Prázdna stolička v galérii Caraffka

Židovský Prešov pozýva na Prázdnu stoličku – ďalšiu zo série výstav „Nesmú byť zabudnutí“. Ide o sprievodnú výstavu žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove o pátraní po osudoch žiakov židovského pôvodu vylúčených zo školy v školskom roku 1940 – 1941.

Vernisáž sa uskutoční 16. februára 2023 o 16.00 v mestskej galérii Caraffka v Prešove.

Výstava Prázdna stolička potrvá do 25. marca 2023.

…. po tom ako Adolf Amster neubránil svoju dcéru Magdu, a 21. 3. 1942 v sobotu počas šabatu ju odviezli spolu s ďalšími vyše 200 dievčatami na dvor hasičskej zbrojnice v Prešove (dnešná Požiarnická ulica), snaží sa Adolf Amster vybaviť výnimku pre svoju dcéru a Hartmanové dievčatá (Magdušku a Nuši) na základe § 255 nariadenia č.198/1941 Sl. z. oslobodenie z ustanovenia § 2 cit. nariadenia. To sa mu aj podarilo a tak popoludní 25. 3. 1942 nechá pristaviť auto a odchádza s výnimkami do Popradu.

O 20.20 hod. odchádza prvý transport z Popradu, odchádza skoro s 1000 dievčatami, ktorým pred dvoma rokmi 1. 9. 1940 neumožnili študovať, ktorým zobrali občianstvo, ktorým zakázali vlastniť obyčajné veci, ako boli lyže, korčule, bicykel, knihy, zakázali chodiť po korze, do kina, za ktoré Slovenský štát zaplatil za každú 500 ríšskych mariek a oklamal ich, že idú pracovať… Ich rodičom zobrali dom, byt, arizovali im ich obchod, nesmeli zastávať funkcie a po dvoch rokoch sa rozhodli vyriešiť židovskú otázku… veď je jasné, ak nemáte majetok, nepracujete, lebo nemôžete, zakázal vám to štát, začnete byť svojmu okoliu na príťaž, ste hladní, niekomu vadíte a nič nemôžete vlastniť. Ideálne … mali by ste zmiznúť … a nikdy sa nevrátiť do svojho domu, bytu, obchodu…

Niekoľko minút po pol deviatej prichádza večer na popradskú železničnú stanicu Adolf Amster, vlak už však odišiel … len výpravca mu povedal, že vlak by mal ešte stáť na stanici v Žiline … preto neváha a odchádza s autom do Žiliny. Stalo sa to, čo si asi nevieme predstaviť, keď otec dievčaťa má v rukách výnimku pre ňu, aj pre jej kamarátku a prichádza do Žiliny a vlak už tam nie je, bezradnosť, hnev, výkriky … otec už svoju dcéru nikdy nevidel … Nezabúdame…. Ani na Kláru Lustbáderovú, Magdu Amsterovú , Magdušku Hartmanovú, Kláru Lustbáderovú a všetkých 102 vylúčených židovských spolužiakov židovského pôvodu z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove…

Miroslav Čurlík, pedagóg Evanjelického kolegiálneho gymnázia

Foto – Dušan Majerník