír Beňko; 9:00 a 10:30 striedavo Nemcovce, Lada, Šarišská Poruba, Lipníky (ŠZS)

Pozdišovce
Ev. a. v. farský úrad, Viničná 147, 072 01 Pozdišovce; 056/647 22 63, 0911 857 880; pozdisovce@ecav.sk; Mgr. Denisa Vargová − zborová farárka; zborová dozorkyňa: Milica Ondo-Eštoková; kantori: Mgr. Ivana Pavlikánová, Martin Kukolos, Eliška Plutková, Kristína Ondo-Eštoková, Zdeno Smaržík; 8:30 Šamudovce a Bracovce striedavo, 10:00 Pozdišovce, 13:30 Moravany 1x za mesiac (ŠZS)

Prešov
Ev. a. v. farský úrad, Svätoplukova 11, 080 01 Prešov; tel./fax 051/772 59 25, 051/748 11 32, 0908 987 664, Chalupka 0918 828 369; Koč 0905 286 420; presov@ecav.skwww.patmos.sk; Mgr. Martin Chalupka− zborový farár – senior, Mgr. Ondrej Koč ml. − zborový farár, Mgr. Lenka Wagnerová − námestná farárka na kaplánskom mieste; zborový dozorca: Mgr. Miroslav Čurlík; kantori: Juraj Lenhardt, MUDr. Daniela Pastirčáková, Ing. Anna Štetinová, Mgr. Ivana Bendíková; 9:00 a 18:00 Prešov, 1. a posledná nedeľa v mesiaci aj 11:00, štvrtok 18:00, streda 7:45 študentské (okrem prázdnin), 11:00 Rokycany, Janov striedavo, 9:30 Kojatice každá 2. nedeľa, 14:00 Petrovany nešporné 1. nedeľa, Ústav TP 1x v mesiaci, DSS Veselá 1x v mesiaci (ŠZS)

Richvald
Ev. a. v. farský úrad, 085 01 Richvald 73; 054/479 32 30, +421 902 268 849, richvald@ecav.sk, ivo.hav@gmail.com; Mgr. Ivan Havassy – zborový farár; zborová dozorkyňa: Ing. Anna Foľtová; kantorka: Mgr. Daniela Klučariková; 10:00 Richvald (ŠZS)

Sabinov
Ev. a. v. farský úrad, Nám. slobody 2, 083 01 Sabinov; 0918 850 973; PhDr. Marta Ferjová – zborová farárka; zborová dozorkyňa: JUDr. Jana Toporcerová; kantorky: Mgr. Zita Gargalíková, Bc. Miroslava Pelenčárová; 9:45 Sabinov; 3. nedeľa v mesiaci: 14:00 Daletice, 15:00 Medzany, 16:00 Orkucany (ŠZS)

Soľ
Ev. a. v. farský úrad, 094 35 Soľ 51; tel./fax 057/449 63 35, 0918 828 322; sol@ecav.sk, ecavsol@stonline.skwww.wp.ecavsol; Mgr. Ľuboš Kubačka − zborový farár-konsenior, Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka; zborová dozorkyňa: Viera Ďorďovičová; kantori: RNDr. Michal Jenčo, Bc. Eva Hajníková, Rebeka Kubačková, Zuzana Kentošová; 8:00 Zámutov, 9:30 Soľ, 9:30 Čaklov, 11:00 Hlinné, 14:00 Zlatník 1x za mesiac, Jastrabie nad Topľou 2x za rok (ŠZS)

Trebišov
Ev. a. v. farský úrad, Kukučínova 3, 075 01 Trebišov; 056/672 28 46, 0917 555 739; trebisov@ecav.skwww.ecavtv.eu; Mgr. Marek Semko − zborový farár; zborový dozorca: Ing. Milan Žiaran; kantor: Ing. Ľuboš Plachtinský; Trebišov 1O:00, štvrtok 18:00; Sečovce 8:00 (ŠZS)

Vranov nad Topľou
Ev. a. v. farský úrad, Štúrova 3, 093 01 Vranov nad Topľou; 057/446 10 33, 0918 828 337, 0907 132 767; vranov@ecav.skwww.ecavvtv.eu; Mgr. Kristína Vargovčáková – námestná farárka na kaplánskom mieste; zborová dozorkyňa: Ing. Helena Madurová; kantorka: Silvia Sabovíková; Vranov nad Topľou 9:30 a 17:00 (letný čas 18:00), Stredisko ED piatok 9:00, Kvakovce 1x mesačne 9:30 (ŠZS)

Vyšný Žipov
Ev. a. v. farský úrad, 094 33 Vyšný Žipov 12; 057/449 14 44, 0918 828 355; ecav.vz@centrum.sk; Mgr. Stanislav Haluška − námestný farár; zástupkyňa zborového dozorcu: Ing. Anna Kachmanová; kantori: Stanislava Kachmanová, Danka Mattová, Stanislav Kachman; 8:45 Čierne nad Topľou, 10:00 Vyšný Žipov, 11:15 Skrabské 1x ročne (ŠZS)

Zlaté
Ev. a. v. farský úrad, Zlaté 180, 086 01 p. Rokytov; 054/472 60 40, 0907 638 246; zlate@ecav.sk; Mgr. Jaroslav Majer − zborový farár; zborová dozorkyňa: Zuzana Priščáková; kantor: Mgr. Martin Tipul; 9:00 Zlaté, 2., 3. a 4. nedeľa 14:00; 10:30 Sveržov, 1. nedeľa v mesiaci 14:00 (ŠZS)

Žehňa
Ev. a. v. farský úrad, 082 06 Žehňa 21; 051/779 82 41, 0915 308 247; Milan Kapitáň − diakon; administruje: Mgr. Marcela Uhláriková , +421 949 676 804,chmelovec@ecav.sk;zborový dozorca: Vladimír Sabol; kantorka:Ing. Jana Pillárová; 10:00 Žehňa, 8:30 striedavo Lesíček, Tuhrina, Šarišské Bohdanovce (ŠZS)