Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Pastiersky list Zboru biskupov k Veľkej noci 2021

Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, 

srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej omnoho viac ticha, samoty a odriekania ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakazených a umierajúcich. Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši duchovní pastieri, neordinovaní služobníci, či verní členovia cirkevných zborov. Pozostalým rodinám a cirkevným zborom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. Ľúto je nám ale vôbec každého, kto zomrel na následky onemocnenia vírusom covid – 19. A ďakujeme Bohu za každého uzdraveného.  

Náš život nadobudol viditeľne inú podobu. Mnohí stratili finančné a sociálne istoty. Okrem mnohých pekných vecí a príkladov vzájomnej pomoci sa vyplavilo aj mnoho odcudzenia, prázdnoty a agresivity. Všetko je ešte sprevádzané politickou krízou. Na tomto pozadí prežívame túžbu normálne žiť, bojíme sa  ochorenia, smrti, staráme sa o školákov či seniorov. Túžime byť opäť spolu v zhromaždeniach cirkvi, dovtedy sme vďační za duchovný pokrm cez tlač, médiá a internet. Vo viere sme povolaní k tomu, aby sme svoje osobné i spoločné kalvárie niesli v závislosti na Bohu. Vyznávame, že bývame okolnosťami zaskočení a nereagujeme správne. Nie je to dobré svedectvo svetu. Kedy, ak nie v zložitých časoch má viera dávať správnu orientáciu, ukazovať svoju silu a ovocie?

Apoštol Peter sa prihováral svojej cirkvi v zložitej situácii: „Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy“ (1. list Petra 4, 12 – 14). Kresťanov jeho doby prekvapilo, že do ich  života vstúpilo utrpenie v podobe prenasledovania. Podoby ľudských kalvárií bývajú rozličné. Petrove slová pomáhajú akékoľvek utrpenie začleniť do súvislostí viery a uniesť ho. Počujme Petrovu kázeň a prijmime ju ako povzbudenie na ďalšiu cestu!

Peter najprv obracia náš pohľad na Ježišov kríž. Hovorí: „Podieľate sa na Kristových utrpeniach“. Utrpenie je premietaním kríža Ježiša Krista do nášho života. Zároveň sa utrpenie môže prekvapivo zmeniť na priestor, kde prežívame stretnutie a spojenie s Pánom. Potom Peter obracia náš pohľad na Ježiša vzkrieseného. Hovorí: „Budete sa radovať aj pri zjavení Jeho slávy“. Opisuje nepredstaviteľný moment, v ktorom bude celému stvoreniu odkrytá sláva vzkrieseného Krista. Tí, ktorí Mu vierou patria, budú s Ním. Aká úžasná nádej! Neprináša však útek zo sveta. Stále zostávame v prítomnosti. Vierou však vidíme za všetky ťažké a skľučujúce veci. Vidíme vzkrieseného Pána, Jeho absolútnu moc a lásku. Jemu patríme! To je najrozhodujúcejší moment našej existencie. To je silou preniesť utrpenie a kráčať ďalej.

Bratia a sestry, nič z toho, čo sa deje, nemá nad nami rozhodujúce slovo. Má ho Pán Ježiš Kristus; za nás trpiaci a pre nás vzkriesený. Toto je najdôležitejšie. S týmto znášame osobný kríž, nespokojnosť, nedostatky, zlé položenia a smútky. S týmto sme slobodní k láske, k službe, k obetavosti. S týmto sa stávame soľou a svetlom. Vďaka tomu neustávame v modlitbách, či v pôste; nie len za seba a svoje rodiny, ale za všetkých. Všetkým žehnáme. Sme trpezliví a pokorní, prinášame povzbudenie a úsmev. Opakujeme: Nie z vlastných síl, ale „z podieľania sa na Kristovi trpiacom a vzkriesenom“. On mení lockdown – uzamknutie, na otvorenie sa životu, ktorý je žitý z väzby na Jeho kríž a na Jeho slávne vzkriesenie.

 V plnosti Vám i Vašim cirkevným zborom taký život želáme a vyprosujeme! Tešíme sa s Vami z veľkonočných sviatkov. Srdečne pozdravujeme každého brata a sestru, bohumilé cirkevné zbory. Mnohé plány, ktoré mali posunúť naše spoločenstvá dopredu, pohltila korona. Dnes je pred každým z nás predovšetkým jedna úloha: Obstáť v tomto čase skúšky ako ľudia, ktorí žijú z Krista ukrižovaného a vzkrieseného….

