Na ÚVOD

Srdečne pozývame všetkých stálych i nových priaznivcov na podujatie Misijné dni VD ECAV 2019.
Hlavný program podujatia má duchovný charakter. Okrem hovoreného slova je súčasťou programu hudba, vzdelávacie semináre, otvorené nočné diskusie, športové podujatia, kreatívne workshopy a projekcie filmov. Podujatie má svoju detskú aj mládežnícku sekciu,
takže sa ho môže zúčastniť celá rodina.

REČNÍCI

Katarína Hudáková

zborová farárka CZ Liptovský ​Ondrej

Hľadieť hlbšie

1 Sam 16

Michal Klus

SCEAV

Zákaly duchovného videnia

1 Sam 17,17-58

Slavomír Sabol

biskup VD ECAV

Oči plné bázne a milosrdenstva

 1 Sam 24,1-23

Marta Ferjová

zborová farárka CZ Sabinov

Oči plné túžby

2 Sam 7,1 – 29

Ivan Eľko

generálny biskup ECAV

Zaslepenosť srdca

2Sam 11,1 – 27

Ján Hroboň

biskup ZD ECAV

Slzy, ktoré
obmývajú zrak

2 Sam 12,1-25

semináre

1. Požehnanie preklínacích žalmov

Poctivý Lutherov Kristologický
výklad obohatený teológiou D. Bonhoefferom. 

Bohdan Hroboň

biblista, starozmluvník,
momentálne sa venujúci výkladu Knihy Žalmov a proroka Izaiáša.

2.  Zajtra bolo už včera.

Umelá inteligencia. Boom nových technológií. Čo nás čaká o 10, 20, 30 rokov? 
Kto má šancu uspieť?  Bude ešte niekto veriť v Boha?

Slavomír Slávik

Riaditeľ, komunikátor, bloger, má za sebou TU Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko. Manžel, otec, kazateľ, manažér, komunikátor. Nerád sa háda, rád počúva iných. Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále nových ľudí.

3. Populizmus ako výzva pre kresťanov na Slovensku

Čo je to populizmus? Populizmus nie je to isté, čo demagógia. Aké sú pozitíva a negatíva populizmu? V čom je pre cirkev výzvou? A ako môžeme ako kresťania prispieť do celospoločenskej diskusie ale aj k riešeniu problémov? Na tieto otázky sa pokúsime hľadať odpovede…

Ondrej Kolarovský

študoval teológiu na EBF UK v Bratislave a jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu v Košiciach. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky ako aj sociálno – misijného projektu Deti Afriky. V súčasnosti pracuje ako kazateľ, teológ, riaditeľ thinktanku EVS (idea-list.sk). Je 23 rokov šťastne ženatý a s manželkou Alenou majú 4 deti (21, 18, 15 a 12)

4. Chvála  Hospodinovi  v čase útlaku cirkvi

V  rokoch ateistického socializmu cirkev bola v útlaku, ale bratia i vo väzení  pre Slovo Božie sa  chválili Hospodinom. 
O tom sa píše v knihe Pavla Uhorskaia Cirkev v útlaku.  na tému:  Duchovné zápasy  v cirkvi 
v rokoch komunistickej totality   a  v  súčasnosti. 

fronk2
Viola Fronková

je členkou Ev. a. v. cirkevného v Bratislave na Legionárskej ulici. Má vysokoškolské ekonomické vzdelanie z VŠE Bratislava, Božím predivným riadením študovala na Univerzite v Oxforde. V rokoch komunistickej totality pracovala v evanjelizačnej a misijnej práci. Po revolúcii v roku 1989 bola generálnou presbyterkou, zahraničnou tajomníčkou na GBÚ ECAV, osobnou tajomníčkou generálneho biskupa Pavla Uhorskaia. V rokoch 1993-2005 bola riaditeľkou EvS, v rokoch 2006-2011 riaditeľkou ROMA. Od roku 2011 pracuje na dokončení knihy Pavel Uhorskai, Cirkev v útlaku. Žije v Bratislave

