Voľné pracovné miesta v ESŠ v Martine

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

 

Učiteľ/ka geografie v kombinácii – biológia/matematika na 2. stupni ZŠ

Náplň práce – vyučovanie geografie v kombinácii s biológiou alebo matematikou na plný úväzok.

Nástup do práceod 1.9.2021, pracovná zmluva na dobu  určitú do 31.08.2021 počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Jazykové znalosti – Anglický jazyk:  B1 alebo B2.

Počítačové znalosti – schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

     Ďalšie očakávania 

     – kvalifikované vyučovanie žiakov

     – ovládanie didaktiky vyučovania na druhom stupni základnej školy

     – vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     – ochotu a schopnosť viesť mimo-vyučovacie aktivity a zavádzať inovácie

     – vyučovanie metódou CLIL v anglickom jazyku

     – aktívne používanie anglického jazyka výhodou 

     – jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

       Výhodnou je 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou   

       prácou v cirkevnom spoločenstve.

     Zoznam vyžadovaných dokladov

     – doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom…)

     – iné získané Osvedčenia, Certifikáty …

      – zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     – doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     – doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     – lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

     – potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti

 

Učiteľ/ka matematiky na gymnáziu

Náplň práce – vyučovanie matematiky na bilingválnom gymnáziu.

Nástup do práce01.09.2021, pracovná zmluva na dobu určitú na 12 mesiacov počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Jazykové znalosti – Anglický jazyk:  B1 alebo B2, úroveň C1, C2 výhodou.

     Počítačové znalosti – schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

 

Ďalšie očakávania 

     – kvalifikované vyučovanie žiakov

     – ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole

     – vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     – jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

       Výhodnou je 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou   

       prácou v cirkevnom spoločenstve.

Zoznam vyžadovaných dokladov

     – doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom…)

     – iné získané Osvedčenia, Certifikáty …

      – zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     – doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     – doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     – lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

     – potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti