Presbyterstvo VD ECAV

Riadni členovia: 

Peter Mihočbiskup VD

Ľubomír Pankuch – dozorca VD 

Tomáš Hyben – zástupca dozorcu VD

Marián Kaňuch – zástupca biskupa VD             

Samuel Miško – vedúci BÚ VD, poradný hlas   

Stanislav Grega                                        

Ján Hruška                                    

Milan Kubík                                         

Jerguš Olejár                                       

Jaroslav Petro                                  

Roman Porubän                           

Ján Greguš                                

Viera Hybenová                          

Jana Chaloupková                                

Dušan Mesároš                                   

Ján Štefan                                      

Marek Cingeľ – predseda VMV VD 

Miroslava Maková – právna zástupkyňa VD

Bohumil Mazák – predseda HV VD

 

Náhradní členovia: 

Martin Chalupka – za ordinovaných

Ján Matis – za ordinovaných

Miroslav Čurlík – za neordinovaných

Ľudovít Lenhardt – za neordinovaných

 

2020 – 2026

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

od 2020

2018 – 2024

2014 – 2020

2016 – 2022

2014 – 2020

2016 – 2022

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

2016 – 2022

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

 

 

2017 – 2023

2014 – 2020

2014 – 2020

2017 – 2023