Výberové konanie v ESŠ Prešov
EKG a EZŠ v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika-Fyzika-Chémia-Informatika
Čítaj viac
Odovzdávanie maturitných vysvedčení
V Chráme sv. Trojice v Prešove si 27. mája 2020 prevzali vysvedčenia maturanti Evanjelického kolegiálneho gymnázia
Čítaj viac
Rekonštrukcia telocvične
V Evanjelickej spojenej škole Prešov prebieha rekonštrukcia telocvične
Čítaj viac
Začala sa prvá etapa prác
Elim – zariadenie pre seniorov
Čítaj viac
Vyšlo májové číslo eVýchodu
Kríza ako šanca
Čítaj viac
Výberové konanie v EGJAK v Košiciach
Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, Košice vypisuje výberové konanie na pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov
Čítaj viac