VMV materiály pre deti a dorast
Milí bratia a sestry dávame Vám do pozornosti najnovší pracovný materiál pri detské besiedky a biblické hodiny dorastu. Materiál vznikol
Čítaj viac
Pastiersky list biskupa VD k voľbám v ECAV v r. 2018
       Milí bratia a sestry! Dôležitým medzníkom v živote cirkvi sú voľby jej vrcholných predstaviteľov. Ich zvolením máme napomôcť tomu, aby skrze
Čítaj viac
KRVAVÝ TRÓN Divadelné predstavenie
V nedeľu podvečer 22. októbra 2017 bude mať v Kine Scala v Prešove premiéru divadelné predstavenie Krvavý trón v interpretácii ochotníckeho divadelného zoskupenia a v réžii Vladimíra
Čítaj viac
Stanovisko 7 členov Generálneho presbyterstva ECAV
Generálne presbyterstvo ECAV je kolektívny orgán, ktorý svoje stanoviská a uznesenia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných presbyterov.
Čítaj viac