Stanovisko 7 členov Generálneho presbyterstva ECAV
Generálne presbyterstvo ECAV je kolektívny orgán, ktorý svoje stanoviská a uznesenia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných presbyterov.
Čítaj viac