Milovaní, nech je s Vami náš Pán! Jemu nech je vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a chvála!

Vaši v Pánovi,                                                  

Ivan Eľko (generálny biskup ECAV)

Ján Hroboň (biskup ZD ECAV)                                                  

Peter Mihoč (biskup VD ECAV)                                                                                                                       

POZVÁNKA: Večerné Služby Božie na Zelený štvrtok

POZVÁNKA: Večerné Služby Božie na Zelený štvrtok

Pozývame Vás sledovať večerné Služby Božie na Zelený štvrtok (1. 4. 2021) o 17. 00 z ev. a. v. kostola v Sveržove na YouTube kanáli ECAV S VAMI. Káže brat biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč.

Spievajú sa piesne z Evanjelického spevníka: 101, 530, 430, A – 80.

Liturg: Marek Cingeľ (tajomník biskupa VD ECAV na Slovensku)

Kantor: Martin Tipul (zborový kantor CZ Zlaté)

Hudobný doprovod: Emília Gallová

Speváčky: Anna Halčáková, Marta Kmeťová

Technická spolupráca: Marián Tipul, Ján Tipul

POZVÁNKA: Biblická hodina SEŽ o exkluzívnych stretnutiach

POZVÁNKA: Biblická hodina SEŽ o exkluzívnych stretnutiach

Budeme hovoriť o exkluzívnych stretnutiach. Zvlášť o tých s anjelmi. O tom, ako to bolo a čo to spôsobilo a aj o tom, k čomu nás príbehy stretnutí Márie, Alžbety a Jozefa a anjelov inšpirujú dnes.

Milé ženy,  opäť Vás pozývame medzi nás na ďalšiu Biblickú hodinu, v rámci série 4x so Zuzanou Vaľovskou.

Kedy a ako a o čom?

V pondelok  29. marca 2021 od 18:00 hod sa tešíme na online stretnutie s Vami.

Tie, ktoré ste už na tejto Biblickej Hodine SEŽ boli dostanete link do Vašej mailovej schránky. Tie, ktoré ste ešte neboli a máte záujem, prosím prihláste sa mailom na adresu: jana.kilianova@sezs.sk – alebo na adresu janaeng@gmail.com a link na stretnutie Vám bude poslaný.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Eva Oslíková (predsedníčka SEŽ)

POZVÁNKA: Online Deň učiteľov škôl VD ECAV na Slovensku

POZVÁNKA: Online Deň učiteľov škôl VD ECAV na Slovensku

28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, a oceniť  navrhnutých za mimoriadny prínos k rozvoju evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Aj v tomto období, keď je práca pedagogických a odborných zamestnancov  náročnejšia, prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite prinesie svoje ovocie do budúcna.

V online programe dňa 28. marca 2021 o 15. 00 hod. na YouTube kanáli VD ECAV sa vám prihovoria dištriktuálny biskup Mgr. Peter Mihoč a dištriktuálny dozorca Ing. Ľubomír Pankuch. Vyjadria tak svojimi slovami postoj k profesii učiteľa a ocenia pedagógov z Evanjelickej spojenej školy v Martine, Liptovskom Mikuláši, Prešove, v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici a Evanjelickom gymnáziu Jána Ámosa Komenského v Košiciach. Videovizitkami budú predstavení ocenení pedagógovia prostredníctvom slov žiakov, kolegov, vedenia školy.

Program:

 1. Úvod
 2. Príhovor biskupa VD ECAV Mgr. Petra Mihoča
 3. Videovizitky ocenených pedagógov z príležitosti Dňa učiteľov VD ECAV 2021
 4. Evanjelická spojená škola v Martine,
 5. Evanjelická spojená škola v  Liptovskom Mikuláši,
 6. Evanjelická spojená škola v Prešove,
 7. Evanjelická spojená škola internátna v Červenici,
 8. Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach
 9. Poďakovanie dozorcu VD ECAV Ing. Ľubomíra Pankucha
 10. Záver

Ďakujeme, že ste  nápomocní žiakom, aj rodičom, buďte láskaví, milujúci, zhovievaví. Vaši žiaci aj ich rodičia to vnímajú a oceňujú. Vďaka vám, učiteľom, vychovávateľom, odborným zamestnancom, zahraničným lektorom,  duchovným správcom, riaditeľom, za zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne vykonávate. Slúžiť druhým znamená aj nájsť riešenia, kde sa už zdá, že je to stratené. Teraz je zjavné, aké sú naše školy a predovšetkým učitelia v nich dôležité. Ďakujeme.

