BÚVD

Biskupský úrad Východného dištriktu
ECAV na Slovensku 

Hlavná 137, P. O. Box 119,  080 01 Prešov
Telefón: +421 51/772 25 15         Mobil: +421 918 828 379
Mgr. Slavomír Sabol 
biskup VD ECAV 

Telefón:+421 918 828 301
e-mail:  biskup@vdecav.sk

Ing. Ľubomír Pankuch
dozorca VD ECAV

e-mail: dozorca@vdecav.sk

Mgr. Dušan Cina 
riaditeľ BÚ VD

Telefón: +421 918 828 385
e-mail:  riaditel@vdecav.sk

Mgr. Peter Mihoč
tajomník biskupa VD ECAV

Telefón: +421 918 828 312
e-mail: tajomnik@vdecav.sk

Mgr. Miroslav Čurlík
tajomník pre školstvo VD ECAV

Telefón: +421 918 828 214
e-mail:  skolstvo@vdecav.sk

Mgr. Emília Mihočová          šéfredaktorka časopisu eVýchod, tajomníčka pre misiu

Telefón: +421 918 828 302
e-mail:  sefredaktor@evychod.sk

Ing. Anna Horenská
ekonóm


e-mail:  ekonom@vdecav.sk

Ing. Zuzana Kožlejová
správca majetku,
projektová manažérka

e-mail:  majetok@vdecav.sk

Mgr. Miloš Kožlej
archivár 

e-mail:  archiv@vdecav.sk

Ľudmila Kotíková
sekretárka

e-mail:  sekretariat@vdecav.sk

Ondrej Sabol
vodič, hospodár 

e-mail:  hospodar@vdecav.sk

Mgr. Samuel Miško                  tajomník pre vzdelávanie
Telefon: +421 918 828 042

e-mail: diakonia@vdecav.sk