Chráň si srdce!

Chráň si srdce!

Chráň si srdce!

Okrúhle výročie Nežnej revolúcie, ktorá priniesla demokraciu a náboženskú slobodu, si pripomenú aj evanjelici, a to trojdňovou akadémiou s témou Chráň si srdce! Na pohnuté udalosti Novembra ‘89 a ich dôsledky bude reflektovať študentská akadémia, panelová diskusia v židovskej synagóge a bohoslužby, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS. 17. novembra 2019 odštartuje tiež Rok cirkevného školstva.

17. november nie je iba Dňom boja za slobodu a demokraciu, ale aj Dňom študentstva – pripomína protinacistickú demonštráciu v Prahe, po ktorej pred 80-timi rokmi popravili deviatich študentov a tisíce ďalších poslali do koncentračného tábora. Nie je preto náhoda, že práve v tento deň otvára Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Rok evanjelického školstva. Jeho cieľom je pozvanie k premýšľaniu nad hodnotovým systémom spoločnosti, v ktorej rastie budúca generácia mládeže a detí.

Program začne v piatok 15. novembra Akadémiou Evanjelickej spojenej školy v Prešove v priestoroch Dvorany Starého kolégia.  
V sobotu 16. novembra akadémia pokračuje v Ružomberku panelovou diskusiou na tému: 30 rokov slobody a súčasné snahy o život za ostnatým drôtom, s presahom do dnešného diania spoločnosti. Moderátor, teológ František Korečko a jeho štyria hostia sa pokúsia zodpovedať  nasledujúce otázky: Je súčasný vzrast nacionalizmu a neonacizmu v strednej Európe v prostredí mladej generácie prejavom úpadku do novodobých foriem totalitarizmu? V čom sú tieto prúdy nebezpečné? Bola by dnešná mladá generácia schopná postaviť sa za myšlienku demokracie a slobôd jednotlivca? Kde nastal hodnotový posun v spoločnosti, že sa v demokratickom prostredí liahnu nové totalitné trendy a myšlienky? Pozvanie do diskusie v priestoroch židovskej synagógy v meste Ružomberok prijali: Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, Bohdan Hroboň – riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine, Ivan Eľko – generálny biskup ECAV  a  Peter Dvorský, historik. Ako hudobný hosť vystúpi Il Duetto, huslistka Zuzana Oráčová a klavirista Andy Belej.

Po panelovej diskusii si prevezmú ocenenie bývalí disidenti, ako aj tí, ktorí sa podieľali na mapovaní života cirkvi v čase prenasledovania za bývalého režimu. Nominovaných na ocenenie navrhlo vedenie mesta Ružomberok a vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). 

Akadémiu ukončia v nedeľu 17. novembra Študentské služby Božie v Evanjelickom chráme sv. Trojice v Prešove, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS. Na bohoslužbách so začiatkom o 9.30 hod. bude kázať Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu. Vystúpi študentský spevokol Chorus Comenianus, ktorý pôsobí pri Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach a kapela KVD.

V rámci služieb Božích Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu oficiálne otvorí Rok cirkevného školstva, ktorý sa skončí 15. novembra 2020, pri 350. výročí smrti Jána Amosa Komenského. Počas Roka cirkevného školstva pripravuje Školský výbor v spolupráci s Vnútromisijným výborom ECAV sériu misijných a vzdelávacích aktivít zameraných na študentov a pedagógov, predovšetkým cirkevných škôl. Napr. festival kresťanského umenia, športové aktivity, konferenciu o živote a diele J. A. Komenského. Spoločným menovateľom všetkých podujatí –  zameraných na telesnú, duchovnú a duševnú oblasť – bude práve téma Chráň si srdce.

