Poďte s nami do Grazu

Poďte s nami do Grazu

Východný dištrikt ECAV na Slovensku pozýva na Stretnutie kresťanov do Grazu

Stretnutie kresťanov je európskou udalosťou s dlhou tradíciou (od 1991). Protestanstské cirvi strednej Európy sa na takomto podujatí stretávajú každé tri roky, vždy v inej krajine. Ku stretnutiu kresťanov v Grazi v roku 2020 pozývajú evanjelické cirkvi v Rakúsku, a to evanjelická, reformovaná a metodistická, ako aj Rímsko-katolícka diecéza Graz-Seckau. Na tri dni sa mesto Graz zmení na ekumenické centrum dialógu. Návštevníci z 9 krajín a 18 cirkví sa stretnú „Tvárou v tvár„, aby sa podelili o svoju vieru, skúsenosti a záujem o druhých ľudí. Pre účastníkov bude pripravený bohatý program s rôznymi témami: klíma, migrácia, sociálna nerovnosť, digitalizácia, menšiny, spoločenský a cirkevný vývoj po roku 1989 a pod. Návštevníci sa budú môcť zúčastniť na diskusiách, koncertoch, biblických hodinách, službách Božích, či workshopoch. Bohatý program bude pripravený pre všetky vekové skupiny vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa tohto podujatia zúčastňuje pravidelne a preto aj VD ECAV organizuje s finančnou podporou HfO zájazd z východného Slovenska. Pridajte sa k nám a zúčastnite sa tohto podujatia v termíne 2. – 5. 7. 2020. Veríme, že Pán Boh požehná toto stretnutie.

Termín zájazdu: 2. – 5. 7. 2020

Nástupné miesta: Bardejov, Prešov, Košice

Poplatok za zájazd zahrňuje: doprava klimatizovaným autobusom, ubytovanie podľa zvoleného variantu, vstupenka na podujatie, strava (piatok raňajky a večera, v sobotu plná penzia, v nedeľu raňajky)

Výška poplatku:

Dospelí – hotel/penzión                     119,-€
Dospelí – ubytovanie v súkromí        70,-€
Dospelí – karimatka, spací vak          57,-€

Mládež (14-20r.) – hotel/penzión                  102,-€
Mládež (14-20r.) – ubytovanie v súkromí     57,-€
Mládež (14-20r.) – karimatka, spací vak       47,-€

Deti (6-13r.) – hotel/penzión                         85,-€
Deti (6-13r.) – ubytovanie v súkromí            44,-€
Deti (6-13r.) – karimatka, spací vak              36,-€

Podrobný program podujatia nájdete na www.face2face.at

Prihlásiť sa môžete do 20. 2. 2020 emailom na diakonia@vdecav.sk.

Viac informácií o zájazde poskytne Mgr. Samuel Miško, tel.: 0918 828 042

Cesta do krajiny viery

Cesta do krajiny viery

Dávame Vám do pozornosti novoročný knižný debut – Cesta do krajiny, ktorú vydal Biskupský úrad Východného dištriktu. Svojím obsahom dáva odpovede na základné existencionálne otázky dnešného človeka. Je vhodným čítaním ako pre jednotlivca, tak pre vyučovanie konfirmácie dospelých, alebo aj ako biblické štúdium v spoločenstve mladých, prípadne rodinného spoločenstva. Svojím formátom a obsahom určite osloví aj sekulárneho človeka, nakoľko celá kniha je vedená formou rozhovoru s človekom mimo spoločenstva cirkvi.  

