Verejné obstarávanie

Východný dištrikt ECAV na Slovensku zverejňuje výzvu na predloženie ponuky k zákazke s názvom: Zariadenie pre seniorov – rekonštrukcia budovy (Baštová 21, Prešov).