Darcovia

Všetkým darcom úprimne ďakujeme! 

Ak chcete byť súčasťou projektu, resp. Vám záleží na tom, aby toto zariadenie začalo s prevádzkou čím skôr, budeme radi, ak nás finančne podporíte.

Podporiť nás môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu Východného dištriktu ECAV na Slovensku:
IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513
VS: 7777

Ďakujeme!

Miško Ján, Vyšný Žipov 500 €

Miško Ján, Bratislava-Petržalka 100 €

Kmec Martin, Oľšavce 300 €

Drdoš Martin, Levice 40 €

Babejová Magdaléna, Prešov 100 €

Medňanská Zuzana, Stará Turá 50 €

Fassingerová Dagmar, Spišská Nová Ves 2000 €

Mišková Anna, Vyšný Žipov 50 €

Krajňáková Mária, Hozelec 100 €

Malatová Elena, Hanušovce nad Topľou 50 €

Straková Zuzana, Hanušovce nad Topľou 100 €

Pasternáková Anna, Hanušovce nad Topľou 20 €

Bašista Jozef, Medzianky 20 €

Birčáková Miriama, Sabinov 100 €

Pankuchová Gabriela, Lipníky 40 €

Molitorisová Helena, Hanušovce nad Topľou 60 €

Rusnačková Jana, Lučivná 100 €

Petrová Alžbeta, Petrovany 100 €

Kušnír Viktor 100 €

Kovaľ Štefan, Bystré 200 €

Keresteš Ján, Pavlovce 5 €

Straková Lýdia 80 €

CZ ECAV Richvald 205,84 €

Varhoľová Andrea 50 €

Bahnová Milica 20 €

CZ ECAV Martin – Záturčie 250 €

Beňová Lucia, Šarišská Poruba 250 €

Horenská Anna, Prešov 60 €

Janičina Zdenko Dúbrava 50 €

Matta Ján, Zámutov 50 €

Kubincová Iveta, 140€

Bohuznáma sestra 500 €

Šťastný František, Prešov  1000 €

Miško Ján, Vyšný Žipov 500€

Ferenčík Vladimír, Liptovský Mikuláš 50€

CZ ECAV Blatnica 500€

Anna Štetinová, Prešov 25€

Rodina Midriaková, Svit 100€

Matta Ján, Zámutov 20€