Viera je pre mnohých ľudí dnešnej doby cudzou krajinou. Kurz viery od Burgharda Krauseho (ev. a. v. farár a biskup v Nemecku) pozýva čitateľov aj s ich otázkami na cestu objavovania. Táto cesta však môže byť zaujímavá i pre kresťanov, ktorí by chceli ešte raz nanovo pochopiť základné súvislosti viery. Kniha vyrástla popri seminári „Stať sa kresťanom – zostať kresťanom“, ktorý Burghard Krause viedol pred desiatimi rokmi. Seminár sa medzičasom stal v mnohých členských cirkvách Evanjelickej cirkvi v Nemecku, ale aj v cirkvách v zámorí, dôležitou súčasťou misijného života jednotlivých cirkví. V siedmich oblastiach pátrania prináša rôzne indície, ktoré sú smernicou ku vstupu do krajiny viery. Kniha sa svojím obsahom prihovára najmä sekulárnemu človeku, ktorému na základe obrazov a podobenstiev zo života prináša množstvo podnetov k premýšľaniu o zmysle života.

Burghard Krause  – preklad knihy nemeckého biskupa B. Krause vydal koncom roka 2019 Biskupský úrad Východného dištriktu.
Cena: 12 eur.
Objednávky: sekretariát@vdecav.sk
alebo na tel. čísle: +421 51/772 25 15,
Mobil: +421 918 828 379

Objednané knihy sú posielané poštou na dobierku. Poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty:

1 kniha 3,30€

2 knihy 4,10€

3 knihy 4,80€

Ďalšou možnosťou je osobný odber na BÚ VD, Hlavná 137, Prešov.

Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Januárové číslo EV, ktoré otvára 11. ročník vydávania mesačníka, čitateľom prináša  nasledujúce témy:

* HOMÍLIU  Petra Mihoča: Pár novoročných prianí

* MONITOR zo života a diania v cirkvi

* ROZHOVOR s fyzikom Júliusom Krempaským

* ANKETU k parlamentným voľbám

* REPORTÁŽ z uvedenia knihy o novom evanjelickom kostole v Kežmarku

* KOMENTÁR k 20 rokom Spoločného vyhlásenia o ospravedlnení z viery

* ANKETU s darcami Kvapky krvi

* REPORTÁŽ zo sympózia: Čo mi dáva silu žiť

* TÉMU o bohoslužbách pre nepočujúcich

* KNIHU Nika Ripkena: Bláznovstvo poslušnosti

* FILM o dvoch pápežoch

* PRÍBEH Ladislava Ivaneckého: Čo ma šport naučil pre život a biznis

* ROZHOVOR so záchranárom Martinom Novým

* POSTOJ Branislava Páleša: O potrebe jednoty

* PORTRÉT Branislava Tvarožeka: Bielej vrany 2019

Oceneného štátnym vyznamenaním prezidentky SR

* RECEPT Z FARY: Švédske kardamónové uzlíky

* KNIHU nemeckého biskupa B. Krause: Cesta do krajiny viery

KNIHA: Optika viery

KNIHA: Optika viery

Koncom roka vyšla ďalšia zbierka biblických zamyslení z pera Andrei Korečkovej, ktorá  pozýva do rozhovoru s biblickými textami a sebou samým. Božie slovo tu slúži ako duchovný sprievodca na ceste k osobnej zrelosti a otvára mu nové rozmery života rozšírené optikou viery. Raz sú to výšky, inokedy hlbiny. Významnú úlohu pri čítaní úvah zohráva modlitba, cez ktorú hľadá čitateľ cestu k nasledovaniu Ježiša Krista.

————————————————————————————————————–

Jednoduché volanie

Potom vyšiel von, videl mýtnika menom Lévi sedieť na mýtnici a povedal mu: Poď za mnou! (L 5,27)

V meste Kafarnaum žili rôzni ľudia. Jeden z nich sa preslávil množstvom zázrakov a uzdravení, druhý ako výberca daní pre rímskych okupantov. Toho prvého nasledovalo veľké množstvo zástupov, tomu druhému obľúbenosť nemala kam klesnúť. Bola viac ako na bode mrazu. Bol síce majetný, ale aj nenávidený. Žiť s takým pocitom nedokáže každý.

Jedného dňa sa stretli. Ježiš a colník Lévi. Nebolo by prekvapením, kedy Ježiš vyčítal Lévimu jeho doterajší spôsob života. Nebol by prvý ani posledný. No on povie čosi iné: „Poď za mnou!“ (v. 27).

