Ekumenické modlitby za pokoj a mier na Ukrajine

Košice – 1. marca sa cirkvi a náboženské spoločnosti v meste Košice spojili v modlitbách za Ukrajinu. Spoločne sme v Evanjelickom kostole na Mlynskej prosili o upokojenie situácie za hranicami našej vlasti. Mnohí z nás majú na Ukrajine známych, priateľov, sú to naši susedia, aj preto sa nás tieto udalosti bytostne dotýkajú. Spolucítime s matkami, ktoré so svojimi deťmi utekajú pred vojnou – s vojakmi – s rodinami vojakov, ktorí padli v boji – so starými a chorými, ktorí zostávajú vo svojich domovoch – so zdravotníkmi, ktorí ošetrujú chorých a ranených.

K spoločným modlitbám, ktoré počas stretnutia odzneli, som pripojila i túto:

Dobrý a milosrdný Bože, ty nás poznáš a miluješ, preto sa s dôverou odovzdávame do Tvojich rúk.

Prosíme ťa za mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine.

Prosíme ťa za svetových štátnikov, aby stáli na strane dobra a našli silu k vzájomnej dohode a zmiereniu.

Prosíme ťa za všetky obete vojen, siroty, vdovy a tých, ktorí sú na úteku.

Daj, nech okolo seba šírime pokoj, nie sme jeden druhému ľahostajní a dokážeme si navzájom odpúšťať.

V závere bola vyhlásená finančná zbierka pre pomoc Ukrajine. Ďakujem Ekumenickému spoločenstvu v Košiciach, jeho moderátorovi Dušanovi Havrilovi a všetkým predstaviteľom cirkví, že sa i v tejto veci zomkli a sú príkladom a inšpiráciou pre všetkých Košičanov v pomoci a v podpore núdznych, v šírení dobra, jednoty, súdržnosti.

Lucia Gurbáľová