Napomôcť k príprave a skvalitneniu obsahovej náplne detských služieb Božích v novom školskom roku mala konferencia pod záštitou Biskupského úradu Východného dištriktu.Viac
Čítaj viac
Poštová známka „500. výročie reformácie“ získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Les Grands Prix de
Čítaj viac
V nedeľu 23. septembra 2018 boli v Banskej Bystrici – Radvani ordinovaní štyria evanjelickí novokňazi, absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK: Miloslav
Čítaj viac
21. – 22. október 2017 / Staré kolégium PREŠOV: Staré kolégium, ktoré je dnes sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) ECAV
Čítaj viac
  Tohtoročné 500. výročie reformácie bolo pre nemecky hovoriace Evanjelické aliancie vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku dostatočným dôvodom k tomu,
Čítaj viac