 „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“  (Ján Ámos Komenský)

Vyšlo marcové číslo eVýchodu

Vyšlo marcové číslo eVýchodu

Vyšlo pôstne, marcové číslo mesačníka eVýchod, ktoré sa venuje trom hlavným témam: pôstu, Národnému týždňu manželstva a pandémii Covidu-19. Z jeho obsahu vyberáme:

 • HOMÍLIA: O „normálnom“ pôste s biskupom Jánom Hroboňom
 • KOMENTÁR: Niet dobrej cesty
 • ROZHOVOR: s Renatou Sochorovou, koordinátorkou kampane Národný týždeň manželstva
 • REPORTÁŽ: Bezpečne v manželstve
 • ROZHOVOR: s Evou Eľkovou o manželstve s generálnym biskupom
 • PRÍBEH: Ivana a Ester Staroňovcov o ich boji so zhubným onkologickým ochorením
 • KOMENTÁR: Veríme ešte v silu modlitby? Reakcia na status ministra Milana Krajniaka
 • TÉMA: Zraniteľnosť ženy a návrat k sebe samej
 • PORTRÉT: Sváťu Karáska – farára, hudobníka, disidenta
 • ROZHOVOR: s lekárom MUDr. Karolom Mikom
 • TÉMA: Jeden deň zo života farárky – dobrovoľníčky na celoplošnom antigénovom testovaní
 • ROZHOVOR: s Martinom Pešlom, ktorý ušiel hrobárovi z lopaty
 • KNIHA: Daniel Pastirčák – Zaskočený večnosťou
 • FILM: Mr. Church
 • HUDBA: Ruská duša Simona Khorolského

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ročné predplatné: 24 € Cena za kus: 2 €

El. objednávkový formulár: www.evychod.sk

alebo na tel. č.: 0908 / 368 889

Za Tomášom Niňajom

Za Tomášom Niňajom

Dňa 11. 3. 2021 sme sa v Žiline rozlúčili so vzácnym človekom Ing. Miroslavom Tomášom Niňajom, ktorý venoval svoj život nielen svojej rodine, ale i svojej cirkvi.

Ing. Miroslav Tomáš Niňaj sa narodil 7. marca 1930 a vyrastal v srdci Liptova – v Závažnej Porube. Po ukončení štúdií  na Vyššej škole stavebnej v Prešove, sa presťahoval do Žiliny, kde žil a pôsobil celý svoj život. V Prešove si našiel aj svoju budúcu manželku Annu (učiteľku), s ktorou v roku 1954 uzavrel manželstvo.  Spolu prežili požehnaných 67 rokov v radostiach i starostiach života. Pán Boh im požehnal 2 synov Pavla a Petra.

Ich cesty smerovali do Žiliny, kde si založili svoju rodinu a prežili celý svoj spoločný život. Brat Niňaj sa zamestnal v Stavoprojekte, kde sa stal vedúcim technického útvaru, až kým ho z politických dôvodov neodvolali, no napriek tomu nezanevrel a ostal v tomto podniku pracovať až do svojho dôchodku, pretože jeho vášňou bola architektúra. Projektoval, rekonštruoval množstvo stavieb a domov, ktoré dodnes stoja po celom Slovensku a pripomínajú jeho prácu. Nebol v tomto smere nečinný ani na dôchodku a ďalej pokračoval v projektovaní, výsledkom čoho boli aj jeho nové kostoly na východe Slovenska – v Richvalde, či v rodnej dedine manželky v Železníku (CZ Giraltovce). Členovia týchto cirkevných zborov spomínajú s láskou a vďakou na jeho obetavý a konštruktívny prístup a ochotu pomôcť pri stavbe svojich chrámov Božích.

Bol angažovaný aj vo svojej cirkvi, ktorej bol celý život členom a to predovšetkým vo svojom žilinskom cirkevnom zbore, ako člen zborového spevokolu či prispievateľ do zborového časopisu, ale i organizátor mnohých zborových podujatí.  Bol aj členom seniorátnych, dištriktuálnych a ďalších cirkevných grémii a pomáhal najmä odbornou pomocou v svojom odbore – v stavebníctve.

