V Príbovciach opravujú organ

V Príbovciach opravujú organ

V evanjelickom kostole v Príbovciach (Turčiansky seniorát) sa pred niekoľkými týždňami začala dlho očakávaná a vytúžená rekonštrukcia organa, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Generálnej opravy sa ujali R&M.Muška,  Organárske dielne  Žilina, s.r.o. pod vedením Mariána Mušku a plánujú realizovať množstvo prác, ktoré majú trvať do konca mája 2019. Samotné ladenie organa je naplánované na júl 2019.

Cirkevný zbor v Príbovciach sa snaží získať finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu mnohými aktivitami: organizuje koncerty, kultúrne podujatia; reklamnými a propagačnými  materiálmi zvyšuje informovanosť o minulosti, ako aj prítomnosti zboru. Už od augusta 2015 v cirkevnom zbore prebieha finančná zbierka, určená na záchranu vzácneho hudobného nástroja. Časť zbierky tvorí výťažok z koncertov detského spevokolu „Soľničky zeme“ a predaja jeho CD. K dnešnému dňu je na účte pre generálnu opravu organu 15 658 €, no rozpočet je určený na 29 800 €.

Organ v evanjelickom kostole v Príbovciach je dvojmanuálový s pedálom,  má 21 znejúcich registrov s pneumatickou traktúrou, výpustkovými vzdušnicami a dokončila ho v septembri 1935 firma majstra organára, Jána Tučeka z Kutnej Hory (Česká republika).

Pohľad na organový prospekt – viditeľnú časť mohutného nástroja tvorenú drevenými a cínovými píšťalami s vysokým leskom – je zjednodušenou predstavou o jeho zložitom mechanizme. Väčšina píšťal sa nachádza vo vnútri nástroja, kde sú ich stovky. Pre zaujímavosť: organ v evanjelickom kostole v Príbovciach má v sebe ukrytých 827 cínových, 297 zinkových a 268 drevených píšťal, spolu 1 392. Posviacku organu vykonal v októbri 1935 Otto Škrovina, farár Turčianskom sv. Martine.

Ľubomír Žila

Redakčne upravené a krátené

Kostol v Dolnom Kubíne po generálnej oprave

Kostol v Dolnom Kubíne po generálnej oprave

Viac ako rok trvala generálna oprava evanjelického kostola v Dolnom Kubíne. Počas nepretržitej 120-ročnej prevádzky sa totiž už dávnejšie objavili značné praskliny, najmä v jeho oblúkoch, stropných klenbách a obvodových múroch.

Rozsiahla rekonštrukcia bola financovaná najmä v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko, založenom na cezhraničnej medzinárodnej spolupráci. Spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu bol schválený v celkovej výške 866-tisíc eur. Približne 41 500 eur musel cirkevný zbor nájsť z vlastných zdrojov. Partnerom dolnokubínskych evanjelikov v projekte s názvom: Spoločne putujeme už 500 rokov, sa stal cirkevný zbor v Poľskom Těšíne. Zahŕňal viacero aktivít, ale jeho najväčšou položkou bola záchrana, reštaurovanie a rekonštrukcia evanjelického kostola v Dolnom Kubíne. Iba 5 percent z celkovej sumy čerpala poľská strana. Ďalšie práce na kostole, ktoré nezahŕňal projekt, hradil cirkevný zbor z vlastných zdrojov vo výške skoro 150 000 eur.

Generálna oprava kostola sa začala od jeho základov, cez obvodové múry až po krov, vrátane interiéru a mobiliára. Rekonštrukčné a sanačné práce vykonali víťazi verejného obstarávania – firma Ressan z Banskej Bystrice a česká firma Stati-cal. Mnohé urobili svojpomocne dobrovoľníci cirkevného zboru. Zreštaurované boli tiež vzácne maľby z roku 1934 podľa návrhu akademického maliara Jána Hálu. Novšiu tvár dostala kazateľnica, krstiteľnica, neogotický oltár z roku 1894  a tiež organ. Vyčistený bol oltárny obraz – vzkriesený Ježiš Kristus, olejomaľba na plátne z roku 1894. Počas generálnej opravy chrámu sa všetky bohoslužobné úkony vykonávali v náhradných priestoroch alebo v kostoloch okolitých cirkevných zborov.