5. Čo stihnúť / nezmeškať do puberty

Sú oblasti v životoch našich detí, ktoré sú nesmierne dôležité a majú na nich veľký vplyv. Mnoho z nich si začneme uvedomovať až vtedy, keď niečo škrípe (často je to práve puberta, ktorá to odkryje, odhalí). Vtedy sa už veci naprávajú veľmi ťažko. Budeme sa rozprávať o tej časti nášho vplyvu na detí, ktorá ich sprevádza najmä v puberte a tiež o tom, že Pán Boh má moc doplniť našu rodičovskú nedokonalosť.

Lenka Bačová

psychologička, Prešov

6. Ženský svet z Božej perspektívy

Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. (Genezis 1,27) Ženský svet predstavuje metaforu toho času a priestoru, v ktorom ženy smú po svojom objavovať, tvoriť, strácať a získavať miesto a úlohu tak, ako ich Boh stvoril.  Pozývam Vás objavovať spolu so mnou ako vyzerá Boží obraz v žene a žena v Božom pohľade. 

Eva Oslíková

predsedníčka SEŽ

7. Řešení konfliktů v manželství

Seminář pro manželské nebo snoubenecké páry, kde si nejen řekneme nějakou teorii, ale kde bude zároveň prostor pro každý pár samostatně přemýšlet a diskrétně diskutovat o svém vlastním manželství.

Michal Klus

zborový farár VZ Třinec

8. Slovenská cesta k Novembru 1989

V novembri 1989 padol v Európe komunizmus. V Poľsku, Maďarsku, východnom Nemecku, v Čechách i na Slovensku boli ľudia, ktorí vedeli prevziať zodpovednosť za slobodný chod krajiny. Aká bola cesta k Novembru 1989 na Slovensku, aké boli predpoklady pre ďalší vývoj, aké sa urobili chyby? O tomto chce na svojom seminári hovoriť František Mikloško, svedok týchto udalostí.

František Mikloško

kandidát na prezidenta SR, 
iniciátor sviečkovej revolúcie

9. „Lebo u Boha nič nie je nemožné.“ Lukáš 1;37

O cestách z Michaloviec do Tanzánie dcéry a otca, o ich ťažkostiach i výzvach, o mladých Tanzánčanoch zo zlých podmienok s možnosťou štúdia; o pastierovi oviec, ktorý sa stál kráľom, … teda o tom ako Boh robí nemožné možným nielen v živote biblických postáv, ale aj dnes.

Čo je však potrebné k tomu, aby sme mohli takto zažívať Pána Boha aj my každodenne? Aj o tom budeme spolu rozmýšľať na tomto seminári.

Mária Petrejčíková

pochádza z Michaloviec. Sedem mesiacov pôsobila na Tanzánskom vidieku ako dobrovoľníčka projektu INVYT 4 (Sliezska diakonia, Deti Afriky). Predtým skoro osem rokov pracovala ako učiteľka na cirkevnej základnej škole v Banskej Bystrici

Milan Petrejčík

pochádza z Michaloviec. V súčasnosti je na dôchodku. Rád pracuje v záhradke a tento rok vôbec prvýkrát letel pri návšteve dcéry, dobrovoľníčky v Tanzánii.

Panelová diskusia

30 rokov milosti a slobody – zápas o budovanie cirkvi a demokracie v spoločnosti.
Rast extrémizmu a nacionalizmu – úloha a reakcia cirkvi na aktuálny fenomén doby.

