Koronavírus- usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov
Vyjadrenie predsedníctva ECAV na Slovensku
Čítaj viac
Prerušenie vyučovania v EG JAK Košice
Rozhodnutie o dočasnom prerušení vyučovania v EG JAK v Košiciach
Čítaj viac
Prerušenie vyučovania v ESŠ Martin
Rozhodnutie o dočasnom prerušení vyučovania v ESŠ v Martine
Čítaj viac
Revitalizácia dvoch župných škôl v Kežmarku
Vlastníkom budov aj pozemkov je evanjelická cirkev
Čítaj viac
2% z dane pre Elim
Urobme to pre našich seniorov, zaslúžia si to.
Čítaj viac
ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE
EBF UK v Bratislave oznamuje
Čítaj viac