V nedeľu 25. novembra 2018 bol kostol slávnostne posvätený a uvedený do prevádzky. Biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola teší, že došlo ku generálne oprave, a to až do takej miery, ktorá je nad očakávania. „Verím, že veriaci sa zomkli nielen v oblasti materiálnej, ale aj duchovnej a pôjdu spolu ďalej ako jeden šík,“ uviedol pre miestnu regionálnu televíziu.

Akt posviacky kostola, ktorý patrí medzi dominanty mesta, vykonal novozvolený senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega. Generálnu opravu sčasti finančne podporilo aj mesto Dolný Kubín a primátor Roman Matejov je spokojný, že kostol bol „vyliečený z chorôb, ktorými trpel“. Výnimočný deň zavŕšil koncert, na ktorom sa po roku demontu rozozvučal historický organ.

Zborový farár a autor hlavnej idey projektu Rastislav Stanček je tiež editorom a spoluautorom knižných publikácií vydaných v rámci programu Interreg: Cesty Juraja Tranovského a turistického sprievodcu: Od reformácie po dnešok – Těšínskym Sliezskom a Oravou. Publikácie dopĺňa putovná výstava, ktorú tvorí 36 bannerov. Pozostáva z okruhov, ktoré sprístupňujú poznatky o šírení reformácie na Orave a Tešínskom Sliezsku, oboznamujú o živote a diele Juraja Tranovského – osobnosti, ktorá spája oba regióny – a predstavujú proces záchrany a reštaurovania kostola.

Projekt Spoločne putujeme už 500 rokov cirkevného zboru v Dolnom Kubíne a Poľskom Těšíne nebol len o rekonštrukcii kostola. Zahŕňal aj iné aktivity, ako tomu napovedá už samotný názov projektu, vrátane spoločných výmenných stretnutí. Išlo v prvom rade o propagáciu kultúry 500-ročnej histórie partnerských cirkevných zborov, jej vytváranie a zachovávanie pre budúcnosť. 

Viac v januárovom čísle mesačníka eVýchod.

E.Mihočová

foto: Ivana Dubovská, Rastislav Stanček, Laco Pagáčik

Projekt Spoločne putujeme už 500 rokov podrobne mapuje 50-minútový dokumentárny film, sprístupnený cez internetový prehliadač Youtube.

 

DNI MILANA RÚFUSA k nedožitým 90. narodeninám

DNI MILANA RÚFUSA k nedožitým 90. narodeninám

Deviaty kríž na roli nebies stojí

ZÁVAŽNÁ PORUBA / Pietnou spomienkou pri hrobe básnika, ktorý bol trikrát nominovaný na Nobelovu cenu, sa v piatok 7. decembra 2018 začali Dni Milana Rúfusa k jeho nedožitým 90. narodeninám. Zaznelo nábožné slovo a modlitba seniora Liptovsko-oravského seniorátu Stanislava Gregu, pieseň K Tebe ó, Bože, môj v podaní Fidelitasu, spoločná Modlitba Pánova, verše Majstra, príhovory.

Z cintorína sa účastníci presunuli do domu kultúry. Akadémiu Štebot v rodnom hniezde otvoril videofilm Ľubomíra Patscha, ktorý dokumentuje, ako Závažná Poruba uchováva posolstvo svojho veľkého rodáka.  Predseda Občianskeho združenia Naveky závažná Pavel Baráni osobnou  spomienkou na Milana Rúfusa poukázal na pokoru a skromnosť, ktorá sa niesla celou jeho tvorbou aj životom. V eseji Plachý hosť v podaní Vladimíra Pavlíka, miestneho evanjelického farára, básnik hovorí, že ak by mohol, pozval by si k vianočnému stolu svoje detstvo. V predvianočnom čase básnika pozdravili škôlkari aj žiaci základnej školy, ktorú navštevoval aj Milan Rúfus.

