Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 v Prešove oboznámilo so
Čítaj viac
Nový zákon o financovaní cirkví a jeho dôsledky pre život ECAV
Čítaj viac
Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu
Čítaj viac
Staré kolégium v Prešove. 13. novembra 2019. V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou.
Čítaj viac
230. výročie pamiatky posvätenia chrámu v Mníšku nad Hnilcom
Čítaj viac
Slávnostná trojdňová akadémia pri 30. výročí Nežnej revolúcie
Čítaj viac