Vážení učitelia, pri príležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana AmosaKomenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typochškôl
Čítaj viac
Medzigeneračné vzťahy
Čítaj viac
Rozhodnutie o dočasnom prerušení vyučovania v EG JAK v Košiciach
Čítaj viac
Rozhodnutie o dočasnom prerušení vyučovania v ESŠ v Martine
Čítaj viac
Vlastníkom budov aj pozemkov je evanjelická cirkev
Čítaj viac