Lévi akoby čakal iba na toto! Vstal a zanechal všetko. Spôsob života, myslenie, majetok. Nasledoval Ho a začal odznova. Dnes, tak ako kedysi, prechádza Ježiš okolo nás a opakuje tie isté slová: „Poď za mnou!“

Nenalieha. Pozýva. Čaká. Nerobí to kvôli sebe, ale kvôli nám. Vie, že sme unavení. Vie, že sme už o Ňom počuli. Vie aj to, že kdesi v hĺbke tušíme, že práve jeho pozvanie je to správne. Tak prečo odkladať rozhodnutie opustiť svoje zatuchnuté miesta?

 

Cena: 5 eur

Objednávky na adrese: Andrea Korečková, Bačkovík 88, 044 45 alebo t. č. 0948 707 200

KNIHA: Nový evanjelický kostol

KNIHA: Nový evanjelický kostol

KNIHA: Nový evanjelický kostol

Kolektív autorov: R. Porubän, N. Baráthová a J. Horváth        

Nový evanjelický kostol v Kežmarku má 125 rokov. Všetko o ňom sa dozviete v knižnej novinke, ktorú do života uviedli 17. decembra 2019 v hoteli Hviezdoslav.

Výstavba Nového evanjelického kostola v Kežmarku podľa projektu architekta dánskeho pôvodu Teofila Hansena bola doposiaľ opradená mnohými mýtmi a legendami. Zaujímavé fakty však vyplávali na povrch pri zostavovaní novej publikácie o tomto sakrálnom podtatranskom skvoste z pera autorského kolektívu – kežmarského farára Romana Porubäna, historičky Nory Baráthovej a zborového dozorcu Jozefa Horvátha. Kniha obsahuje doposiaľ nepublikované dobové dokumenty – staré fotografie, korešpondenciu či projektovú dokumentáciu. Origináli sú verejnosti sprístupnené do konca februára v Lyceálnej knižnici v rámci výstavy pod kuratelou Kataríny Slávičkovej. Verejná prezentácia knihy Nový evanjelický kostol sa konala v utorok 17. decembra 2019 v priestoroch hotela Hviezdoslav.

Je predovšetkým strhujúcim príbehom o odvahe kežmarských evanjelikov, ktorí sa v dôvere voči Pánu Bohu pustili do ohromujúceho diela, aj keď nemali dostatok finančných prostriedkov.

Publikácia Nový evanjelický kostol v Kežmarku vyšla na 159. stranách vo vydavateľstve JADRO a v grafickej úprave Jaroslava Šlebodu. V prípade záujmu si ju môžete zakúpiť na farskom úrade v Kežmarku alebo v niektorom z kežmarských evanjelických kostolov.

-emi-

FOTO – prezentácia: Ondrej Miškovič

Viac o Novom evanjelickom kostole v januárovom čísle mesačníka eVýchod a týždenníku EP č. 2/2020

Stretnutie konfirmandov GES

Stretnutie konfirmandov GES

Koho followuješ ty?

Pre niekoho piatok 13-teho nie je veľmi šťastným dňom, no pre nás veriacich kresťanov to bol požehnaný a Pánom naplnený spoločný čas na stretnutí konfirmandov Gemerského seniorátu. Uskutočnilo sa v piatok 13. decembra 2019 v priestoroch Cirkevnej Materskej škôlky v Rožňave.  Konfirmandi, ktorí sa zúčastnili na konfivíkendovke, už dlhšiu dobu túžili po spoločnom stretnutí, a tak sa farári z cirkevných zborov Dobšiná, Vlachovo, Nižná Slaná, Štítnik a Rožňava spojili a pripravili pre svojich konfirmandov zaujímavé stretnutie. V úvode dorasťákov pozdravila farárka Ľubica Olejárova a privítala ich na pôde cirkevného zboru Rožňava. Po jej modlitbe nasledovala „spoveď“ nového brata kaplána Petra Hlavatého, ktorý okrem iného vyznal, že si „život bez Pána Ježiša nevie predstaviť“. Pre dorastencov pripravil aj tému: Koho „followuješ“ ty? V téme zdôraznil, že dnes každý túži po „lajkoch“, ale najviac „lajkov“ v našom živote  má mať Pán Ježiš Kristus. Celé stretnutie hrou na gitare sprevádzal  senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin. Spoločné hry na záver pripravili farárky Martina Gdovinová a  Lucia Fagová. Viac ako 30 konfirmandov spoločne chválilo Pána Boha, modlilo sa, tvorilo jedno veľké spoločenstvo a my veríme, že takéto stretnutia sa v Gemerskom senioráte budú organizovať aj naďalej.