Vyrastal  murárskej rodine, preto rodáčka a recitátorka Kvetka Staroňová pozdravila Majstra jeho básňou Murári a folklórna skupina Poludnica Privítankou murárov. Už od kolísky vnímal Rúfus spev svojej matky a spevom ho prišla pozdraviť aj ženská spevácka skupina. Recitácie Elenky Chovanovej, Katky Migaľovej a Nikolky Dvoranovej  sú dôkazom toho, že verše Milana Rúfusa v jeho rodnom hniezde budú znieť stále, z generácie na generáciu. Zvuk fujary Ivana Brosku a harmonika Tibora Plchu  umocnili sviatočnú atmosféru.

Večer veršov vyvrcholil uvedením básnickej zbierky Kataríny Devečkovej: Doma je doma. Knihu myšlienkami básnika uviedla správkyňa Domu Milana Rúfusa Soňa Barániová. Obrazová koláž na zhudobnenú báseň Naveky závažná uzatvorila program venovaný nedožitým 90. narodeninám Majstra.

V sobotu si skupiny návštevníkov z Vranova, Bratislavy i Bohuslavíc prezreli expozíciu Domu Milana Rúfusa. V nedeľu na službách Božích v miestnom evanjelickom kostole odzneli Žalmy v teologickej interpretácii farára Vladimíra Pavlíka a v interpretácii Kvety Staroňovej zazneli Žalmy u Rúfusa. „Ako teológ nesmierne hodnotím jeho básne, ktoré sú preteplené láskou k človeku, ale skrze Boha,“ podčiarkol V. Pavlík. V najbližších dňoch pokračujú sprievodné podujatia: Pozdravy z hniezda a Sobotné večery.

 text: Dušan Migaľa, red. upravené

Foto: Katarína Piatková

Nenápadní hrdinovia​

Nenápadní hrdinovia​

Ťažké osudy 22 politických väzňov a prenasledovaných komunistickým režimom predstavili študenti na konferencii Nenápadní hrdinovia v bratislavskom Primaciálnom paláci 16. novembra, v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu. Na 10. ročníku projektu Do Zlatého pásma odborná porota zaradila Tobiáša Cingeľa, študenta Evanjelickej spojenej školy v Prešove a jeho prácu Duchovná služba laických pracovníkov SECAV (1948 – 1989), príbeh Jely Petričovej. V striebornom pásme sa umiestnil príbeh evanjelického farára Alexandra Baricu, spracovaný študentmi Evanjelického gymnázia v Martine.

 

Účastníci projektu po konferencii spoločne vycestovali do Prahy, zastavili sa na Velehrade a následne pri hrobe zavraždeného Jána Kuciaka.

-emi-

Cena ÚPN pre Ľubomíra Marcinu

Cena ÚPN pre Ľubomíra Marcinu
  1. októbra 2018 v Kongresovej sále Župného úradu v Trenčíne oceňoval Ústav pamäti národa ľudí za životný postoj v období komunistického režimu. Medzi ocenenými bol aj evanjelický farár v Považskej Bystrici a správca Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci Ľubomír Marcina, rodák z Púchova. Za prečin uchovávania náboženskej literatúry, nevyrovnanie sa ako vojaka socialistickej armády s náboženskou otázkou a navyše praktizovanie viery bol eskortovaný do vojenskej väznice Plzeň – Bory. Tu v strašných podmienkach a v ťažkom rozpoložení strávil takmer mesiac. Ľ. Marcina si spolu s ďalšími ocenenými prevzal Pamätnú medailu ÚPN a ďakovný list z  rúk podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho za spoluúčasti predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Sandtnera.

-emi-

Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tajomstvo zodpovedného manželstva