Bol viacero rokov činorodým a obetavým členom a predsedom Správnej rady Nadácie Jána Ámosa Komenského. Aj jeho zásluhou sa stala uznávanou a rešpektovanou ustanovizňou na podporu vzdelávania, zachovania a rozvoja kultúrnych a duchovných hodnôt Evanjelickej cirkvi a. v.  na celom Slovensku. Za Jeho pôsobenia v nadácii  v spolupráci s bratom doc. Ing. Ivanom Gantnerom dokázal získať veľa finančných prostriedkov na realizáciu hlavného zámeru nadácie, t.j. na podporu novozriadených evanjelických a. v. cirkevných škôl.

Starobu prežíval v kruhu svojich blízkych i žilinského cirkevného zboru a po zhoršení zdravotného stavu v Stredisku evanjelickej diakonie – Diakonickom centre v Sučanoch. Jeho mottom bol text Martina Rázusa „Pekne žiť, znamená nežiť pre seba.“ 7. marca 2021 v deň svojich 91 narodením si ho Pán života a smrti povolal k sebe v požehnanom veku života.

Na poslednej rozlúčke s ním sa kázňou Božieho slova prihovoril jeho zborový farár a senior Turčianského seniorátu Marián Kaňuch slovami 91. žalmu: „Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie.” Pripomenul i to, že zosnulý brat mal blízky vzťah  k T. G. Masarykovi, po ktorom dostal aj svoje prvé meno. Prezidentovi ešte ako malý chlapec  osobne odovzdal kyticu, keď Masaryk cestoval do svojho letného sídla pri Bystričke pri Martine cez Okoličné. A Tomášov otec, bývalý legionár spätý so Štefánikovými légiami  ho vtedy predstavil prezidentovi, že sa volá po ňom. Brat senior prečítal aj rozlúčku od Nadácie J. Á. Komenského.

Biblické slová z pohrebnej rozlúčky sa mierou vrchovatou naplnili v živote vzácneho človeka, manžela, otca, starého a prastarého otca, brata i spolubrata v Kristu a celá naša cirkev je za jeho požehnaný a obetavý život vďačná Darcovi jeho života. Pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a Božie potešenie.

Pred mesiacom sa začalo sčítanie obyvateľov Slovenska

Pred mesiacom sa začalo sčítanie obyvateľov Slovenska

Pred mesiacom 15. februára 2021 sa začalo prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska, ktoré sa skončí 31. marca 2021. K dnešnému dňu 15. 3. 2021 je sčítaných 66 % obyvateľstva. Povzbudzujeme teda všetkých, ktorí ešte nevyplnili sčítací formulár k tomu, aby tak urobili a nezabudli sa prihlásiť k svojej cirkvi.

Povzbudenia od biskupov ECAV na Slovensku

“Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.” (Ivan Eľko – generálny biskup ECAV)

“Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.” (Peter Mihoč – biskup VD ECAV)

“Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi, alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.” (Ján Hroboň – biskup ZD ECAV)

 

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom  je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19. 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, bude mať možnosť využiť od 1. 4. 2021služby asistovaného sčítania. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Po prihlásení čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle.

Ako na to?

 1. Na začiatku je rozhodnutie vyplniť elektronický sčítací formulár na stránke: www.scitanie.sk.
 2. Pri otázke: Aké je vaše náboženské vyznanie? treba kliknúť na možnosť: s náboženským vyznaním.
 3. Po kliknutí na šípku v rámčeku vyberiem 2. možnosť v zozname:
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická).
 4. Povzbudím k prihláseniu sa k ECAV aj ďalších evanjelikov: členov rodiny, priateľov či známych.


Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, pomôže vám farár/ka alebo člen vášho cirkevného zboru. Stačí kontaktovať farský úrad, alebo priamo predsedníctvo zboru.

 

 

 

2% z dane pre Elim

2% z dane pre Elim

Východný dištrikt ECAV na Slovensku uskutočnil v roku 2020 prvú etapu rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici 21 v Prešove, kde po ukončení prác vznikne Diakonický domov Elim, ktorý bude ponúkať komplexné sociálne služby seniorom z Prešova a širokého okolia. V tomto roku prebehne druhá a tretia etapa rekonštrukčných prác tak, aby v jarných mesiacoch roku 2022 bolo možné začať s poskytovaním služieb.

Rekonštrukcia budovy je finančne náročná, preto vyzývame ochotných darcov, ktorí chcú podporiť tento dôležitý projekt, k darovaniu 2% zo zaplatenej dane. K darovaniu časti zaplatenej dane prosíme využite priložené tlačivo. Každý príspevok nám pomôže urýchliť tento projekt, preto Vám už teraz srdečne ďakujeme!