V rámci Študentských služieb Božích 17. novembra zaznie hymna Roku cirkevného školstva – V ústrety dňom, a to v podaní kapely KVD, Kapely Východného dištriktu. Autorkou textu a hudby hymny je Silvia Demská. Účastníci bohoslužieb a televízni diváci si vypočujú tiež vyhlásenie Evanjelickej cirkvi a. v. k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Symbolmi trojdňového podujatia sú srdce, kľúč a dáta – každý z nich má svoj význam, na čo poukazuje Peter Mihoč, poverený zostavením programu: „Srdce ako sídlo zmyslových, duševných a duchovných centier. Kľúč symbolizuje udalosti  Novembra,  ale aj schopnosť otvárať a uzamykať hodnoty v srdci človeka. Dáta pripomínajú sieť informácií, ktoré musia mladí ľudia selektovať, triediť a premýšľať nad ich obsahom. Preto výzva Chráň si srdce.“

Hlavným organizátor podujatia – študentskej akadémie, panelovej diskusie, ako aj služieb Božích –  je ECAV na Slovensku v spolupráci so Školským a Vnútro-misijným výborom.

E.Mihočová

 

Časový harmonogram:

  • 15. 11. o 17.00 hod.: Akadémia Evanjelickej spojenej školy, Dvorana Starého kolégia v Prešove
  • 16. 11. o 17.00 hod.: Panelová diskusia, židovská synagóga v Ružomberku
  • 17. 11. o 09.30 hod.: Študentské služby Božie, Evanjelický Chrám sv. Trojice v Prešove

Ženy v Soli „košíkovali“

Ženy v Soli „košíkovali“

Ženy v Soli „košíkovali“

Okrem iných bohatých aktivít sa v cirkevnom zbore Soľ pravidelne stretávajú ženy. Najmä v pôste, keď zakaždým iným spôsobom vyrábame veľkonočné kraslice, a pred adventom pri zdobení adventných vencov. Predsa sa však nájdu aj iné príležitosti, kedy skĺbime zvesť Božieho slova s príjemnou a užitočnou činnosťou. Tak to bolo aj 14. októbra 2019, kedy sme do nášho milého spoločenstva pozvali Máriu Miškovičovú z Vranova nad Topľou, ktorá nás naučila pliesť košíky z pedigu. Ide o prírodný materiál, príjemný na dotyk a veľmi dobre sa s ním pracuje. Po privítaní sestrou farárkou Zuzanou Kubačkovou a piesni si sestry vypočuli Božie slovo, ktoré ich povzbudilo, aby uprostred všetkých svojich starostí a povinností nezabúdali na spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom, ktorý dodá silu, pokoj a chuť do ďalšieho života. Po modlitbe a piesni sa už pustili do práce, ktorá si vyžadovala sústredenosť, trpezlivosť a čas. Sme veľmi radi, že chuť stretávať sa prejavujú nielen staršie, ale aj mladšie sestry. Do konca roka máme naplánované ešte dve stretnutia – pletenie zvončekov z pedigu, ktoré môžeme použiť ako vianočnú dekoráciu, ozdobu na stromček, či adventný veniec. Vďaka Pánu Bohu i za toto spoločenstvo, v ktorom znie Božie slovo a utužujú sa aj vzájomné vzťahy.

Zuzana Kubačková

Rozhlasové služby Božie zo Žehne

Rozhlasové služby Božie zo Žehne

Rozhlasové služby Božie zo Žehne

V 19. nedeľu po Svätej Trojici,  27. októbra 2019 vlny Rádia Slovensko a Rádia Regina odvysielajú záznam rozhlasových služieb Božích z cirkevného zboru Žehňa  v Šarišsko-zemplínskom senioráte. Nahrávka sa uskutočnila 20. októbra 2019 v evanjelickom chráme Božom v Žehni. Liturguje diakon cirkevného zboru Milan Kapitáň. Na organe hrá Simona Kapitáňová, epištolu číta Lýdia Kerestéšová. Krátku históriu zboru predstaví Vladimír Sabol, zborový dozorca.

Cirkevný zbor patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a Východného dištriktu. Na území zboru sa nachádzajú štyri kostoly: v Žehni,  Lesíčku, Tuhrine a Šarišských Bohdanovciach. Služby Božie zbor máva každú nedeľu v matkocirkvi v Žehni o 10.00 a striedavo v ostatných kostoloch ráno o 8.30 a popoludní o 13.30.

 

Téma nedele: „Sila viery“

Začiatok vysielania: 9.05

Piesne z Evanjelického spevníka: 391, 638, 199, 496, A60 

Pocta ThDr. Júliusovi Madarásovi

Pocta ThDr. Júliusovi Madarásovi

Pocta ThDr. Júliusovi Madarásovi

V Gemerskej Polome odhalili pamätnú tabuľu a vydali knihu mapujúcu históriu cirkevného zboru.

Cirkevný zbor v Gemerskej Polome prežíval v sobotu 12. októbra 2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, odhalili pamätnú tabuľu bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v rokoch 1784 – 1990. Prezentovaná bola aj vydaná kniha autorov Ján Chanas – Marta Mikitová: Gemerská Poloma – Ev. a v. cirkevný zbor a jeho farári 1590 – 2019.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin, emeritný biskup Východného dištriktu Igor Mišina, ako aj ďalší zástupcovia okolitých cirkevných zborov, seniorátu a samosprávy. V kázni biskup Slavomír Sabol zdôraznil význam poznania minulosti a vlastných dejín ako nevyhnutnosť, ak si národ i jednotlivec má uchovať svoju identitu. Vyzdvihol morálny odkaz Júliusa Madarása, ktorého v ťažkých rokoch nedávnej minulosti za jeho presvedčenie nespravodlivo odsúdili a väznili. Podal ho ako vzor pre jeho teologickú odbornú spôsobilosť, ale aj kvôli jeho pozitívnemu a ľudskému prístupu k okoliu.

Po pôsobivej piesni ,,Svojho Pána sláviť chcem“ v podaní zborového spevokolu Gemerská Poloma predstavil predchádzajúci dlhoročný starosta obce Ján Chanas pamätnú tabuľu venovanú bývalým farárom. Marta Mikitová oboznámila s obsahom vydanej publikácie, ktorá podáva informácie o všetkých evanjelických farároch, ktorí pôsobili v cirkevnom zbore Gemerská Poloma od roku 1590 až do dnešných čias a zaznamenáva aj značnú časť polomských cirkevných dejín. Okrem iných sa prihovorila dcéra Júliusa Madarása, Jela Chudíková, ktorá v krátkosti charakterizovala činnosť svojho otca a jeho životné postoje.

Po hymne Hrad prepevný sa účastníci presunuli pred budovu evanjelickej fary, na ktorej odhalili pamätnú tabuľu bývalým farárom, ktorí v cirkvi a obci zanechali od roku 1784 kus svojej plodnej práce: Michal Hankóczy, Karol Kellner, Gustáv Kellner, Ľudovít Linczényi, Ján Paulov, Rastislav Tupý a Július Madarás. V areáli kostola a fary bola tiež inštalovaná výstavka fotografií, dokumentujúca život Júliusa Madarása a ostatných farárov, fotografie z dávnych konfirmácií a života zboru.

Spomienka na Júliusa Madarása, odhalenie pamätnej tabule i vydanie knihy sú vyjadrením uznania a rešpektu k výnimočným jednotlivcom, ktorí formovali a budovali náboženskú pamäť ako súčasť kolektívnej pamäte tunajšieho spoločenstva. Poznanie vlastných dejín a hrdosť na všetko, čo naši predkovia vytvorili, a zároveň ocenenie toho, čo vytvárajú a zveľaďujú súčasníci, je jedným zo základných predpokladov úspešného života a ďalšieho napredovania. Preto všetkým farárom účinkujúcim v Gemerskej Polome patrí veľké poďakovanie za vykonanú prácu v prospech evanjelickej cirkvi i rozvoja obce a jej obyvateľov.

Marta Mikitová

Red. krátené

FOTO: Stanislav Kejík a Janka Maťová

Vidíš dobre(é)?

Vidíš dobre(é)?

Vidíš dobre(é)?

Rozhovor so spisovateľom Danielom Hevierom otvára októbrové číslo mesačníka eVýchod. Tematicky sa vracia k Misijným dňom 2019 v Starej Ľubovni a téme Dobre vidieť. Mária Meleková, bylinkárka z Dolnej Oravy, radí, ako hľadať zdravie v Božej lekárni. Prezradila tiež, aké prekvapenie a „elixír života“ pripravila pre všetkých troch bratov biskupov. Ťažké obdobie protireformácie sprítomňuje Nora Baráthová cez portrét kežmarského richtára Jakuba Kraya – odvážneho muža, ktorý kráčal za smrťou. S medičkou Lýdiou Sabolovou navštívime nám Európanom pomerne neznámy El Salvador, čo v preklade znamená „Spasiteľ“.  Dušan Šándor všetkých kresťanov rozdelil do štyroch základných skupín, ktoré vykazujú podobné charakteristické znaky. O tom, ako sa rodia rozhodnutia a ako si vybrať tú správnu cestu, píše Anna Činčuráková Tipulová. Októbrový eVýchod pripomína aj päť rokov, ktoré uplynuli od genocídy jezídov v Iraku a ktorej následky trvajú dodnes. Symbolom tejto genocídy sa stala Nadja Murad, sama obeť sexuálneho násilia a nositeľka Nobelovej ceny mieru. Nechýba jesenný „recept z fary“, tentoraz tekvicový chlebíček s tvarohovou polevou. Číslo uzatvára reportáž z Operného gala v Kežmarku a prináša odpoveď na hádanku, ako  je možné, že sa evanjelický farár August Roy stal Dobrým anjelom.

 

 

Objednávkový formulár: www.evychod.sk, 0918 / 828 302

Adventný kalendár 2019

Adventný kalendár 2019

Adventný kalendár 2019

Každý rok pred príchodom adventu poľské vydavateľstvo Augustana v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu pripravuje pre detského čitateľa knižný adventný kalendár. Niekomu sa to môže zdať staromódne, keďže v dnešnej modernej dobe plnej techniky sú papierové knihy čoraz menej populárne. Nielen dieťa zrejme radšej siahne po smartfóne alebo tablete. Aj dospelým sa môže zdať, že moderné technológie pripravia deti na budúcnosť. Mozog dieťaťa ale nefunguje tak, ako u dospelého a ešte veľa sa toho musí naučiť. A k tomu môže byť nápomocný aj Adventný kalendár. Aktivuje rôzne oblasti mozgu, umožňuje dieťaťu rozvíjať poznávacie schopnosti, rozprávanie, čítanie, logické myslenie. Výtvarné úlohy mu zase pomôžu pri rozvoji motoriky rúk potrebnej nielen pri písaní, ale aj pri ďalších manuálnych činnostiach.

Adventný kalendár má okrem vyššie spomenutých plusov navyše aj vplyv na duchovný rozvoj detí. Rodičom dáva možnosť:

  • rozhovoru s dieťaťom na témy, ktoré nepreberajú v škole
  • radosti zo spoločného trávenia času a tvorenia vecí
  • pripomenúť si, čo je počas Vianoc naozaj dôležité
  • budovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom pri plnení rôznych úloh

Niekedy sa oplatí byť staromódnym a investovať čas do skutočných hodnôt. Narodenie Ježiša predsa nie je nejaká banálna vec, na ktorú môžeme zabudnúť. Je to základ nášho života tu na zemi, ale aj v budúcnosti, v inom svete. Oplatí sa teda dbať o to, aby aj deti mali takéto základy.

Adventný kalendár na tento rok obsahuje množstvo úloh, hlavolamov a príbehov – a všetky slúžia na to, aby sme pochopili, prečo slávime Vianoce, odkiaľ pochádzajú niektoré tradície a čo sa stalo pred 2 000 rokmi v Palestíne. Advent ako čas očakávania a príprav na príchod Spasiteľa môžu rodiny vďaka tejto publikácii stráviť zmysluplne.

Stáli čitatelia už vedia, že stránkami Rodinného adventu ich každý rok sprevádza sviečka Lucinka – jedna zo štyroch sviec na adventnom venci. Nájdu v ňom postup, ako vlastnoručne vyrobiť adventný kalendár v tvare vianočného stromčeka. Tento raz na 24 dní, keďže počet adventných dní sa z roka na rok mení. Malá myška, ktorej predkovia pochádzajú z Rakúska, malým čitateľom vyrozpráva príbeh o tom, ako vznikla koleda Tichá noc a ako je možné, že v tom má tak trochu prsty. Tvorivé deti sa môžu tešiť na výrobu „porcelánových“ ozdôb na vianočný stromček. A práve s touto aktivitou bude spojená aj rodinná súťaž o zaujímavé ceny od Východného dištriktu, vydavateľa a distribútora Rodinného adventu na Slovensku. 

Deti v ňom nájdu tiež návod na výrobu vianočného betlehema – s pomocou vystrihnutých figúrok potom môžu vyrozprávať svojim blízkym a kamarátom príbeh o Ježišovom narodení.    S vianočnými sviatkami úzko súvisí aj výroba svietnika. Veď  evanjelista Ján prirovnáva Ježiša, Božieho Syna ku svetlu: „Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet.“ Morseova abeceda detským čitateľom zase pomôže rozlúštiť, aké posolstvo odovzdali anjeli pastierom, keď im zvestovali narodenie Spasiteľa.

Kalendár si už po mnohých rokoch našiel svojich priaznivcov a čitateľov. Veríme, že tohto roku pribudnú ďalší, ktorým dopomôže k požehnanému prežitiu adventného času.

E. Mihočová

Objednávky do vyčerpania zásob: tajomnik@vdecav.sk

Tel. č.: 0918 / 828 379, 051 /77 22 515

Cena: 3 €/ks

Distribúcia objednávok bude prebiehať v prvej polovici novembra.

Kalendáre posielame na dobierku, výška poštovného podľa taríf Slovenskej pošty a.s.

 

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

Evanjelická základná škola v Prešove 2. –  4. októbra pripravila pre školákov projektové vyučovanie na tému Zvieratá okolo nás. Počas tohto týždňa sa stretli s názvami dní: Na dvore, U mňa doma a V lese.

Na dvore bola téma zameraná na domáce zvieratá. Prváci absolvovali exkurziu do EKOparku Holá Hora, kde mali program zameraný na túto tému. Druháci až štvrtáci odcestovali za zvieratami na EquiFARM do Fintíc. Videli kravy s teliatkami, prasatá, sliepky, kozy s kozliatkami, kone na pastvine, ale aj psy a mačky. Počuli zaujímavé rozprávanie o tom, ako sa žije na farme.

Vo štvrtok, ktorý sa volal U mňa doma, boli domáci miláčikovia pre zmenu v škole so svojimi kamarátmi. Mali sme možnosť vidieť korytnačky, škrečky, morča, slimáka, činčilu, vtáčiky, jaštery, rybky a mnohé iné. Deti sa vzájomne učili ako sa o ne starať. Privítali aj deti z Evanjelickej materskej školy.

Piatok sa začal prednáškou o lesných zvieratách. Štefan Fedorko, referent poľovníctva a lesoturistiky na odštepnom závode štátneho podniku Lesy SR v Prešove, priblížil zvieratá z lesa, ich spôsob života, zvuky, ktoré vydávajú, aké stopy zanechávajú atď. Pokračovali sme tvorivými dielňami. V každej triede sa usilovne pracovalo na výrobkoch súvisiacich s témou Zvieratá okolo nás. Výsledkom sú hmyzie hotely, farmy, vtáčie búdky, teráriá, krásne obrázky prvákov a iné.

Veríme, že toto projektové vyučovanie, ktoré je už tradíciou, zanechalo v našich žiakoch hlbokú a trvalú stopu a taktiež vedomie, že zvieratá sú súčasťou živej prírody, ktorú pre nás Pán Boh stvoril a o ktorú sa musíme starať a ochraňovať ju.

