4. nedeľa po Veľkej noci – Deň matiek
Kázeň P. Mihoča, biskupa VD zo 4. nedele po Veľkej noci. 10. máj 2020.
Čítaj viac
Multifunkčné ihrisko pre ESŠ v Martine
Naša škola nutne potrebovala zlepšiť podmienky pre telesnú a športovú výchovu
Čítaj viac
Televízny prenos služieb Božích
10. máj 2020, Evanjelický chrám sv. Trojice v Prešove o 10.00 hod.
Čítaj viac
Usmernenie Zboru biskupov ECAV
Usmernenie Zboru biskupov ECAV pre cirkevné zbory ECAV k 2. a 3. fáze uvoľňovania opatrení v boji s koronavírusom
Čítaj viac
Aprílový eVýchod: Deti v sieti
V posledných týždňoch domácej izolácie trávia nielen dospelí, ale aj deti oveľa viac času na internete
Čítaj viac
Nákupy pre seniorov
Študenti ESŠ v Prešove a zároveň mládežníci ev. cirkevného zboru sa ako dobrovoľníci zapojili do nákupov pre zdravotne odkázaných seniorov
Čítaj viac