Tajomstvo zodpovedného manželstva – téma 15. ročníka konferencie Rodinného spoločenstva ECAV, ktorá sa konala 15. – 18. novembra 2018 v Tatranských Matliaroch. Zahraničný hosť a rečník Herry Benson, predtým ako vyštudoval vedeckú psychológiu na univerzite v Bristole,  bol pilotom Kráľovského námorníckeho komanda. Založil a ako riaditeľ viedol organizáciu zameranú na vzťahové a manželské poradenstvo. Na Slovensko pricestoval spolu s manželkou Kate a viedol päť sérií prednášok zameraných na partnerské vzťahy: Spolužitie s jasným plánom budúcnosti. Tajomstvo prevzatia zodpovednosti za manželstvo. Tajomstvo romantiky v praxi. List pre teba. Partner v Božom zrkadle. Pre viac ako 170 účastníkov bolo v ponuke osem seminárov, zameraných na partnerstvo a rodičovstvo. Jeden z nich viedol Juraj Majo, ktorý pôsobí na Katedre humánnej geografie a demografie UK v Bratislave; prednášal o demografii a jej vplyve na život evanjelických rodín v minulosti a dnes. Spoločné zhromaždenia mali v réžii rodinné skupinky jednotlivých cirkevných zborov. Konferenciu ukončili nedeľné služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých o tajomstve manželstva kázal Martin Chalupka, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Valné zhromaždenie Rodinného spoločenstva potvrdilo Petra Mihoča, tajomníka biskupa Východného dištriktu, vo funkcii predsedu na ďalšie štvorročné obdobie. Viac na: www.rodinnespolocenstvo.sk.

-emi-

FOTO: Ľubo Šuchtár

Pamätná tabuľa Juraja Turzu

Pamätná tabuľa Juraja Turzu
  1. novembra 2018 predsedníctva cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu v bytčianskom Sobášnom paláci odhalili pamätnú tabuľu palatínovi Jurajovi Turzovi, patrónovi a garantovi Žilinskej synody. Na tejto synode bola v roku 1610 organizačne utvorená evanjelická a. v. cirkev v Hornom Uhorsku; a prvá definične slovenská organizácia vôbec. Pamätnú tabuľu odhalili Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu a Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu, a to za účasti 120 členov seniorátu. Pri tejto príležitosti si spolu pripomenuli aj 400. výročie úmrtia (5. novembra 1618) jedného z prvých troch evanjelických biskupov po Žilinskej synode – Eliáša Lániho, dvorného kazateľa Juraja Turzu. Historik Miloš Kovačka a zároveň autor textu na pamätnej tabuli, vo svojom pozdrave uviedol: „V Bytči sa zásluhou Juraja Turza a jeho manželky Alžbety rozvíjal reformačný duch. V Bytči pôsobil Eliáš Láni, Turzov najbližší spolupracovník, prvý superintendent – evanjelický biskup. Zaznievala tu dávna naša liturgia, zneli tu pamätné reformačné kázne, požehnane sa vyučovalo na nezabudnuteľnom latinskom bytčianskom evanjelickom gymnáziu.“ „Boli to výnimoční ľudia vo výnimočných časoch,“ konštatoval senior Marián Kaňuch s odkazom na List Židom 13, 7: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru.“

-emi-
Pozývame na slávnosti do Dolného Kubína

Pozývame na slávnosti do Dolného Kubína

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín
Vás srdečne pozýva na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018, a to na posviacku rekonštruovaného a reštaurovaného Evanjelického a. v. kostola, oltára, krstiteľnice, kazateľnice, organu a lustrov v Dolnom Kubíne, ktorá sa uskutoční o 10:00 hodine. V popoludňajších hodinách sa o 14:15 uskutoční organový koncert a predstavenie nových publikácií: Cesty Juraja Tranovského a Od reformácie po dnešok Tešínskym Sliezskom a Oravou. 

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

V priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu, v stredu 7. novembra 2018 spravila NTS – Národná transfúzna služba odbery krvi 34 ochotným darcom. Početnú skupinu tvorili prvodarcovia z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Spolu s členmi prešovského cirkevného zboru celkovo darovali 15,3 litra krvi tým pacientov nemocnice, ktorí to najviac potrebujú. Prihlásiť sa mohli dobrovoľníci vo veku 18 – 60 rokov, ktorí spĺňajú podmienky dané transfúznou službou. Muži môžu darovať krv každé tri mesiace a ženy, s telesnou hmotnosťou nad 50 kilogramov, každé štyri.

Kvapka krvi sa zaradila medzi podujatia, ktoré cirkevný zbor v Prešove, Východný dištrikt v spolupráci s NTS a Evanjelickou spojenou školou organizujú spravidla dvakrát v roku; najbližší odber sa uskutoční pred Veľkou nocou v apríli 2019. Lebo ako čítame v Liste Galatským 5, 14: „Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“

/emi/

FOTO: Dušan Majerník