Mária Imrichová

V predaji septembrové číslo eVýchodu

V predaji septembrové číslo eVýchodu

Septembrové číslo mesačníka eVýchod otvára rozhovor so Samuelom Miškom. Istý čas pracoval na zahraničnom oddelení generálneho biskupského úradu, dnes rozbieha projekt diakonického domova pre seniorov v Prešove. Viedol tiež skupinu na študijno-poznávacej ceste po stopách Martina Luthera do Nemecka, ku ktorej sa v reportáži vracia  Soňa Grestyová. Vône a kontrasty Indie, ako aj život miestnych kresťanov približujú Michal a Katka Valčovci. Nečakaný a bolestný je rozlúčkový portrét historika a bibliografa Miloša Kovačku, tiež dlhoročného spolupracovníka  redakcie EV. Nechýbajú dve  recenzie kníh legendárneho príbehu Nezabíjajte vtáčika a teologickej publikácie Mira Kocúra Nie je naivita ako naivita. Manželský pár Jozef a Miroslava Oráčovci čitateľom pootvárajú dvere do svojho súkromia a spomienky na roky obetavej služby. Ľubo Bechný objektívnom svojho fotoaparátu zachytil najväčší hudobný festival Pohoda a reflektuje najmä ekumenické bohoslužby, ktoré sú jeho súčasťou. Septembrové číslo uzatvára rozhovor Zuzany Martausovej s malým hudobným rodinným tímom Dovalovcov.

Objednávkový formulár: www.evychod.sk, 0918 / 828 302

Ordinácia novokňazov

Ordinácia novokňazov

V cirkevnom zbore v Hanušovciach nad Topľou sa bude konať tohtoročná ordinácia novokňazov.  Do duchovnej služby tak oficiálne vstúpia jedenásti novokňazi, ktorí úspešne zložili kaplánske skúšky – a to 16. septembra 2019 v priestoroch Generálneho biskupského úradu. 

V Hanušovciach nad Topľou jej dodnes vidieť ovocie služby farárov, ktorí tu požehnane pôsobili. Zbor sa začal duchovne prebúdzať ešte v čase socializmu s príchodom dnes už nebohého brata farára Jána B. Hroboňa (1982). Vznikali rôzne spoločenstvá – detská besiedka, mládež, mládežnícky spevokol Efata, spevokol dospelých. Do zboru prichádzali zahraničné návštevy, ktoré veriacich povzbudzovali, potajme im pašovali a rozdávali Biblie aj iné knihy.  V tom čase v Hanušovciach v priebehu pol roka postavili novú faru. Rovnako tolerančný chrám v roku 1783 zbudovali za pol roka.

Posledné roky cirkevný zbor Hanušovce vyslal do duchovnej služby niekoľkých farárov. V súčasnosti má na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK dvoch študentov a tretí, Jakub Ferko, bude medzi tohtoročnými ordinovanými. Cirkevný zbor je živé spoločenstvo, ktoré pripravuje detský aj dorastovo-mládežnícky tábor a množstvo aktivít pre mládež. Desať kantorov sa strieda na službách Božích v Petrovciach, Pavlovciach, Medziankach či Hanušovciach nad Topľou.

            Pri 500. výročí reformácie dal cirkevný zbor odliať reformačný zvon a po vysviacke biskupom Východného dištriktu  Slavomírom Sabolom ho umiestnil do veže chrámu na miesto, kde sto rokov chýbal – zrekvirovali ho počas 1. svetovej vojny.

    Cirkevný zbor má 2092 členov. V cirkevnom zbore pôsobí 11 rokov farársky manželský pár: Martin a Evka Škarupovci. Dozorkyňou je Zuzana Kožlejová, správkyňa majetku a projektová manažérka Biskupského úradu Východného dištriktu.

 

Začiatok priameho prenosu ordinácie: 9.30 hod.

Čísla piesní: 195, 330, 298, 585, 638, A68, 263

Káže: Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu

Kantoruje: Martin Tipul

 

Martin Škarupa, red. krátené

Viac v Evanjelickom posli spod Tatier č. 36