Jana Ilčisková,
zborová farárka v Štítniku a predsedníčka seniorátneho Vnútro-misijného výboru

Otvorili bránu Kráľovi slávy

Otvorili bránu Kráľovi slávy

Vo štvrtú adventnú nedeľu, 22. decembra 2019, sa evanjelický chrám v Závažnej Porube zaplnil do posledného miesta. Brat farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my Ho čakáme ako nášho Spasiteľa… Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj, odpustenie hriechov a večný život.“ Služby Božie obohatil spevokol Fidelitas dvomi skladbami a mladí hudobníci koledami. Verše o Vianociach v podaní detí zarezonovali v srdciach prítomných. Konfirmandi zas uviedli biblický príbeh o narodení Ježiška. Potom Miška a Zuzka Mackovie s detským zborom zaspievali pieseň Aleluja. Na záver zaznela Tichá noc s textom podľa Evanjelického spevníka v podaní talentovanej speváčky, ktorá sa pripravuje na konfirmáciu. Pôsobivé vystúpenie detí a mládeže zostavila, pripravila a uviedla Lucia Bačíková.

Text a foto: Dušan Migaľa

Mystérium Vianoc

Mystérium Vianoc

V predaji decembrové číslo mesačníka eVýchod

Viete si predstaviť Vianoce bez čokolády? Jednu z najkvalitnejších na slovenskom trhu ponúka pralinkáreň belgického typu v priestoroch Starého kolégia v Prešove, sídle Biskupského úradu Východného dištriktu. V rozhovore jej príbeh predstavuje majiteľka Viktória Balarová a čitatelia sa môžu zapojiť aj do súťaže o sladkú čokoládovú výhru.

  • O tom, ako vianočné sviatky prežíva evanjelická farárka v službe, sme sa rozprávali s Emíliou Velebírovou
  • Kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák predstavuje svoju najnovšiu knihu: Pontyho hora
  • Psychológ Adam Grant rodičov učí, že výchova a vedenie detí k empatii je viac, ako vynikajúce výsledky v škole
  • Tvoriví čitatelia sa môžu realizovať pri výrobe ozdôb na vianočný stromček technikou macramé
  • S adventom a Vianocami súvisí svedectvo Branislava Páleša z cirkevného zboru Háj
  • Lucia Calvo pripravila recept na škoricové sušienky
  • Na cestu do Betlehema pozývame s knihou Vianočné mystérium v preklade evanjelika Milana Žitného
  • Vrátili sme sa tiež k Akadémii November ‘89 s jej režisérkou a scenáristkou Ľudmilou Kónyovou

 

Redakcia EV čitateľom želá, aby si počas tohtoročných vianočných sviatkov „pripomínali divy, ktoré Boh konal“ – 1Krn 16,12, najmä ten najväčší div, keď prišiel na svet vo svojom Synovi.

Objednávky a predplatné mesačníka eVýchod cez online formulár : www.evychod.sk alebo na tel. čísle: 0918 / 828 312. Predplatné na rok 2020: 24 € / 12 čísel.

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 2. kole:

Celkový počet konventuálov: 9126
Mgr. Katarína Hudáková získala:  4234 hlasov
Mgr. Peter Mihoč  získal: 4390 hlasov  

Dištriktuálne presbyterstvo VD konštatuje, že za biskupa VD na funkčné obdobie 2020 – 2026 bol zvolený Mgr. Peter Mihoč.

Spracoval: Mgr.Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD, Prešov