Celoslovenská konferencia Evanjelizačného strediska
Čítaj viac
V utorok 28. mája 2019 došlo k podpisu Memoranda o spolupráci medzi Východným dištriktom ECAV a Prešovským samosprávnym krajom (PSK).
Čítaj viac
Seniorátne stretnutie mamičiek a „Neoblečené nohavice“
Čítaj viac
V sobotu 25. mája 2019 v priestoroch Starého kolégia v Prešove zasadal Výročný konvent Východného dištriktu (VD) za rok 2018.
Čítaj viac
Východný dištrikt ECAV Vás srdečne pozýva na Študijno-poznávací pobyt s názvom „Po stopách Martina Luthera“.
Čítaj viac
Spevokol Svätojánsky prameň si pripomenul 20 rokov svojej existencie
Čítaj viac