„Vyučovanie“ s ministrom školstva

Branislav Gröhling na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši

Minister školstva SR Branislav Gröhling v pondelok 7. júna v Liptovskom Hrádku rokoval so zástupcami súkromných a cirkevných škôl. Evanjelické školstvo na stretnutí zastupovali Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

Počas pobytu na Liptove si minister školstva vybral aj niekoľko škôl, ktoré osobne navštívil, medzi nimi Evanjelickú spojenú školu v Liptovskom Mikuláši. Pred vstupom do školských priestorov ministrovi Gröhlingovi dvaja zástupcovia študentov odovzdali symbolickú kytičku kvetov. V sprievode riaditeľky Jany Chalupkovej pozdravil žiakov v niekoľkých triedach. V školskej kaplnke sa krátko stíšil s biskupom Východného dištriktu Petrom Mihočom  pri modlitbe za celkovú pandemickú situáciu a  opätovné otvorenie školských brán. V novej učebni fyziky, zrealizovanej v rámci projektu Fyzika hravo, Branislava Gröhlinga prekvapil žiak Robko, ktorý od septembra prečítal už 168 kníh, medzi nimi aj Troch pátračov.  Pred odchodom sa minister školstva v kabinete pedagógov zapísal do knihy hostí. 

Tajomník pre školstvo Východného dištriktu a predseda Školského výboru ECAV Miroslav Čurlík ho pri tejto príležitosti pozval do Prešova, kde 2. septembra oficiálne otvoria zrekonštruovanú telocvičňu a odštartujú projekt „Prázdna stolička“. Na rekonštrukciu približne rovnakou čiastkou prispelo tak Ministerstvo školstva SR (145-tisíc eur), ako aj Prešovský samosprávny kraj (150-tisíc eur).

Keďže sa 7. júna na Evanjelickej spojenej škole v L. Mikuláši práve konala maturitná skúška, biskup Peter Mihoč sa na chvíľu stal prísediacim členom maturitnej komisie. Absolvoval tiež prehliadku zrekonštruovaných priestorov telocvične, v ktorej pred rokmi organizoval športové a misijné aktivity ešte ako zborový farár a predseda Vnútro-misijného výboru Liptovsko-oravského seniorátu. Keďže je Východný dištrikt zriaďovateľom školy, biskup Mihoč diskutoval s riaditeľkou Janou Chalupkovou a niekoľkými pedagógmi o  najväčších výzvach a potrebách, ktorým v súčasnosti škola čelí. Patrí medzi nich potreba zriadenia školskej vývarovne a intenzívnejšej starostlivosti o zahraničných lektorov zo strany cirkvi.

E. Mihočová

foto – E. Mihočová