Registračný formulár

REGISTRÁCIA NA MISIJNÉ DNI  2019
BOLA UKONČENÁ

Prihlasovanie

Vyplňte prihlasovací formulár a uhraďte požadovanú cenu. Účastnícky poplatok si vypočítate
súčtom registračného poplatku dospelej osoby ubytovania a stravy registrovanej osoby a
rodinných príslušníkov.

Účastnícky poplatok – 5€ (platí len pre účastníkov od 15 rokov s ubytovaním a stravou)
Účastnický poplatok pre hostí bez ubytovania a stravy – 5€

POPLATOK – UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dospelá osoba – 1 noc – 31,00 € | 2 noci – 62,00 € | 3 noci – 93,00 €.
Dieťa od 3 – 14,99 rokov – 1 noc – 24,00 € | 2 noci – 48,00 € | 3 noci – 72,00 €.

V prípade vlastného zabezpečenia lôžka (postieľka) a stravy pre dieťa do 3 rokov je cena
ubytovania – 0 € ( táto možnosť ubytovania sa týka len deti bez nároku na stravu).
Cena pobytu dospelej osoby s nocľahom a stravou s účastn. poplatkom – 98 €.
Cena pobytu dieťaťa s nocľahom a stravou (od 3r. do 14,99 r.) – 72 €.

V prípade platby bankovým prevodom poukážte finančný obnos na číslo účtu s IBAN: SLSP a. s. SK83 0900 0000 0000 96293513, 
variabilný symbol: 1910, správa pre prijímateľa : priezvisko
meno + počet osôb.

V prípade platby poštovou poukážkou použijte poukážku typu S. Uveďte do nej hore uvedené
číslo účtu, variabilný symbol a správu pre prijímateľa.
Kontakt: Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku, Box 119, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918 828 312

V prípade naplnenia kapacity, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt podujatia.
Prihlasovanie beží do 10. augusta 2019

Scroll to top