Spomienka na básnika Milana Rúfusa v jeho rodnej obci Závažná Poruba.
Čítaj viac
Dnes si pripomíname 500 - té výročie spálenia pápežskej buly vo Wittenbergu Dr. Martinom Lutherom.
Čítaj viac
Biskup VD P. Mihoč informuje o detailoch konania Služieb Božích počas nastávajúcu vianočných sviatkov 2020.
Čítaj viac
VD ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelickej spojenej školy, Prešov.
Čítaj viac
VD ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: Evanjelickej spojenej školy internátnej , Červenica
Čítaj viac
Kázeň biskupa VD Petra Mihoča na televíznych Službách Božích v Prešove na 2. adventnú nedeľu.
Čítaj viac