Evanjelizačný projekt PRE TEBA 2019, pripravujeme ako slovenský organizačný tím v partnerstve s organizáciou proChrist Nemecko.
Čítaj viac
V Dolnom Kubíne si pripomenuli sté výročie vzniku ČSR a prijatia hymny ČSR
Čítaj viac
Ľubomír Pankuch prevzal funkciu dozorcu Východného dištriktu
Čítaj viac
V Príbovciach pred niekoľkými týždňami začala rekonštrukcia organa
Čítaj viac
Viac ako rok trvala generálna oprava evanjelického kostola v Dolnom Kubíne.
Čítaj viac
Pietna spomienka pri hrobe básnika v Závažnej porube
Čítaj viac