Na tohtoročnom Dištriktuálnom dni v Aréne Poprad sa zúčastnila aj Zuzana Gajdošová z Východnej, ktorá sa stala verejne známou vďaka vystúpeniu v relácii
Čítaj viac
Po 200 rokoch majú košickí evanjelici nový kostol na Toryskej ulici. Kostol na sídlisku Terasa posvätil Slavomír Sabol, biskup Východného
Čítaj viac
Najvzácnejšie kusy sakrálneho umenia v Novohrade môže verejnosť do 20. októbra vidieť v budove bývalej lučenskej radnice. Výstava s latinským názvom Mysterium
Čítaj viac
Napomôcť k príprave a skvalitneniu obsahovej náplne detských služieb Božích v novom školskom roku mala konferencia pod záštitou Biskupského úradu Východného dištriktu.Viac
Čítaj viac
Poštová známka „500. výročie reformácie“ získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Les Grands Prix de
Čítaj viac
V nedeľu 23. septembra 2018 boli v Banskej Bystrici – Radvani ordinovaní štyria evanjelickí novokňazi, absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK: Miloslav
Čítaj viac