Marián Damankoš

Moderátor

Ondrej
Krajňák

bývalý
predseda UPN

František Mikloško

kandidát na prezidenta SR a ústredná postava sviečkovej a nežnej revolúcie

Ondrej Kolarovský

riaditeľ
idea-list.sk

Daniel Hevier

slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež

program

Štvrtok 29.8.2019

Piatok 30.8.2019

Sobota 31.8.2019

Nedeľa 1.9.2019

Buletín na stiahnutie

VIDIEŤ DOBRÉ -piatok 16.00 hod.

moderovaná diskusia so spisovateľom Danielom Hevierom,
ktorý bude uvažovať, rozprávať príbehy a hráť piesne o zá/zraku videnia

daniel-hevier

DETSKÝ PROGRAM

Pomôžte Chymerosovi

Chymeros je hrdina fantasy knihy Daniela Heviera a zároveň chlapec z nášho sveta, ktorý sa ocitol v inom čase, inej realite.
Aby sa dostal zo všetkých nebezpečenstiev, ktoré tam naňho číhajú, potrebuje pomoc detí ako ste vy.

Program moderuje Daniel Hevier 
slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež.

Večery patria príbehom

ako rozprávať, vnímať a prežívať príbehy. Tvorivý workshop pre deti a mladých ľudí

Program moderuje Daniel Hevier 
slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež.

REGISTRÁCIA

Vyplňte prihlasovací formulár a uhraďte požadovanú cenu. Účastnícky poplatok si vypočítate
súčtom registračného poplatku dospelej osoby ubytovania a stravy registrovanej osoby a
rodinných príslušníkov.

Organizačné pokyny

Ubytovanie

Ubytovanie je v Ľubovnianskych kúpeľoch pri Starej Ľubovni, Hotel SOREA v dvojlôžkových izbách. V prípade požiadavky ubytovania len pre 1 osobu na dvojposteľovej izbe je príplatok 15€/ za celý pobyt.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v Hoteli SOREA. Plná penzia a dohodnuté menu je zahrnuté vo vašom poplatku. Ak máte (zo zdravotných dôvodov – bezlepková diéta, bezlaktozová diéta, atď.) určité požiadavky na stravu, uveďte to v prihlasovacom formulári.

Prihlasovanie

Vyplňte prihlasovací formulár a uhraďte požadovanú cenu. Účastnícky poplatok si vypočítate súčtom registračného poplatku dospelej osoby ubytovania a stravy registrovanej osoby a rodinných príslušníkov.

Účastnícky poplatok – 5€
(platí len pre účastníkov od 15 rokov s ubytovaním a stravou)
Účastnický poplatok pre hostí bez ubytovania a stravy – 5€

POPLATOK – UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dospelá osoba – 1 noc – 31,00 € | 2 noci – 62,00 € | 3 noci – 93,00 €.
Dieťa od 3 – 14,99 rokov – 1 noc – 24,00 € | 2 noci – 48,00 € | 3 noci – 72,00 €.
V prípade vlastného zabezpečenia lôžka (postieľka)
a stravy pre dieťa do 3 rokov je cena ubytovania – 0 € ( táto možnosť ubytovania sa týka len deti bez nároku na stravu).

Cena pobytu dospelej osoby s nocľahom a stravou
s účastníckym poplatkom – 98 €.

Cena pobytu dieťaťa s nocľahom a stravou (od 3r. do 14,99 r.) – 72 €.

V prípade platby bankovým prevodom poukážte finančný obnos na číslo účtu s IBAN: SLSP a. s. SK83 0900 0000 0000 96293513, 

variabilný symbol: 1910, 
správa pre prijímateľa : priezvisko
meno + počet osôb.

V prípade platby poštovou poukážkou použite poukážku typu S.
Uveďte do nej hore uvedené číslo účtu, variabilný symbol a správu pre prijímateľa.

Na úhradu poplatku je možné využiť aj rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 152a). V prípade využitia rekreačného poukazu sa platba za objednanú stravu a  ubytovanie platí v hotovosti na recepcii hotela. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť  vo výške 5€ bankovým prevodom na číslo účtu s IBAN: SLSP a. s. SK83 0900 0000 0000 96293513,

variabilný symbol: 1910, 

správa pre prijímateľa : priezvisko
meno + počet osôb.

V prípade naplnenia kapacity, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt podujatia. 

Prihlasovanie beží do 10. augusta 2019

Scroll to top