Vnútromisijný výbor

Priezvisko,meno,titul

Mgr Marek Cingeľ
Mgr. Peter Mihoč
Mgr. Viliam Solárik
Mgr. Stanislav Kocka
Mgr. Michal Findra
Mgr. Daniel Hanko
Mgr. Marek Szabo
Mgr. Martin Chalupka

Funkcia

Predseda VMV VD
Tajomník biskupa VD
Člen výboru za Gemerský seniorát
Člen výboru za Košický seniorát
Člen výboru za Tatranský seniorát
Člen výboru za Liptovsko-oravský seniorát
Člen výboru za Turčiansky seniorát
Člen výboru za Šarišsko-zemplínsky seniorát