POZÝVAME

Šarišsko-zemplínsky seniorát pozýva na volejbalový turnaj seniorátnych mládežníckych tímov, ktorý sa  uskutoční 14. októbra 2023 so začiatkom o 8.00 hod. Volejbalové tímy sa tento rok stretnú v Bardejove – v priestoroch telocvične Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (Pod Vinbargom 3).

Dôležité informácie:

  • Registrácia začne už o 8.00 hod. Jej súčasťou bude  losovanie do skupín, biblické zamyslenie a informácie o pravidlách turnaja.
  • Turnaj je určený pre mladých ľudí vo veku od 14 do  30 rokov, a to najmä pre aktívnych členov cirkevných zborov, stretnutí dorastu alebo mládeže. V každom tíme musia byť minimálne dve dievčatá. Organizátori uvítajú i fanúšikov jednotlivých tímov.
  • Turnaj sa bude hrať iba v jednej kategórii. Cirkevný zbor môže registrovať do turnaja maximálne dva tímy. Každý tím si vopred určí kapitána, ktorý bude komunikovať za tím s organizátormi turnaja ako aj rozhodcami. Kapitán na začiatku turnaja pri registrácii predloží písomný zoznam hráčov podpísaný farárom/kou cirkevného zboru.
  • Obed  a pitný režim zabezpečuje organizátor, Šarišsko-zemplínsky seniorát. Je súčasťou štartovného. Bude však možnosť zakúpiť si aj čapovanú kofolu.
  • Účastnícky poplatok (štartovné) je 3 € na účastníka. Vyzbiera ho kapitán pred turnajom a zaplatí pri registrácii. Je možné organizátora požiadať o príjmový pokladničný doklad.
  • Na turnaji bude zabezpečená zdravotná služba.
  • Záver turnaja sa bude odvíjať od počtu prihlásených tímov, ale predpokladaný záver je okolo 17.00 hod.
  • Víťaz turnaja získava okrem víťazného pohára aj putovný pohár seniora ŠZS.
  • Organizátor prosí, aby cirkevné zbory ŠZS nahlásili počet účastníkov – tak hráčov, ako aj fanúšikov najneskôr do nedele 8. októbra 2023  na farský úrad v Chmeľove –  Tomášovi Valašíkovi, konseniorovi ŠZS

(č. t.: 0907 307 779, e- mail: chmelov.ecav@gmail.com).

Organizátor – Šarišsko-zemplínsky seniorát sa teší na vašu účasť a prosí dobrotivého Boha, aby sa k športovému turnaju priznal a daroval mu svoje požehnanie.

Ilustračné foto – Nina Mihočová