Cena ÚPN pre Ľubomíra Marcinu
ÚPN ocenil evanjelického farára
Čítaj viac
Tajomstvo zodpovedného manželstva
15. konferencia Rodinného spoločenstva
Čítaj viac
Pamätná tabuľa Juraja Turzu
4. novembra 2018 v bytčianskom Sobášnom paláci odhalili pamätnú tabuľu Jurajovi Turzovi
Čítaj viac
Pozývame na slávnosti do Dolného Kubína
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín Vás srdečne pozýva na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018,
Čítaj viac
Študentská kvapka krvi
Kvapka krvi je podujatie, ktoré organizuje cz Prešov, VD ECAV v spolupráci s NTS a ESŠ v Prešove.
Čítaj viac
Cenu Eugena Barkánya dostali dvaja evanjelici
Prestížnu Cenu Eugena Barkánya si tento rok v synagóge v Lučenci prevzali Mikuláš Lipták a Nora Baráthová.
Čítaj viac