V predaji decembrové číslo mesačníka eVýchodViete si predstaviť Vianoce bez čokolády? Jednu z najkvalitnejších na slovenskom trhu ponúka pralinkáreň belgického typu v priestoroch
Čítaj viac
Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej
Čítaj viac
BÚ VD, ESŠ v Prešove a SED Chmeľov Vás srdečne pozývajú
Čítaj viac
Tvorivá dielnička, koncert Pastierske Vianoce, kapustnica pre seniorov
Čítaj viac
Dištriktuálna pastorálna konferencia v Prešove
Čítaj viac
Finančná zbierka pre pozostalých a zranených
Čítaj viac