Pozývame ženy na ďalší zaujímavý seminár, ktorý ponúka Spoločenstvo evanjelických žien.
Čítaj viac
Pozvanie Školského výboru a Výboru misie na ďalší zaujímavý webinár "Postmoderná misia v urbánnom prostredí".
Čítaj viac
V týchto dňoch má prešovské Kolégium dve malé výročia.
Čítaj viac
Pozývame Vás sledovať slávnostné Služby Božie na 2. slávnosť veľkonočnú z Chmeľova, na ktorých káže biskup VD Peter Mihoč.
Čítaj viac
Pozývame Vás sledovať slávnostné Služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú z Martina, na ktorých káže biskup VD Peter Mihoč.
Čítaj viac
Pozdrav dištriktuálneho biskupa Petra Mihoča a dištriktuálneho dozorcu Ľubomíra Pankucha k Veľkej Noci 2021.
Čítaj viac